Rambler's Top100

[/] [] [] [-] [] [] []

(, , . .7 ./:(495) 926-36-87 (495) 926-90-66)
[ ]

$
5- . 50 50 (LEK PHARMA, /)LEK PHARMA77.18
5- . 50 50 (LEK/ , /)LEK/ 78.05
L- . 0,05 50 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE85.17
L- . 0,05 50 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE79.03
L- . 0,1 100 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE119.97
L- . 50 50 (, )62.84
./.- / . 5 10 (LEK, )LEK488.04
. / 400 10 (LEK, )LEK133.59
. . 27,5 / 1 120 (GLAXO OPERATIONS UK, )GLAXO OPERATIONS UK383.1
- /. 400/250 1 (BAYER AG, )BAYER AG2418.91
. / 400 5 (BAYER AG, )BAYER AG988.93
- . . 20 ( , ) 43.91
. 0,5 30 (CARDINAL HEALTH, )CARDINAL HEALTH1823.75
. 0,5 30 (GLAXO SMITH KLINE, )GLAXO SMITH KLINE1992.13
- /. 20/ 5 5 (ZENTIVA A.S., )ZENTIVA A.S.85.69
./ . . 400 20 (ZENTIVA A.S., )ZENTIVA A.S.133.24
./ . . 600 20 (ZENTIVA A.S., )ZENTIVA A.S.189.41
. / 100 60 (SLOVAKOPHARMA, )SLOVAKOPHARMA92.63
. / 100 60 (ZENTIVA A.S., )ZENTIVA A.S.90.48
. 20 1 ( , ) 30.65
. / 20 1 ( , ) 34.32
. . 40 ( , ) 32.02
. 500 20 (, )271.12
0,1% 15 1 (INTENDIS MANUFACTURING, )INTENDIS MANUFACTURING335.53
0,1% 15 1 (INTENDIS MANUFACTURING, )INTENDIS MANUFACTURING335.42
0,1% 50 1 (INTENDIS MANUFACTURING, )INTENDIS MANUFACTURING762.5
0,1% 15 1 (INTENDIS MANUFACTURING, )INTENDIS MANUFACTURING354.18
0,1% 20 1 (INTENDIS MANUFACTURING, )INTENDIS MANUFACTURING362.53
. / 20 30 (, )358.02
12 (-) (AGIO, )AGIO20.78
12 (.-.) (AGIO, )AGIO20.98
24 (.) (AGIO, )AGIO29.92
24 (-) (AGIO, )AGIO29.92
24 (.-.) (AGIO, )AGIO29.17
- . / 25 ( , ) 27.49
/ - /. 0,1% 1 5 ( , ) 49.05
./ 10 1 (ZDRAVLE, )ZDRAVLE49.7
./ 10 1 (ZDRAVLE, )ZDRAVLE50.38
. 200 10 (, )10.35
. 200 20 (, )21.56
. 100 50 (, )358.61
. 25 50 (, )116.61
. 50 50 (, )161.62
. 25 250 ( , ) 555.02
. 25 50 ( , ) 153.82
. 500 3 ( , ) 210.33
. 250 6 ( , ) 95.92
. 250 6 (, )86.67
. 250 6 (ZENTIVA, )ZENTIVA238.41
. 500 3 (ZENTIVA, )ZENTIVA273.2
1% 5 1 (ALCON LABORATORIES, )ALCON LABORATORIES466.86
1,5 20 /. ( , ) 28.61
50 1 (, )23.22
50 1 (- , )- 19.76
. 10 30 (MERZ-PHARMA, )MERZ-PHARMA1543.84
. 10 90 (MERZ-PHARMA, )MERZ-PHARMA4515.93
./ 10 1 (JADRAN, )JADRAN74.33
/. 30 1 (JADRAN, )JADRAN158.78
. 30 1 (JADRAN, )JADRAN149.74
(3) - /.. 15000 / 10 1 (MEDANA PHARMA TERPOL, )MEDANA PHARMA TERPOL170.22
- /. .. 10% 10 1 ( , ) 32.54
15 1 (PHARMAMED/YS LAB, )PHARMAMED/YS LAB78.83
50 1 (YS LAB, )YS LAB162.22
125 1 (YS LAB, )YS LAB259.79
125 1 (YS LAB, )YS LAB251.08
125 1 (AURENA LABORATORIES AB, )AURENA LABORATORIES AB265.12
. / 20+12,5 30 (GOEDECKE GMBH, )GOEDECKE GMBH343.87
. / 20+12,5 30 (PFIZER, )PFIZER368.42
. 20 30 (GOEDECKE GMBH, )GOEDECKE GMBH390.61
. / 10 30 (PARKE-DAVIS/GOEDECKE, )PARKE-DAVIS/GOEDECKE394.89
- /. 50/ 100 1 (NOVARTIS PHARMA STEIN, )NOVARTIS PHARMA STEIN17742.56
. / 20 28 (ASTRA ZENECA, )ASTRA ZENECA942.09
15 1 ( , ) 89.22
30 1 ( , ) 120.88
15 1 ( , ) 232.52
0,064% 30 1 ( , ) 110.87
0,064% 15 1 ( , ) 61.14
0,064% 30 1 ( , ) 78.36
15 1 ( , ) 91.58
30 1 ( , ) 146.66
. 12,5 30 ( , ) 223.99
. 25 30 ( , ) 295.95
. 20 50 ( /-, ) /-265.22
0,007% 5 1 .-. (, )88.94
. 300 20 (MERCKLE GMBH, )MERCKLE GMBH71.31
. 300 30 (MERCKLE GMBH, )MERCKLE GMBH115.91
100 1 (MERCKLE GMBH, )MERCKLE GMBH119.15
20% 20 1 (NYCOMED AUSTRIA GMBH, )NYCOMED AUSTRIA GMBH146.41
5% 20 1 (NYCOMED AUSTRIA GMBH, )NYCOMED AUSTRIA GMBH96.16
- /. 200 5 5 (NYCOMED AUSTRIA GMBH, )NYCOMED AUSTRIA GMBH411.97
- /. 400 10 5 (NYCOMED PHARMA, )NYCOMED PHARMA866.74
- /. 40/ 2 10 (, )349.36
- /. 40/ 2 25 (NYCOMED/, /)NYCOMED/866.74
- /. 40/ 2 25 (NYCOMED, )NYCOMED866.74
- /. - NA CL 10% 250 1 (NYCOMED AUSTRIA GMBH, )NYCOMED AUSTRIA GMBH545.13
- /. - NA CL 4/ 250 1 (NYCOMED AUSTRIA GMBH, )NYCOMED AUSTRIA GMBH509.48
- /. - NA CL 8/ 250 1 (NYCOMED AUSTRIA GMBH, )NYCOMED AUSTRIA GMBH595.17
- /. - . 10% 250 1 (NYCOMED AUSTRIA GMBH, )NYCOMED AUSTRIA GMBH528.25
- 20 1 (DR.THEISS NATURWAREN, )DR.THEISS NATURWAREN106.67
- . 10 (BAYER AG, )BAYER AG129.27
- . 10 (BAYER BITTERFELD, )BAYER BITTERFELD131.88
. / 2 25 (GLAXO SMITH KLINE/HOIMANN PHARMA, )GLAXO SMITH KLINE/HOIMANN PHARMA341.26
. 25 30 (, )402.49
0,05% 6 1 (TUBILUX PHARMA SPA, )TUBILUX PHARMA SPA217.46
140/ 10 1 (MEDA MANUFACTURING, )MEDA MANUFACTURING211.61
. 100 50 (, )65.18
- . 100 50 (EGIS, )EGIS75.84
- . 300 30 (EGIS, )EGIS99.58
. / 10 (-, )-6.12
. / 10 ( , ) 6.7
. / 24 (, )32.24
. / 50 (, )56.38
. / 50 (, )61.6
170 1 (BALKANPHARMA, )BALKANPHARMA92.61
170 1 (BALKANPHARMA, )BALKANPHARMA76.76
30 1 ( , ) 43.68
- /.. 50 1 ( , ) 58.59
- / . 1 10 ( , ) 43.2
- / . 1 10 ( , ) 40.97
- / . 1 10 ( , ) 39.03
./.- /. 0,1/0,2 10 (ZENTIVA/LECHIVA, )ZENTIVA/LECHIVA4025.78
50 1 (, )26.27
50 1 (- , )- 20.45
- /. 10/ 1 10 (BIOTECHNOS, )BIOTECHNOS1244.19
. 1 30 (EGIS, )EGIS397.89
- /. 10% 100 1 (- , )- 1517
- /. 10% 100 1 (-, )-1517
- /. 10% 100 1 ( , ) 1209.79
- /. 10% 100 1 ( , ) 1182.59
- /. 20% 50 1 (BAXTER, )BAXTER1837.73
- . 10 (POLPHARMA, )POLPHARMA111.42
() - /. 3. 1 5 (, )982.08
3- . 0,25 30 (TEVA PHARMACEUTICALS, )TEVA PHARMACEUTICALS261.29
3- . 0,25 60 (TEVA PHARMACEUTICALS, )TEVA PHARMACEUTICALS484.57
3- . 0,25 60 (TEVA PHARMACEUTICALS, )TEVA PHARMACEUTICALS457.54
- . 30 (PANACEA BIOTEC, )PANACEA BIOTEC229.98
. 1 30 (AVENTIS PHARMA, )AVENTIS PHARMA275.47
. 2 30 (AVENTIS PHARMA, )AVENTIS PHARMA475.44
. 3 30 (AVENTIS PHARMA, )AVENTIS PHARMA648.32
. 3 30 (AVENTIS PHARMA, )AVENTIS PHARMA586.11
. 4 30 (AVENTIS PHARMA, )AVENTIS PHARMA968.85
. .. 75 10 (MERCKLE GMBH, )MERCKLE GMBH83.99
. .. 75 20 (MERCKLE GMBH, )MERCKLE GMBH130.24
- 7,5/ 100 1 (MERCKLE GMBH, )MERCKLE GMBH162.03
- 7,5/ 40 1 (MERCKLE GMBH, )MERCKLE GMBH101.46
15 / 5 100 1 (MERCKLE GMBH, )MERCKLE GMBH102.76
. 30 20 (MERCKLE GMBH, )MERCKLE GMBH62.97
- /.. . 7,5/ 50 1 (HEXAL AG, )HEXAL AG90.27
. 30 20 (HEXAL AG, )HEXAL AG56.67
15 / 5 100 1 (VRAMED, )VRAMED62.51
. 30 20 ( , ) 11.13
. 30 20 (, )12.51
- / . 10/ 1,5 3 (, )280.83
. 100 2 (, )243.56
. 50 2 (, )172.31
./.- / / . 500 1 (, )25.78
./.- / . 500 1 ( , ) 31.56
- ./.- / / . 500 1 ( . , ) . 28.6
. / 125 10 (-, )-748.64
. / 125 6 (-, )-466.34
. / 60 10 (-, )-400.78
100 10 ( , ) 40.43
25 10 ( , ) 28.21
50 10 ( , ) 44.03
50 10 ( , ) 35.17
- /. 2,5% 2 10 (, )112.86
. / 250 100 (, )88.94
- /. 10% 500 N10 (FRESENIUS, )FRESENIUS3481.66
- - /. 10% 500 1 . . (HEMOFARM, )HEMOFARM273.08
- - /. 8% 500 10 (FRESENIUS, )FRESENIUS3752.88
. 200 30 ( , ) 33.46
. 200 30 (--, )--44.03
. 200 30 (KRKA/-, /)KRKA/-99.15
. 200 60 (KRKA/-, /)KRKA/-192.36
. 10 50 (NYCOMED, )NYCOMED38.47
. 25 50 (NYCOMED, )NYCOMED42.18
- /. 20 2 10 (ZENTIVA A.S., )ZENTIVA A.S.101.86
. 10 50 ( , ) 18.01
. 25 50 (ZENTIVA A.S., )ZENTIVA A.S.50.14
. 25 50 ( , ) 19.37
. 25 50 (, )15.1
. 5 30 (UNIQUE PHARMACEUTICAL LAB., )UNIQUE PHARMACEUTICAL LAB.267.88
. 10 30 ( , ) 66.56
. 10 30 (, )29.23
. 5 30 ( , ) 48.24
. 5 30 (, )19.57
- . 10 30 ( , ) 42.33
. 10 30 ( , ) 146.69
. 5 30 ( , ) 91.87
- /.. /. 10% 40 1 (- , )- 5.17
- /.. /. 10% 40 1 ( , ) 4.59
./.- /. 1200 5 (LEK, )LEK1009.9
./.- /. 600 5 (LEK, )LEK440.65
. /.. 156,25/5 25 1 (LEK, )LEK104.82
./.. 312,5/5 100 1 (LEK, )LEK247.75
. 1 14 (LEK, )LEK374.51
. 375 15 (LEK, )LEK213.88
. 625 15 (LEK, )LEK357.05
/../.. 250 / 5 100 1 (HEMOFARM, )HEMOFARM78.58
. 250 16 (HEMOFARM, )HEMOFARM42.76
. 250 10 ( , ) 11.66
. 250 20 ( , ) 22.55
. 250 20 (, )21.44
. 500 24 (, )44.01
. 250 10 (, )17.45
. 500 10 (, )44.49
/ . 250 20 (, )20.88
./.- /. 500 1 (, )4.41
. 250 20 ( , ) 16.39
. 250 20 ( , ) 15.53
. 250 20 ( , ) 16.37
- ./.- / / . 1 1 (, )9.38
. 5 30 (KRKA, )KRKA175.54
./.- /. 50000 1 (, )18.8
60 (ZENTIVA/LECHIVA, )ZENTIVA/LECHIVA114.76
- /. 50% 2 10 (- , )- 30.67
- /. 50% 2 10 ( , ) 33.42
- /. 50% 2 10 (, )40.99
- /. 50% 2 10 ( , ) 39.03
. / 100 10 (, )31.48
. / 250 10 (, )33.85
. 500 10 ( , ) 3.54
. 500 10 ( , ) 3.47
. 500 10 ( , ) 3.65
- . 20 (SOPHARMA, )SOPHARMA34.83
. 10 100 (, )8.84
. 10 50 (, )3.83
. 40 100 (, )12.11
. 40 50 (, )5.38
25 1 (ZAMBON GROUP, )ZAMBON GROUP150.68
. . / 20 ( , ) 117.4
. . 20 ( , ) 120.88
- /. 25 2 10 (NYCOMED AUSTRIA GMBH, )NYCOMED AUSTRIA GMBH598.24
. / 75 10 (NOVARTIS PHARMA, )NOVARTIS PHARMA445.27
. 25 30 (NOVARTIS PHARMA, )NOVARTIS PHARMA311.24
. 10 7 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER201.08
. 10 ( , ) 5.08
. 10 (-, )-5.11
. 10 15 (SCHERING A.G, )SCHERING A.G830.58
. 10 (, )25.06
. / 28 (BAYER SCHERING PHARMA AG, )BAYER SCHERING PHARMA AG771.53
. / 28 (SCHERING A.G, )SCHERING A.G835.43
. 50 10 (ZAMBON GROUP/, )ZAMBON GROUP/1114.74
- 12 (NATUR PRODUKT, )NATUR PRODUKT38.94
- . /. 20 (NATUR PRODUKT, /)NATUR PRODUKT60.51
. 20 ( / , ) / 162.87
. 10 (NATUR PRODUKT/ , /)NATUR PRODUKT/ 81.89
. / 10 (NATUR PRODUKT, /)NATUR PRODUKT84.95
. / 10 (NATUR PRODUKT, )NATUR PRODUKT87.85
. / 10 (NATUR PRODUKT/ , /)NATUR PRODUKT/ 83.86
. / 10 (NATUR PRODUKT/ , /)NATUR PRODUKT/ 82.01
. / 10 (NATUR PRODUKT, )NATUR PRODUKT77.64
- . 20 ( , ) 67.7
. 180 20 (PHARMATON, )PHARMATON471.28
. 180 50 (PHARMATON, )PHARMATON726.79
. / 20 60 (, )225.5
./../.. 12 5 (SAGMEL IN, )SAGMEL IN95.57
./../.. 5 (SAGMEL IN, )SAGMEL IN118.92
. 12 (SAGMEL IN, )SAGMEL IN79.73
. 10 (, )23.69
20 1 (SALUTAS PHARMA GMBH, )SALUTAS PHARMA GMBH220.66
20 1 (ESPARMA GMBH, )ESPARMA GMBH92.89
. 10 10 ( , ) 12.69
. . 10 25 (GRINDEX, )GRINDEX68.88
. 100 10 (MEDOCHEMIE LTD, )MEDOCHEMIE LTD75.27
. 100 20 (MEDOCHEMIE LTD, )MEDOCHEMIE LTD139.11
. 150 14 (SANOFI-WINTHROP, )SANOFI-WINTHROP448.39
. 300 14 (SANOFI-WINTHROP, )SANOFI-WINTHROP576.55
../.- / . 10000 10 (-, )-450
( ) ( , ) 126.21
( , ) 70.63
. 100 10 (-, )-167.75
. 50 10 (-, )-104.03
. 50 20 (-, )-186.5
2% 15 1 (JELFA, )JELFA154.97
2% 40 1 (JELFA, )JELFA210.18
./.- / . 4 2 25 - (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER1672.99
. 1 28 (ASTRA ZENECA)ASTRA ZENECA7065.19
. / 1 28 (ASTRA ZENECA, /)ASTRA ZENECA7383.06
. / 2,5 30 (SERVIER, )SERVIER370.57
. 1,5 30 (SERVIER/, /)SERVIER/280.05
. / 25 30 ( , ) 5070.92
. 4 30 ( , ) 303.83
. / 100 (UNIPHARM INC., )UNIPHARM INC.995.64
. / 30 (UNIPHARM INC., )UNIPHARM INC.487.8
. / 60 (UNIPHARM INC., )UNIPHARM INC.740.2
. 15 20 ( , ) 156.47
5% 50 1 (DOMPE FARMACEUTICI S.P.A., )DOMPE FARMACEUTICI S.P.A.240.13
. 320 10 (DOMPE FARMACEUTICI S.P.A., )DOMPE FARMACEUTICI S.P.A.246.27
- / / . 160/2 6 (DOMPE FARMACEUTICI S.P.A., )DOMPE FARMACEUTICI S.P.A.214.03
. 100 ( , ) 157.52
. 40 ( , ) 86.15
0,25% 5 1 (CHAUVIN ANKERPHARM GMBH, )CHAUVIN ANKERPHARM GMBH46.92
0,5% 5 1 (CHAUVIN ANKERPHARM GMBH, )CHAUVIN ANKERPHARM GMBH69.92
- 2 20 /. ( , ) 32.08
- 50 1 ( , ) 37.84
- 50 1 (-, )-29.86
- 2 20 / (, )20.94
- 50 1 (, )22.88
. . 200 20 (-, )-13.06
. / 50 28 (KRKA, )KRKA714.19
50 200 (, )11.73
50 200 (, )11.54
./.. 2,5 1 (, )3.05
./.. 2,5 1 (, )2.22
- /. 10% 2 10 (, )28.51
- /. 5% 1 10 ( , ) 14.33
- /. 5% 2 10 (SISHUI XIEKKANG PHARMACEU, )SISHUI XIEKKANG PHARMACEU19.64
- /. 5% 2 10 ( , ) 23.11
- /. 5% 2 10 ( , ) 21.38
. 100 10 (, )3.08
. 100 10 (, )2.29
. 25 10 (, )3.08
. 25 10 (, )2.54
. 25 10 () (, )2.74
. 25 10 () (, )4.03
. 50 10 (, )1.45
100 1 (GLENMARK PHARMACEUTICALS, )GLENMARK PHARMACEUTICALS124.48
200 1 (GLENMARK PHARMACEUTICALS, )GLENMARK PHARMACEUTICALS219.87
. 50 (, )24.37
. 50 (, )31.2
. 50 (-, )-19.95
- . 10 ( , ) 7.23
. 10 ( , ) 2.21
. 10 ( , ) 2.35
. 10 (-, )-2.46
. 50 ( , ) 10.43
. 50 ( , ) 8.27
1000 . 500 12 (BAYER AG, )BAYER AG124.7
. . 10 (BAYER AG, )BAYER AG92.99
. / 300 20 (BAYER AG, )BAYER AG67.81
. 16 28 (ASTRA ZENECA, )ASTRA ZENECA1084.93
. 8 28 (ASTRA ZENECA, )ASTRA ZENECA883.39
- /. 50/ 2 6 (UCB PHARMA, )UCB PHARMA238.92
. / 25 25 (UCB PHARMA, )UCB PHARMA279.77
. 50 30 (NYCOMED, )NYCOMED34.72
. 100 14 (PLIVA, )PLIVA40.57
. 50 30 (PLIVA, )PLIVA40.32
. 50 30 (, )7.08
. 50 30 (-, )-7.77
- . 100 30 (, )11.54
- . 50 30 ( , ) 8.44
12/ 100 1 (CHIESI FARMACEUTICI S.P.A., )CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.1034.44
. / 10 30 ( , ) 163.49
. / 20 30 ( , ) 320.55
. / 10 10 (KRKA, )KRKA131.63
. / 10 30 (KRKA, )KRKA266.61
. / 20 10 (KRKA, )KRKA184.1
. / 20 30 (KRKA, )KRKA466.19
250 . 250 8 (INNOTECH INTERNATIONAL, )INNOTECH INTERNATIONAL215.97
20/ 200 10 1 (BOEHRINGER INGELHEIM, )BOEHRINGER INGELHEIM338.03
- /. 0,025% 20 1 (BOEHRINGER INGELHEIM, )BOEHRINGER INGELHEIM181.55
- /. 0,025% 20 1 (INSTITUTO DE ANGELI, )INSTITUTO DE ANGELI165.13
- /. 0,1% 1 10 ( , ) 16.23
- /. 0,1% 1 10 ( , ) 14.84
./.- / . 1000 + 200 10 (SMITHKLINE BEECHAM PHARMACEUTICALS, )SMITHKLINE BEECHAM PHARMACEUTICALS1395.81
./.. 156 / 5 100 1 (SMITHKLINE BEECHAM PHARMACEUTICALS, )SMITHKLINE BEECHAM PHARMACEUTICALS116.15
. 375 20 (SMITHKLINE BEECHAM PHARMACEUTICALS, )SMITHKLINE BEECHAM PHARMACEUTICALS227.26
. 625 14 (SMITHKLINE BEECHAM PHARMACEUTICALS, )SMITHKLINE BEECHAM PHARMACEUTICALS334.44
. 875+125 14 (SMITHKLINE BEECHAM PHARMACEUTICALS, )SMITHKLINE BEECHAM PHARMACEUTICALS309.93
20 1 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER140.27
. 100 ( , ) 194.49
0,05% 40 1 (BELUPO, )BELUPO279.44
0,05% 20 1 (BELUPO, )BELUPO279.44
20 1 (BITTNER RICHARD GMBH, )BITTNER RICHARD GMBH153.68
50 1 (BITTNER RICHARD GMBH, )BITTNER RICHARD GMBH230.55
. 12 (BITTNER RICHARD GMBH, )BITTNER RICHARD GMBH123.73
. 48 (BITTNER RICHARD GMBH, )BITTNER RICHARD GMBH277.36
. 10 60 ( , ) 180.69
. / 100 30 ( , ) 17.67
- /.. 80 1 .-. (MONTAVIT, )MONTAVIT197.36
- - /. .. 2 5 .-. (LABORATOIRES GILBERT, )LABORATOIRES GILBERT193.92
- /. 200 1 ( , ) 19.71
- /. 400 1 ( , ) 22.8
- /. 400 1 ( - "" , ) - "" 20.75
. 500 10 (, )3.39
5% 10 1 (, )15.69
5% 10 1 ( -, ) -16.05
5% 5 1 ( , ) 19.09
5% 5 1 ( -, ) -15.1
5% 5 1 (, )14.97
. 200 20 (, )15.42
. 200 20 ( , ) 13.7
. 200 20 ( , ) 32.24
. 400 20 ( , ) 151.04
. 10 ( , ) 28.25
- / / . 25/ 2 5 (CADILA PHARMACEUTICALS, )CADILA PHARMACEUTICALS46.73
. 30 (, )171.74
100 /.- /.. 100 20 () (HEXAL A.G./SALUTAS PHARMA GMBH, )HEXAL A.G./SALUTAS PHARMA GMBH106.88
100 . 100 20 (SALUTAS PHARMA GMBH, )SALUTAS PHARMA GMBH107.25
100 . 100 20 (HEXAL AG, )HEXAL AG113.63
200 /.- /.. 200 20 () (HEXAL AG, )HEXAL AG113.94
200 . 200 20 (SALUTAS PHARMA GMBH, )SALUTAS PHARMA GMBH128.58
200 . 200 20 (HEXAL AG, )HEXAL AG139.29
- /. 3 5 (HEXAL AG, )HEXAL AG96.85
. / 100 60 (ALMIRALL PRODESPHARMA S.A., )ALMIRALL PRODESPHARMA S.A.477.74
50 1 (, )14.36
10 1 (, )20.2
20 1 (, )33.97
5% 40 1 (GALDERMA, )GALDERMA477.97
- . - /. .. 100 1 (/ , )/ 287.87
. - /. .. 20 8 (/ , )/ 663.23
. 35 20 (/HOECHST MARION ROUSSEL, )/HOECHST MARION ROUSSEL335.93
. /.. 240 / 5 100 1 (ROCHE, )ROCHE147.05
. 960 10 (HOFFMANN LA ROCHE, )HOFFMANN LA ROCHE121.11
- 0,01% 10 1 ( , ) 277.7
/. .. 100 1 . (RICHARD BITTNER, )RICHARD BITTNER81.25
/. .. 250 1 . (BITTNER RICHARD GMBH, )BITTNER RICHARD GMBH171.44
/. .. 50 1 . (BITTNER RICHARD GMBH, )BITTNER RICHARD GMBH65.76
. VERBA 4 (95-105) .25 (PAUL HARTMANN A.G, )PAUL HARTMANN A.G1246.91
20 1 (MERCK KGAA, )MERCK KGAA208.02
10 1 (PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT, )PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT161.9
10 1 (SANDOZ GMBH, )SANDOZ GMBH147.19
- /. 5 5 (AVENTIS PHARMA, )AVENTIS PHARMA120.92
. 500 100 (AVENTIS PHARMA, )AVENTIS PHARMA446.74
. 500 20 (AVENTIS-, /)AVENTIS-87.15
1% 15 1 (AVENTIS PHARMA, )AVENTIS PHARMA192.32
100 (XIANTO FORTUNE MEDICAL SUPPLIES CO., LTD, )XIANTO FORTUNE MEDICAL SUPPLIES CO., LTD38.08
30 1 (DENTINOX, )DENTINOX121
100/ 200 1 (NORTON HEALTHCARE, )NORTON HEALTHCARE286.95
250/ 200 1 (NORTON WATERFORD, )NORTON WATERFORD381.48
50/ 200 1 (NORTON WATERFORD, )NORTON WATERFORD165.23
250/ 200 1 (NORTON HEALTHCARE, )NORTON HEALTHCARE974.22
. 10 (, )22.54
. 10 (, )26.52
. 30 (, )63.68
0,05% 15 1 (BELUPO, )BELUPO114.89
0,05% 30 1 (BELUPO, )BELUPO186.1
0,05% 15 1 (BELUPO, )BELUPO109.81
0,05% 30 1 (BELUPO, )BELUPO174.77
50 1 (BELUPO, )BELUPO250.23
30 1 (BELUPO, )BELUPO222.6
. ./. 200/ 100 1 (, )204.44
. ./. 200/ 200 1 (, )337.22
. 20 (BALKANPHARMA, )BALKANPHARMA39.4
. 10 (, )213.11
- 35 1 (PFIZER, )PFIZER86.46
10% 25 1 ( "", ) ""10.01
20% 25 1 ( , ) 8.72
20% 25 1 ( "", ) ""9.94
20% 200 1 (, )89.33
./.- /. 1.. 1 ( , ) 3.93
5% 30 1 (BAYER CONSUMER CARE, )BAYER CONSUMER CARE195.27
5% 30 1 (HOFFMANN LA ROCHE, )HOFFMANN LA ROCHE207.21
5% 30 1 (BAYER AG/GP GRENZACH PRODUKTIONS, )BAYER AG/GP GRENZACH PRODUKTIONS203.54
5% 30 1 (BAYER CONSUMER CARE, )BAYER CONSUMER CARE205.22
5% 30 1 (GP GRENZACH PRODUKTIONS GMBH, )GP GRENZACH PRODUKTIONS GMBH191
5% 30 1 (HOFFMANN LA ROCHE, )HOFFMANN LA ROCHE207.91
() 50 1 (, )27.62
50 1 (, )63.18
50 1 (- , )- 62.75
50 1 ( , ) 107.48
10 . 10 30 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE100.92
20 . 20 30 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE167.23
5 . 5 30 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE73.06
300 - /. 300 12 5 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE547.44
200 10 1 (BOEHRINGER INGELHEIM, )BOEHRINGER INGELHEIM466.19
- /. 0,1% 20 1 (BOEHRINGER INGELHEIM, )BOEHRINGER INGELHEIM250.54
- /. 0,1% 20 1 (INSTITUTO DE ANGELI, )INSTITUTO DE ANGELI228.33
. / 30 (BAYER CONSUMER CARE, )BAYER CONSUMER CARE365.08
. / 30 (HOFFMANN LA ROCHE, )HOFFMANN LA ROCHE409.45
. 10 (BAYER SANTE FAMILIALE, )BAYER SANTE FAMILIALE241.76
100/ 200 1 (BOEHRINGER INGELHEIM, )BOEHRINGER INGELHEIM245.14
- /. 0,1% 20 1 (BOEHRINGER INGELHEIM, )BOEHRINGER INGELHEIM215.07
- /. 0,1% 20 1 (INSTITUTO DE ANGELI, )INSTITUTO DE ANGELI199.08
30 1 (- , )- 20.8
30 1 ( , ) 45.77
. 16 30 (, )176.01
. 8 30 (, )112.5
. 24 20 (, )214.49
10% 20 1 (EGIS, )EGIS115.91
- /. .. 10% 120 1 (EGIS, )EGIS247.66
- /. .. 10% 30 1 (EGIS, )EGIS129.86
. 200 14 (EGIS, )EGIS230.44
. 200 7 (EGIS, )EGIS173.58
. / .. 100 30 (ASTRA ZENECA, )ASTRA ZENECA361.49
. / .. 25 14 (ASTRA ZENECA, )ASTRA ZENECA123.2
. / .. 50 30 (ASTRA ZENECA, )ASTRA ZENECA247.54
. 16 30 (ABBOTT HEALTHCARE SAS, )ABBOTT HEALTHCARE SAS544.75
. 10 (, )30.42
0,5% 5 1 (ALCON COUVEUR S.A., )ALCON COUVEUR S.A.168.49
0,25% 5 1 (ALCON COUVEUR S.A., )ALCON COUVEUR S.A.168.49
- /.. 100 1 ( , ) 107.37
- /.. 100 1 (, )137.18
./../.. 2 28 (SERVIER, )SERVIER1508.71
. 40 20 (KRKA, )KRKA113.03
. 40 60 (KRKA, )KRKA289.61
. 80 20 (KRKA, )KRKA166.95
. / 600 6 (BAYER HEALTHCARE, )BAYER HEALTHCARE356.06
"" 310 (DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG, )DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG12.48
"" 315 (DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG, )DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG18.95
"" 320 (DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG, )DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG23.18
. SAFIX E 6 2 2 (PAUL HARTMANN A.G, )PAUL HARTMANN A.G27.51
5 (, )80.78
. . . . 100 10 (4509) 1 ( , ) 27.9
. . . . 100 5 (4509) 1 ( , ) 14.75
. . . . 100 7 (4509) 1 ( , ) 19.89
. . . . 120 10 (4510) 1 ( , ) 32.92
. . . . 120 5 (4510) 1 ( , ) 17.18
. . . . 120 7 (4510) 1 ( , ) 23.35
. . . . 140 10 (4511) 1 ( , ) 40.07
. . . . 140 5 (4511) 1 ( , ) 20.91
. . . . 140 7 (4511) 1 ( , ) 28.63
. . . . 50 10 (4505) 1 ( , ) 15.61
. . . . 50 5 (4505) 1 ( , ) 8.59
. . . . 50 7 (4505) 1 ( , ) 11.34
. . . . 70 10 (4506) 1 ( , ) 20.74
. . . . 70 5 (4506) 1 ( , ) 11.03
. . . . 70 7 (4506) 1 ( , ) 15.04
. . . . . 100 10 (4514) 1 ( , ) 33.9
. . . . . 100 5 (4514) 1 ( , ) 17.76
. . . . . 100 7 (4514) 1 ( , ) 24.33
. . . . . 120 10 (4515) 1 ( , ) 43.22
. . . . . 120 5 (4515) 1 ( , ) 22.45
. . . . . 120 7 (4515) 1 ( , ) 30.76
. . . . . 140 10 (4516) 1 ( , ) 47.65
. . . . . 140 5 (4516) 1 ( , ) 24.63
. . . . . 140 7 (4516) 1 ( , ) 33.9
. . . . . 50 10 (4512) 1 ( , ) 19.05
. . . . . 50 5 (4512) 1 ( , ) 10.31
. . . . . 50 7 (4512) 1 ( , ) 13.86
. . . . . 70 10 (4513) 1 ( , ) 25.76
. . . . . 70 5 (4513) 1 ( , ) 13.74
. . . . . 70 7 (4513) 1 ( , ) 18.62
. . . 100 10 (4500) 1 ( , ) 44.4
. . . 100 5 (4500) 1 ( , ) 22.92
. . . 100 7 (4500) 1 ( , ) 31.48
. . . 140 10 (4858) 1 ( , ) 77.84
. . . 140 5 (4858) 1 ( , ) 40.77
. . . 140 7 (4858) 1 ( , ) 55.59
. . . 50 10 (4502) 1 ( , ) 28.63
. . . 50 5 (4502) 1 ( , ) 15.73
. . . 50 7 (4502) 1 ( , ) 20.03
. . . 70 10 (4501) 1 ( , ) 34.35
. . . 70 5 (4501) 1 ( , ) 18.62
. . . 70 7 (4501) 1 ( , ) 25.76
. . . 80 3,5 (4761) 1 ( , ) 66.56
. . . 95 0,6 (5597) 1 ( , ) 27.17
. . . 95 1,5 (5423) 1 ( , ) 41.49
. . . 95 2,5 (5423) 1 ( , ) 55.59
. . . 95 2 (5423) 1 ( , ) 51.89
. . . 95 3,5 (5423) 1 ( , ) 68.53
. . . 95 3 (5423) 1 ( , ) 62.11
. . . . 95 1,5 (5597) 1 ( , ) 34.4
. . . . 95 2,5 (5597) 1 ( , ) 44.38
. . . . 95 2 (5597) 1 ( , ) 38.59
. . . . 95 3,5 (5597) 1 ( , ) 54.62
. . . . 95 3 (5597) 1 ( , ) 48.72
. . . 30 95 + 12 (5597) 1 ( , ) 342.35
. . 30,08 ( , ) 34.15
. . 30,10 ( , ) 48.12
. . 50,10 ( , ) 66.88
. . 9701/0,3 2 ( , ) 4.84
. . 9701/3,0 2 ( , ) 33.31
. . 1,50,08 ( , ) 34.84
. . 1,50,10 ( , ) 43.24
. . 20,08 ( , ) 53.04
. . 3,50,08 ( , ) 57.71
. . 30,08 ( , ) 48.94
. . 30,10 ( , ) 74.17
. . 30,12 ( , ) 71.42
. . 50,08 ( , ) 87.29
. . 50,10 ( , ) 98.5
. . . 100 10 (4665) 1 ( , ) 34.84
. . . 100 7 (4665) 1 ( , ) 24.87
. . . 40 10 (4577) 1 ( , ) 22.84
. . . 40 7 (4577) 1 ( , ) 16.48
. . . 60 10 (4546) 1 ( , ) 29.19
. . . 60 7 (4546) 1 ( , ) 20.97
. . . 80 10 (4544) 1 ( , ) 32.11
. . . 80 7 (4544) 1 ( , ) 22.98
.. .1,510 (DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG, )DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG21.96
.. .1,58 (DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG, )DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG21.14
.. .2,010 (DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG, )DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG25.89
.. .2,08 (DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG, )DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG26.69
.. .3,010 (DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG, )DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG37.44
.. .4,010 (DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG, )DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG51.08
.. .4,06 (DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG, )DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG34.21
.. .4,08 (DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG, )DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG41.48
.. .3,08 (DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG, )DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG33.97
/. 510 (. .) (, )3.8
/. 510 (. .) (, )2.85
/. 714 (. .) (, )60
TELELAST 2 5 (PAUL HARTMANN A.G, )PAUL HARTMANN A.G46.78
50 2 (5602) 1 ( , ) 631.79
50 3 (5660) 1 ( , ) 642.17
50 4 (5604) 1 ( , ) 787.14
.-.""1 0,11,5 (, )2.71
.-.""2 0,102,0 (, )3.28
.-.""3 0,152,5 (, )4.99
.-.""4 0,153,0 (, )5.51
.-.""5 0,153,5 (, )6.66
.-.""6 0,204,0 (, )6.72
. LASTOTEL 4M X 4CM (PAUL HARTMANN A.G, )PAUL HARTMANN A.G11.27
. PEHA-CREPP 4M X4CM (PAUL HARTMANN A.G, )PAUL HARTMANN A.G9.52
. PEHA-CREPP 4M X6CM (PAUL HARTMANN A.G, )PAUL HARTMANN A.G11.27
. PEHA-CREPP 4M X8CM (PAUL HARTMANN A.G, )PAUL HARTMANN A.G13
. . .-. 10 0,5 (5576/5577) 1 ( , ) 30.36
. . .-. 11,5 3 (5572/5573) 1 ( , ) 267.39
. . .-. 14 4 (5578/5583) 1 ( , ) 310.7
...."" . 2,08 1 (, )64.04
...."" . 2,58 1 (, )71.37
...."" . 4,58 1 (, )120.17
...."" . 5,08 1 (, )146.04
...."" .1,58 (, )52.83
...."" . 2,510 1 (, )81.9
...."" . 3,08 (, )84.52
...."" . 3,510 1 (, )115.14
...."" . 4,010 1 (, )126.46
...."" .3,58 (, )102.85
...."" .4,08 (, )113.19
...."" .5,010 (, )151.94
LAUMA 3.5X8 (LAUMA, )LAUMA144.91
- 1,5X8 (, )33.27
- 1X8 (, )32.84
- 3X8 (, )51.1
- . / 30 ( , ) 76.84
- . / 60 ( , ) 105.4
/. 0,125/ 400 10 1 (SERVIER/EGIS, )SERVIER/EGIS314.58
10% 40 1 ( , ) 69.69
20% 40 1 ( , ) 78.89
. 105 30 ( , ) 87.3
. / 5 30 ( , ) 73.73
. 10 10 (GLAXO SMITH KLINE, )GLAXO SMITH KLINE31.49
. 10 10 (MAGISTRA, )MAGISTRA25.78
. 10 10 ( , ) 26.09
. 10 10 (, )31.3
. 5 30 (, )9.86
. / 5 30 (BALKANPHARMA, )BALKANPHARMA12.94
. / 5 30 (, )10.51
- . / 5 30 (, )11.02
- 5 30 (HEMOFARM, )HEMOFARM20.8
480 ./.- /. 96/ 5 10 (POLFA, )POLFA363.89
. /.. 240/5 80 1 (MEDANA PHARMA, )MEDANA PHARMA106.6
. 120 20 (POLFA, )POLFA27.48
. 480 20 (POLFA, )POLFA57.2
. 10 30 ( , ) 90.51
. 5 30 ( , ) 53.21
. 10 ( , ) 27.04
. 10 (, )70.95
. 10 (, )90.6
. 30 (FERROSAN, )FERROSAN251.56
/.. 1% 30 1 ( , ) 24.76
./.. 1% 30 1 ( , ) 21.38
-3 ./.- /. 600000 1 ( , ) 5.05
80 N1 (CISIN, )CISIN400.08
80 1 (QIXING PHARMACEUTICAL CO, )QIXING PHARMACEUTICAL CO378.95
- 25 1 ( ., ) .11.79
./.. 10 1 (, )2.71
./.. 10 1 (, )2.92
- /... 3% 10 1 ( ., ) .4.19
- /... 3% 25 1 ( , ) 3.93
. 20 (NATUR PRODUKT, )NATUR PRODUKT56.5
25 1 ( , ) 4.34
25 1 ( , ) 6.67
25 1 ( , ) 4.47
1,5 20 (, )19.27
100 1 (- , )- 23.81
3 20 /. ( , ) 40.22
50 1 (, )23.05
75 1 ( , ) 24.23
- /... 1% 10 1 ( , ) 3.65
- /... 1% 10 1 (, )3.98
- /... 1% 10 1 .. ( ., ) .6.59
- /... 1% 10 1 .-. ( ., ) .14.45
- /... 1% 25 1 (, )7.37
4 - /.. 4 / 5 60 1 (BERLIN-CHEMIE/MENARINI, )BERLIN-CHEMIE/MENARINI86.51
8 /.. 20 1 (KREWEL MEUSELBACH GMBH, )KREWEL MEUSELBACH GMBH64.48
8 25 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE38.22
- /.. 0,8/ 150 1 (NYCOMED DANMARK A/S, )NYCOMED DANMARK A/S108.86
4/ 5 100 1 (-, )-29.65
. 4 50 ( , ) 17.21
. 8 10 ( , ) 2.29
. 8 20 ( , ) 6.85
. 8 50 (, )6.7
. 8 50 ( , ) 6.8
- . 8 10 (, )2.62
. 250 30 ( , ) 75.14
- . 2,5 30 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER314.43
100 1 (A.NATTERMANN, )A.NATTERMANN173.62
/.. 130 1 (A.NATTERMANN AND CIE, )A.NATTERMANN AND CIE147.15
100 1 (BIONORICA- ARZNEIMITTEL, )BIONORICA- ARZNEIMITTEL210.62
50 1 (BIONORICA- ARZNEIMITTEL, )BIONORICA- ARZNEIMITTEL107.74
100 1 (BIONORICA- ARZNEIMITTEL, )BIONORICA- ARZNEIMITTEL181.36
50 1 (BIONORICA- ARZNEIMITTEL, )BIONORICA- ARZNEIMITTEL92.91
125 1 (UNIPHARM AD/SOPHARMA, )UNIPHARM AD/SOPHARMA22.65
125 1 (SOPHARMA, /)SOPHARMA39.14
- . 3,5 10 (LEK, )LEK362.88
- . 7 10 (LEK, )LEK391.39
- . 3,5 10 (LEK PHARMA, )LEK PHARMA339.79
25 1 (ZENTIVA A.S., )ZENTIVA A.S.92.91
125 1 (VETPROM AD, )VETPROM AD27.16
2 20 /. ( , ) 39.02
1,5 20 /. ( , ) 35.99
1,5 20 /. (, )26.52
50 1 (, )33.42
50 1 (- , )- 29.52
50 1 (- , )- 25.31
. 3 20 (DR. FALK PHARMA, )DR. FALK PHARMA1350.58
1,5 20 /. (, )30.35
. . 0,15/ 17,5 1 (-, )-1941.51
. 10 10 (BOEHRINGER INGELHEIM, )BOEHRINGER INGELHEIM268.12
. 10 10 (INSTITUTO DE ANGELI, )INSTITUTO DE ANGELI231.13
. / 10 20 (BOEHRINGER INGELHEIM, )BOEHRINGER INGELHEIM241.18
5% 20 1 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER78.04
/.. 2,5% 30 1 ( , ) 91.42
/.. 2,5% 50 1 ( , ) 134.75
- . . 250 6 (ARTESAN PHARMA GMBH, )ARTESAN PHARMA GMBH502.72
25 1 ( , ) 5.54
25 1 ( ., ) .6.24
25 1 ( ., ) .4.88
30 ( ., ) .8.09
30 1 ( -, ) -10.53
/.. 25 1 ( , ) 5.66
. / 10 14 (KRKA- , /)KRKA- 140.65
. / 10 28 (KRKA- , /)KRKA- 285.56
. / 20 14 (KRKA//-, /)KRKA//-220.2
. / 20 28 (KRKA- , /)KRKA- 398.36
. / 40 14 (KRKA- , )KRKA- 265.22
- /.. 50 1 (CHIESI FARMACEUTICI S.P.A., )CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.425.97
. 30 (CHIESI FARMACEUTICI S.P.A., )CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.793.7
. 100 50 (ZENTIVA A.S., )ZENTIVA A.S.88.87
. 50 50 (ZENTIVA A.S., )ZENTIVA A.S.49.91
. 600 30 (WEIMER PHARMA, )WEIMER PHARMA597.48
. 600 20 (LANNACHER HEILMITTEL GMBH, )LANNACHER HEILMITTEL GMBH212.69
. 600 20 (LANNACHER HEILMITTEL GMBH, )LANNACHER HEILMITTEL GMBH208.6
25 1 ( , ) 6.01
25 1 ( , ) 5.53
25 1 ( , ) 7.43
25 1 ( , ) 7.16
/.. 30 1 (HEEL, )HEEL230.84
1,5 20 /. (- , )- 20.32
1,5 20 /. ( , ) 36.86
50 1 (, )31.5
50 1 (- , )- 24.96
50 1 (-, )-21.28
. 20 50 (, )15.06
. 20 10 ( , ) 1.68
. 20 50 ( , ) 14.3
. 20 50 ( , ) 16.67
. 20 50 (, )17.97
. 50 40 (, )12.59
. 60 10 ( , ) 2.4
. 60 10 (-, )-2.8
. 60 10 (-, )-4.09
. 60 10 (, )3.84
20 1 (KREWEL MEUSELBACH GMBH, )KREWEL MEUSELBACH GMBH46.36
50 1 (KREWEL MEUSELBACH GMBH, )KREWEL MEUSELBACH GMBH85.76
15 1 ( .-, ) .-19.82
25 1 ( .-, ) .-27.06
. 500 10 (GLAXO SMITH KLINE, )GLAXO SMITH KLINE1092.79
. / 25 28 (SERVIER, )SERVIER1626.01
() ./.- /. 0,5 1 (, )166.19
- ./.- /. 1000 1 (TEVA PHARMACEUTICALS, )TEVA PHARMACEUTICALS524.21
- ./.- /. 500 1 (TEVA PHARMACEUTICALS, )TEVA PHARMACEUTICALS280.25
./.- / . 1 1 ( , ) 366.58
. 2,5 100 (NYCOMED, )NYCOMED157.71
. 2,5 50 (NYCOMED, )NYCOMED93.11
. 2,5 50 ( , ) 68.98
. 2,5 100 ( , ) 129.19
. /. . 100 (, )23.92
. /. . 250 (, )39.79
. /. . 20 ( , ) 1704.78
/. . 250 (, )41.1
. . 100 (, )36.06
. . 50 (, )20.8
. / 5 30 (ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., )ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.1545.12
. 37,5 28 (PLIVA HRVATSKA, )PLIVA HRVATSKA346.24
. / 500 20 (, )192.07
. / 500 30 (, )276.32
/.. 1% 50 1 (LEK, )LEK133.13
/.. 40 1 ( , ) 152.19
/.. 2% 40 1 (NOVARTIS CONSUMER HEALTH, )NOVARTIS CONSUMER HEALTH215.07
. 300 50 (NOVARTIS CONSUMER HEALTH, )NOVARTIS CONSUMER HEALTH471.51
- /. 100 5 5 (VIFOR, )VIFOR4142.92
. 500 100 ( , ) 172.42
100/ 200 1 (GLAXO SMITH KLINE, )GLAXO SMITH KLINE125.13
- /. 2,5 2,5 20 (GLAXO WELLCOME, )GLAXO WELLCOME256.91
. / 40 50 ( , ) 25.43
. / 80 50 ( , ) 29.77
. 40 50 ( , ) 21.04
. / 40 50 (, )19.98
. / 80 20 ( , ) 18.43
. / 80 50 ( , ) 32.24
. / 80 50 ( , ) 46.9
. 100 6 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER71.34
. 240 30 (GALENA, )GALENA271.24
. 20 (HERBION PAKISTAN, )HERBION PAKISTAN167.56
. 25 20 (, )48.62
. 50 30 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER160.19
. 25 20 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER71.37
- /.. 2 1 (, )93.16
. 250 50 (ALFA WASSERMANN SPA/, -)ALFA WASSERMANN SPA/2009.81
. 16 30 (CARDINAL HEALTH/ACTAVIS, )CARDINAL HEALTH/ACTAVIS191.18
. 100 1 (PFIZER, )PFIZER598.63
. 100 2 (PFIZER, )PFIZER1052.44
. 100 4 (PFIZER, )PFIZER1997.82
. 25 1 (PFIZER, )PFIZER454.87
. 50 1 (PFIZER, )PFIZER490.49
. 50 2 (PFIZER, )PFIZER932.85
. 50 4 (PFIZER, )PFIZER1855.99
. 12 1 (NOVARTIS CONSUMER HEALTH, )NOVARTIS CONSUMER HEALTH146.88
. 15 1 (NOVARTIS CONSUMER HEALTH, )NOVARTIS CONSUMER HEALTH158.66
. 10 1 (NOVARTIS CONSUMER HEALTH, )NOVARTIS CONSUMER HEALTH155.62
. / 12 (BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH, )BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH165.5
0,2% 10 1 (DR. GERHARD MANN CHEM. - PHARM.FABRIK, )DR. GERHARD MANN CHEM. - PHARM.FABRIK135.1
- - ... 10 1 (URSAPHARM, )URSAPHARM185.02
0,05% 15 1 (PFIZER, )PFIZER142.72
0,05% 15 1 (KEATA PHARMA, )KEATA PHARMA131.56
. 10 (-, )-17.23
- /. 1% 1 10 (, )58.28
- /. 1% 2 10 (, )77.7
. 15 20 (-, )-11.1
. 15 30 (, )14.34
0 70 . . 40 1/2 VCP352H 1 (JOHNSON & JOHNSON, )JOHNSON & JOHNSON4105.34
0 70 .-. 50 1/2 VCP9295H 1 (JOHNSON & JOHNSON, )JOHNSON & JOHNSON4271.66
1 70 .-. 45 1/2 VCP9377H 1 (JOHNSON & JOHNSON, )JOHNSON & JOHNSON4866.71
1 90 .-. 40 VCP9468H (JOHNSON & JOHNSON, )JOHNSON & JOHNSON5043.2
1 90 .-. 40 1/2 VCP486H 1 (JOHNSON & JOHNSON, )JOHNSON & JOHNSON5126.35
1 90 .-. 48 1/2 VCP1058H 1 (JOHNSON & JOHNSON, )JOHNSON & JOHNSON4960.04
2 70 .-. 45 1/2 VCP9378H 1 (JOHNSON & JOHNSON, )JOHNSON & JOHNSON5043.2
2 90 . . 40 1/2 VCP360H 1 (JOHNSON & JOHNSON, )JOHNSON & JOHNSON5581.89
2 90 . . 48 1/2 VCP372H 1 (JOHNSON & JOHNSON, )JOHNSON & JOHNSON5676.14
2 90 .-. 48 VCP1059H 1 (JOHNSON & JOHNSON, )JOHNSON & JOHNSON5807.34
2/0 70 .-. 40 /. VCP9900H 1 (JOHNSON & JOHNSON, )JOHNSON & JOHNSON4700.39
2/0 90 . . 26 1/2 VCP326H 1 (JOHNSON & JOHNSON, )JOHNSON & JOHNSON4360.35
3/0 70 . 36 1/2 VCP322H 1 (JOHNSON & JOHNSON, )JOHNSON & JOHNSON4044.35
4/0 70 .-. 19 3/8 VCP397H 1 (JOHNSON & JOHNSON, )JOHNSON & JOHNSON3875.26
2/0 75 31 . W9975 (JOHNSON & JOHNSON, )JOHNSON & JOHNSON1826.06
. . 1000 10 (YAMANOUCHI EUROPE, )YAMANOUCHI EUROPE625.09
. / 500 10 (YAMANOUCHI EUROPE, )YAMANOUCHI EUROPE528.13
( ) /.. 50 1 ( ., ) .69.87
. 50 (, )164.43
. 5 20 ( , ) 16.48
. 5 30 ( , ) 25.6
. 5 50 ( , ) 36.08
. 5 50 ( , ) 36.27
. 10 30 (, )56.84
- . 5 50 ( , ) 38.93
30 1 ( , ) 84.83
50 1 ( , ) 130.47
/.. 5% 5 1 (KRKA, )KRKA155.19
./.- /. 250 5 (KRKA, )KRKA1291.22
3% 4,5 1 (KRKA, )KRKA157.97
- 1% 5 1 (MERZ-PHARMA, )MERZ-PHARMA210.29
0,05% 10 1 (NOVARTIS PHARMA/EXCELVISION, )NOVARTIS PHARMA/EXCELVISION187.26
. 100 30 (ZENTIVA A.S., )ZENTIVA A.S.56.75
. 400 30 (ZENTIVA A.S., )ZENTIVA A.S.123.93
. 1000 20 (HEMOFARM, )HEMOFARM88.87
. 250 20 (HEMOFARM, )HEMOFARM56.98
. 50 10 (, )531.02
. 0,1 10 (, )568.12
. / 30 (, )88.72
. 60 (UNIPHARM INC., )UNIPHARM INC.289.11
. 30 (UNIPHARM INC., )UNIPHARM INC.361.61
. 60 (UNIPHARM INC., )UNIPHARM INC.624.4
. 30 (UNIPHARM INC., )UNIPHARM INC.561.77
. 60 (UNIPHARM INC., )UNIPHARM INC.918.29
. ./ 30 (UNIPHARM INC., )UNIPHARM INC.205.92
. ./ 60 (UNIPHARM INC., )UNIPHARM INC.343.23
. / 30 (UNIPHARM INC., )UNIPHARM INC.297.7
. / 60 (UNIPHARM INC., )UNIPHARM INC.481.1
. / 30 (UNIPHARM INC., )UNIPHARM INC.354.21
. / 60 (UNIPHARM INC., )UNIPHARM INC.624.4
. 400 60 (UNIPHARM INC., )UNIPHARM INC.200.97
+ D3 . 100 (UNIPHARM INC., )UNIPHARM INC.326.47
+ D3 . 30 (UNIPHARM INC., )UNIPHARM INC.145.03
+ D3 . 60 (UNIPHARM INC., )UNIPHARM INC.247.08
-3 . 60 (UNIPHARM INC., )UNIPHARM INC.570.66
. . 30 (UNIPHARM INC., )UNIPHARM INC.200.51
. . 60 (UNIPHARM INC., )UNIPHARM INC.323.24
. 60 (UNIPHARM INC., )UNIPHARM INC.298.74
. 100 (UNIPHARM INC., )UNIPHARM INC.424.24
. 30 (UNIPHARM INC., )UNIPHARM INC.181.2
. 100 (UNIPHARM INC., )UNIPHARM INC.568.15
. 30 (UNIPHARM INC., )UNIPHARM INC.279.08
. 100 (UNIPHARM INC., )UNIPHARM INC.424.01
. 130 (UNIPHARM INC., )UNIPHARM INC.543.74
. 30 (UNIPHARM INC., )UNIPHARM INC.210.1
. 30 (UNIPHARM INC, )UNIPHARM INC204.4
. 60 (UNIPHARM INC., )UNIPHARM INC.337.22
. 30 (UNIPHARM INC., )UNIPHARM INC.195.77
. 60 (UNIPHARM INC., )UNIPHARM INC.313.87
. 100 (UNIPHARM INC., )UNIPHARM INC.451.98
. . 30 (UNIPHARM INC., )UNIPHARM INC.198.78
. . 60 (UNIPHARM INC., )UNIPHARM INC.328.44
. 1000000 10 (, )369.63
. 150000 10 (, )181.98
. 3000000 10 (, )684.03
. 500000 10 (, )256.99
. .SENI V (32 X 55) 30 (TZMO SA, )TZMO SA304.94
. / 200 (MUCOS PHARMA, )MUCOS PHARMA1232.19
. / 40 (MUCOS PHARMA, )MUCOS PHARMA272.98
. / 800 (MUCOS PHARMA, )MUCOS PHARMA4123.28
50 1 (BITTNER RICHARD GMBH, )BITTNER RICHARD GMBH221.06
. / 12,5 10 (NOVARTIS, )NOVARTIS79.05
- /. 75 3 5 (NOVARTIS PHARMA, )NOVARTIS PHARMA249.39
. 100 5 (NOVARTIS PHARMA, )NOVARTIS PHARMA138.79
. 25 10 (NOVARTIS PHARMA, )NOVARTIS PHARMA69.56
. 50 10 (NOVARTIS, )NOVARTIS166.65
. 25 30 (NOVARTIS PHARMA, )NOVARTIS PHARMA207.09
1% 20 1 (NOVARTIS CONSUMER HEALTH, )NOVARTIS CONSUMER HEALTH114.05
1% 50 1 (NOVARTIS CONSUMER HEALTH, )NOVARTIS CONSUMER HEALTH200.28
- /. 6% 500 10 (FRESENIUS, )FRESENIUS3940.22
. 100 6 (CADILA LABORATORIES LTD, )CADILA LABORATORIES LTD16.8
45 1 (SOPHARMA, )SOPHARMA55.36
. 500 3 (PANACEA BIOTEC, )PANACEA BIOTEC71.19
./.- /. 100 5 ( , ) 884.09
. 100 10 ( , ) 707.27
0,05% 10 1 (POLFA, )POLFA26.64
0,1% 10 1 (POLFA, )POLFA29.08
- /. 50 2 10 (EGIS, )EGIS289.95
. 100 50 (EGIS, )EGIS238.87
- / . 50/ 1 5 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER316.62
- /. 0,5% 1 5 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER87.95
. 1,5 50 (, )9.94
. 1,5 50 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER32.32
. 5 50 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER49.5
. 5 50 ( , ) 12.72
20 1 (BITTNER RICHARD GMBH, )BITTNER RICHARD GMBH202.78
50 1 (BITTNER RICHARD GMBH, )BITTNER RICHARD GMBH304.07
. 12 (BITTNER RICHARD GMBH, )BITTNER RICHARD GMBH165.03
. / 50 40 (ABBOTT JAPAN, )ABBOTT JAPAN420.09
5 1 (SCHERING PLOUGH, )SCHERING PLOUGH128.09
. 30 (PLIVA, )PLIVA85.22
. 60 (PLIVA, )PLIVA185.25
. /. 24 () (PLIVA, )PLIVA83.99
. /. 24 () (PLIVA, )PLIVA86.28
. /. 48 () (PLIVA, )PLIVA162.93
. /. 48 () (PLIVA, )PLIVA160.06
. 20 (NATUR PRODUKT, )NATUR PRODUKT52.93
. 20 14 (-, )-47.44
. 2,5 6 (BIOVET AD, )BIOVET AD30.09
. 18 (BIOVET AD, )BIOVET AD74.7
- /. 10 2 5 (BOEHRINGER INGELHEIM, )BOEHRINGER INGELHEIM292.36
. 25 50 (BOEHRINGER INGELHEIM, )BOEHRINGER INGELHEIM294.7
./.. 150 1 () (RECKITT BENCKISER, )RECKITT BENCKISER110.13
./.. 300 1 () (RECKITT BENCKISER, )RECKITT BENCKISER182.37
./.. 10 20 () (RECKITT BENCKISER, )RECKITT BENCKISER254.94
./.. 150 1 () (RECKITT BENCKISER, )RECKITT BENCKISER168.49
50 1 (KREWEL MEUSELBACH GMBH, )KREWEL MEUSELBACH GMBH118.1
100 1 (KREWEL MEUSELBACH GMBH, )KREWEL MEUSELBACH GMBH132.38
30 1 (LAB.BOUCHARA RECORDATI, )LAB.BOUCHARA RECORDATI148.82
. 8 10 (, )195.42
. 16 1 (, )34.07
. 16 10 (, )223.85
- /.. 0,1% 200 1 (MCNEIL MANUFACTURING/PFIZER, )MCNEIL MANUFACTURING/PFIZER109.45
0,2% 40 1 (MCNEIL MANUFACTURING/PFIZER, )MCNEIL MANUFACTURING/PFIZER170.65
. /. 20 (GOEDECKE GMBH, )GOEDECKE GMBH78.39
. /. 20 (D&D/SOLDAN HOLDING, )D&D/SOLDAN HOLDING74.84
30 (BIONORICA- ARZNEIMITTEL, )BIONORICA- ARZNEIMITTEL120.56
. 300 20 (POHL BOSCAMP, )POHL BOSCAMP168.84
- . 500 40 (HEMOFARM, )HEMOFARM76.45
. 125 6 (INNOTECH INTERNATIONAL, )INNOTECH INTERNATIONAL62.59
. 250 3 (INNOTECH INTERNATIONAL, )INNOTECH INTERNATIONAL61.49
- - /. 200 1 ( - "" , ) - "" 30.14
- - /. 200 1 ( , ) 53.68
- - /. 400 1 ( , ) 57.44
- - /. 400 1 ( , ) 57.79
10 1 (MEDANA PHARMA TERPOL, )MEDANA PHARMA TERPOL65.18
30 1 (MEDANA PHARMA TERPOL, )MEDANA PHARMA TERPOL92.69
/.. 0,1% 15 1 (, )18.01
- /. 4% 2 10 ( , ) 21.14
- /. 4% 2 10 (SHANDONG WEIFANG PHARMACEUTICAL FACTORY, )SHANDONG WEIFANG PHARMACEUTICAL FACTORY15.21
- / / . 4% 2 10 ( , ) 20.19
- /.. 0,1% 15 1 ( , ) 9.59
- - / / . 4% 2 10 (KRKA, )KRKA83.91
. 20 1 (BITTNER RICHARD GMBH, )BITTNER RICHARD GMBH206.52
. 50 1 (BITTNER RICHARD GMBH, )BITTNER RICHARD GMBH372
. 1. 10 ( , ) 467.35
. 30 (MERCKLE GMBH, )MERCKLE GMBH221.54
- 5 10 (MERZ-PHARMA, )MERZ-PHARMA508.38
- 5 30 (MERZ-PHARMA, )MERZ-PHARMA1392.77
- ./.- /. 5 10 10 (MERZ-PHARMA, )MERZ-PHARMA2202.46
- /. 5000 / 5 5 ( , ) 504.91
- /. 5000 5 5 (, )591.77
/.. 25 1 (, )21.61
/.. 25 1 ( , ) 24.85
/.. 25 1 ( , ) 18.55
/.. 25 1 (, )28.77
/.. 25 1 (, )20.45
/.. 200 / 30 1 (ZENTIVA/LECHIVA, )ZENTIVA/LECHIVA92.11
- - /. 8% 500 1 (HEMOFARM, )HEMOFARM302.44
. 200 10 (, )315.73
/.. 20 1 (HEMOFARM, )HEMOFARM132.78
. 10 (HEMOFARM, )HEMOFARM117.53
30000 / 100 40 1 (HEMOFARM, )HEMOFARM58.31
/.. 50000 / 100 40 1 (HEMOFARM, )HEMOFARM140.53
../.- /. .. 2 1+- (, )612.5
. / 400 20 (, )743.09
./.- /. 400 5 - (ABBOTT S.P.A./ HOSPIRA S.P.A., )ABBOTT S.P.A./ HOSPIRA S.P.A.1600.37
. / 400 20 (ABBOTT S.P.A., )ABBOTT S.P.A.1580.97
. / 400 20 (HOSPIRA SPA, )HOSPIRA SPA1496.7
. 350 24 (KRKA, )KRKA138.68
150 1 (KRKA, )KRKA107.59
150 1 (KRKA, )KRKA119.99
40 1 (KRKA, )KRKA63.79
5 1 (-, )-159.94
1% 10 1 (, )15.14
0,5% 3 1 (JELFA, )JELFA119.27
0,5% 3 1 (, )26.49
0,5% 5 N1 (, )29.81
./. 25/ 2 10 (, )131.38
- 1% 10 1 ( , ) 14.59
- ./. 5 1 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER84.87
. 1,5 6 ( , ) 5.48
. 1,5 8 (, )8.89
. 50 + 12,5 14 (MERCK SHARP & DOHME, )MERCK SHARP & DOHME218.42
. . 10 (ICN POLFA, )ICN POLFA123.07
7 . 100 7 (SAGMEL IN, )SAGMEL IN165.61
. . 20 12 (, )83.21
. 0,5 20 (/NYCOMED, /)/NYCOMED153.82
. 30 (BEAUFOUR IPSEN, )BEAUFOUR IPSEN353.4
- . 150 3 (JANSSEN SILAG, )JANSSEN SILAG325.93
. 40 30 (, )124.93
5 1 (GEDEON RICHTER/K.V. PHARMACEUTICAL, )GEDEON RICHTER/K.V. PHARMACEUTICAL479.72
10 1 (, )30.97
10 1 (- , )- 21.5
. 250 30 ( , ) 368.66
. 100 20 (CHINOIN, )CHINOIN92.8
. 25 20 (CHINOIN, )CHINOIN76.5
. 150 20 (RANBAXY, )RANBAXY29.81
. 400 14 (ITALFARMACO/ , -)ITALFARMACO/ 558.91
- /. 1000 4 3 (ITALFARMACO/ , -)ITALFARMACO/ 435.8
. / 400 40 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE231.75
. 750 10 ( ., ) .34.42
- /.. 40 1 ( , ) 10.98
- /.. 25 1 ( , ) 5.4
- /.. 25 1 ( ., ) .5.72
- /.. 25 1 ( ., ) .7.24
. 2,75/2,11 10 (, )68.98
. 100 50 ( , ) 21.56
. 100 50 (, )21.8
. 50 50 (, )179.04
. 100 30 (BAYER AG, )BAYER AG436.67
. 50 30 (BAYER AG)BAYER AG291
- /. 10% 250 1 /. -1 (, )27.95
- /. 10% 400 1 ( , ) 23.95
- /. 20% 500 1 -1 (, )40.38
- /. 40% 10 10 (, )27.34
- /. 40% 10 10 ( , ) 26.5
- /. 40% 10 10 (, )25.4
- /. 40% 10 10 (, )25.71
- /. 5% 200 1 ( , ) 20.23
- /. 5% 250 1 /. -1 (, )25.34
- /. 5% 400 1 ( , ) 18.28
- /. 5% 400 15 ( , ) 366.58
- /. 5% 500 1 /. -1 (, )25.34
. 500 10 (-, )-0.95
. / 1000 30 (MERK SANTE S.A.S., )MERK SANTE S.A.S.157.49
. / 1000 60 (MERK SANTE S.A.S., )MERK SANTE S.A.S.286.83
. / 850 30 (MERK SANTE S.A.S., )MERK SANTE S.A.S.92.18
. / 850 60 (MERK SANTE S.A.S., )MERK SANTE S.A.S.182.85
. 250 10 (, )20.59
. / 60 (BOIRON LABORATORIES, )BOIRON LABORATORIES113.99
./.- /. 1000 5 ( , ) 503.98
./.- /. 500 5 ( , ) 283.37
. 2 28 (ABBOTT GMBH & CO. KG, )ABBOTT GMBH & CO. KG320
- /. 100000 10 25 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER5176.05
() 50 1 (, )16.55
() 50 1 (- , )- 13.53
() 50 1 ( , ) 26.58
- 10 (, )5.78
- 20 (, )8.82
- . 20 (, )16.14
. /. 18 ( , ) 121.57
. /. 18 ( , ) 120.19
. 50 20 (EGIS, )EGIS124.26
. 50 60 (EGIS, )EGIS329.02
. "" ( ) 1,5 (DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG, )DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG81.7
. "" ( ) 2 (DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG, )DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG85.17
"" 1,5 (DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG, )DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG57.9
"" 2 (DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG, )DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG62.06
-3 (, )108.86
-1 (.) (, )139.13
-2 (.) (, )133.02
-3 (.) (, )147.35
. 125 20 (, )122.8
./.. 13 1 () (, )101.93
./.. 13 10 () (, )101.93
. 10000 / 10 1 (-, )-194.83
1 35 1 ( , ) 31.09
1 50 1 (, )23.9
2 35 2 ( , ) 32.35
2 50 2 (, )25.01
- /.. 25 1 (, )9.17
. . . 5050 1 (, . , ), . 51.32
. . . 9090 1 (, . , ), . 99.29
50 50 1 ( - , ) - 67.72
90 90 1 ( - , ) - 116.64
7,5/ 15 1 (BOEHRINGER INGELHEIM, )BOEHRINGER INGELHEIM197.16
7,5/ 30 1 (BOEHRINGER INGELHEIM, )BOEHRINGER INGELHEIM280.94
7,5/ 30 1 (BOEHRINGER INGELHEIM, )BOEHRINGER INGELHEIM264.82
15 1 (LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS, )LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS757.3
50/ 30 1 (LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS, )LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS694.09
50/ 30 1 (LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS, )LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS818.2
- /. 1 10 (, )217.24
2% 20 1 . (PHARMACIA & UPJOHN, )PHARMACIA & UPJOHN474.75
. 100 3 (PHARMACIA & UPJOHN, )PHARMACIA & UPJOHN490.47
50 1 (- , )- 13.64
20 1 (, )65.59
40 1 (- , )- 66.56
1 1 /. (, )348.6
. 150 1 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER62.17
. 50 2 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER63.3
- 5 1 (URSAPHARM, )URSAPHARM56.28
- 2,5 1 (URSAPHARM, )URSAPHARM52.35
25 . 25 10 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE175.73
. 25 10 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE172.81
0,1% 10 1 .-. (ROMPHARM, )ROMPHARM33.97
0,1% 10 1 .-. (, )31.81
- /. 4/1 25 (KRKA/-, /)KRKA/-173.48
- /. 4/1 25 (KRKA, )KRKA173.48
. 0,5 10 (KRKA, )KRKA30.3
- 0,1% 10 1 (-, )-30.89
0,1% 5 1 (URSAPHARM, )URSAPHARM43.91
5 1 (CADILA HEALTHCARE, )CADILA HEALTHCARE66.15
- . 120 112 (ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V./, /)ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V./778.22
- . 120 56 (ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., )ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.446.98
- . / 120 112 (ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., )ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.774.15
/ 5,7% 150 1 (SANOFI-WINTHROP, )SANOFI-WINTHROP257.77
. / .. 300 100 (SANOFI-WINTHROP, )SANOFI-WINTHROP1038.47
. / .. 500 30 (SANOFI-WINTHROP, )SANOFI-WINTHROP535.53
... 1000 30 (SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE, )SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE924.64
... 750 30 (SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE, )SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE787.35
300 . / 300 100 (SANOFI-WINTHROP, )SANOFI-WINTHROP873.68
- ./. 150 1 1 (PFIZER, /)PFIZER98
. / 35 30 ( , ) 179.82
. / 35 60 (, )262.35
- /. 1,5% 5 5 . (, )1419.96
- /. .. 0,25% 10 1 (, )140.72
- /. .. 0,25% 10 1 .-. (, )196.92
1% 50 1 (LEK, )LEK188.49
0,05% 25 1 (GLAXO SMITH KLINE, )GLAXO SMITH KLINE254.7
0,05% 25 1 (GLAXO SMITH KLINE, )GLAXO SMITH KLINE254.59
. / 500 30 (SERVIER/, /)SERVIER/475.7
. / 500 60 (SERVIER, )SERVIER1056.61
. / 500 60 (SERVIER/, /)SERVIER/930.57
3/ 10 1 ( , ) 32.28
. . 30 (SAGMEL IN, )SAGMEL IN142.72
. . 30 (SAGMEL IN, )SAGMEL IN93.49
. 30 60 (SERVIER/, /)SERVIER/249.06
100 10 ( , ) 36.47
100 10 (--, )--36.22
50 10 ( , ) 24.58
. 250 24 (POLPHARMA, )POLPHARMA173.35
-35 21 (SCHERING A.G, )SCHERING A.G642.42
- /. 0,5% 2 10 (, )14.53
- /. 1% 1 10 ( , ) 14.65
- /. 1% 5 10 (, )22.82
- /. 1% 5 10 ( , ) 24.85
. 20 10 (, )5.67
. 250 60 (/-, )/-180.04
0,1% 0,5 28 (ORION CORPORATION, )ORION CORPORATION293.2
0,1% 1 28 (ORION CORPORATION, )ORION CORPORATION510.39
. 0,25 30 (-, )-22.77
. 0,25 50 (GEDEON RICHTER/ -, /)GEDEON RICHTER/ -34.82
. 0,25 50 (GRINDEX, )GRINDEX29.35
5% 100 1 (HEXAL AG, )HEXAL AG207.44
5% 50 1 (HEXAL A.G./SALUTAS PHARMA GMBH, )HEXAL A.G./SALUTAS PHARMA GMBH138.09
. 75 10 (HEXAL A.G./SALUTAS PHARMA GMBH, )HEXAL A.G./SALUTAS PHARMA GMBH50.97
- /. 25/ 3 5 (HEXAL A.G./SALUTAS PHARMA GMBH, )HEXAL A.G./SALUTAS PHARMA GMBH59.28
1% 40 1 (RATIOPHARM-MERCKLE, )RATIOPHARM-MERCKLE66.3
. 50 10 (, )57.62
1% 30 1 (AGIO, )AGIO19.05
1% 50 1 (AGIO, )AGIO29.01
- /. 75/3 5 (AGIO, )AGIO8.44
- /. 25/ 3 5 (PLIVA, )PLIVA77.89
30 1 (UNIQUE PHARMACEUTICAL LAB., )UNIQUE PHARMACEUTICAL LAB.70.29
- 0,1% 5 1 (PROMED EXPORTS, )PROMED EXPORTS123.68
() 2% 30 1 ( , ) 9.19
1% 40 1 (HEMOFARM, )HEMOFARM62.23
0,1% 5 1 .-. (, )17.41
1% 30 1 ( , ) 15.13
. / .. 100 20 (HEMOFARM, )HEMOFARM47.41
. / .. 100 20 (, )27.48
- /. 25/ 3 10 (, )24.61
. 100 10 (GLAXO SMITH KLINE, )GLAXO SMITH KLINE71.48
. 100 10 ( , ) 27.71
. 50 10 (GLAXO SMITH KLINE, )GLAXO SMITH KLINE52.51
. 50 10 (, )20.79
. / 25 30 (, )5.2
. / 50 20 (, )9.82
- 1% 30 1 ( , ) 12.94
- - /. 25/ 3 5 ( , ) 13.44
- . / .. 100 20 ( , ) 26.02
- . 100 10 ( , ) 34.09
- . 50 10 ( , ) 27.27
1% 20 1 (HYPERION S.A., )HYPERION S.A.35.84
. 12,5 30 (HOFFMANN LA ROCHE, )HOFFMANN LA ROCHE535.9
. 25 30 (HOFFMANN LA ROCHE, )HOFFMANN LA ROCHE658.79
. 6,25 30 (HOFFMANN LA ROCHE, )HOFFMANN LA ROCHE433.9
. .. 90 20 (LANNACHER HEILMITTEL GMBH, )LANNACHER HEILMITTEL GMBH71.77
- /. 1% 1 10 (, )13.78
- /. 1% 1 10 ( , ) 15.38
- /. 1% 1 10 (, )13.37
. 50 10 ( , ) 2.29
100 1 (, )27.51
100 1 ( ., ) .35.71
. 160 28 (NOVARTIS PHARMA, )NOVARTIS PHARMA1451.74
. 80 28 (NOVARTIS PHARMA, )NOVARTIS PHARMA1110.02
- /. 0,5% 10 10 (, )111.73
- /. 0,5% 5 10 (, )63.78
- /. 1% 10 10 (, )225.35
- /. 1% 10 10 (, )221.73
- /. 1% 5 10 ( , ) 122.43
100 1 (MENTHOLATUM COMPANY, )MENTHOLATUM COMPANY180.42
50 1 (MENTHOLATUM COMPANY, )MENTHOLATUM COMPANY120.34
. / 48 (PROMED EXPORTS, )PROMED EXPORTS191.95
./.- /. 20% 100 10 (FRESENIUS, )FRESENIUS18881.06
/. 1% 20 5 (ASTRA ZENECA, )ASTRA ZENECA1510.08
30 1 (SCHERING PLOUGH, )SCHERING PLOUGH290.88
. 10 14 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER115.29
. 10 28 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER199.65
. 2,5 28 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER87.36
. 20 14 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER144.55
. 20 28 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER288.92
. 5 14 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER80.48
. 5 28 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER146.75
- /. 2,2 5 (BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH, )BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH613.33
. 80 (DHU, )DHU196.08
- /. 200 1 (, )21.27
- /. 200 1 ( , ) 18.96
- /. 400 1 ( , ) 25.54
- /. 400 1 ( , ) 22.2
./.- / / . 500 1 (IPSEN BIOPHARM, )IPSEN BIOPHARM15562.12
. 10 20 (PLIVA, )PLIVA237.37
. 10 60 (PLIVA, )PLIVA599.1
. 5 20 (PLIVA, )PLIVA146.91
. 5 60 (PLIVA, )PLIVA377.32
. 100 10 ( , ) 19.51
. 100 20 ( , ) 37.76
./.- /. 3,75 1 - (IPSEN PHARMA BIOTECH, )IPSEN PHARMA BIOTECH9566.9
. 150 1 (KRKA, )KRKA202.01
. 50 7 (KRKA, )KRKA417.66
. 50 7 (PFIZER, )PFIZER791.48
./../.. 50/5 35 1 (PFIZER, )PFIZER887.2
- /. 2/ 50 1 (PFIZER, )PFIZER482.5
. / 50 20 (SOLVAY PHARMA, )SOLVAY PHARMA240.95
- /. 125/ 2 50 (LEK, )LEK579.76
. 250 100 (LEK, )LEK353.55
. 2 20 (NU-PHARM INC/-, )NU-PHARM INC/-106.32
. 2 30 (- , )- 92.62
. 2 30 (, )126.69
. 4 20 (NU-PHARM INC/-, /)NU-PHARM INC/-158.66
. 100 10 ( , ) 4.86
./.- /. 10 1 (-, )-202.25
20 1 (UNIQUE PHARMACEUTICAL LAB., )UNIQUE PHARMACEUTICAL LAB.48.48
. 20 () (UNIQUE PHARMACEUTICAL LAB., )UNIQUE PHARMACEUTICAL LAB.41.23
. 20 () (UNIQUE PHARMACEUTICAL LAB., )UNIQUE PHARMACEUTICAL LAB.41.56
. 20 () (UNIQUE PHARMACEUTICAL LAB., )UNIQUE PHARMACEUTICAL LAB.41.01
. 20 () (UNIQUE PHARMACEUTICAL LAB., )UNIQUE PHARMACEUTICAL LAB.40.4
. 20 () (UNIQUE PHARMACEUTICAL LAB., )UNIQUE PHARMACEUTICAL LAB.41.61
100 1 (UNIQUE PHARMACEUTICAL LAB., )UNIQUE PHARMACEUTICAL LAB.70.29
200 1 (DR.THEISS NATURWAREN, )DR.THEISS NATURWAREN148.27
100 1 (DR.THEISS NATURWAREN, )DR.THEISS NATURWAREN97.28
5% 20 1 (DOLORGIET, )DOLORGIET84.22
5% 50 1 (DOLORGIET, )DOLORGIET126.55
5% 100 1 (DOLORGIET, )DOLORGIET145.07
5% 20 1 (DOLORGIET, )DOLORGIET79.9
5% 50 1 (DOLORGIET, )DOLORGIET123.24
50 1 (MERCKLE GMBH, )MERCKLE GMBH184.87
1,5 20 (ROTTAFARM, )ROTTAFARM881.62
. / 15 30 (BRISTOL MYERS SQUIBB, )BRISTOL MYERS SQUIBB143.16
- / . 40/ 5 10 ( , ) 172.39
. 250 50 (EGIS, )EGIS191.84
./.- /. 40/ 5 5 (ORION CORPORATION, )ORION CORPORATION247.2
- /.. 250 1 (QUEISSER PHARMA, )QUEISSER PHARMA206.17
- /.. 500 1 (QUEISSER PHARMA, )QUEISSER PHARMA297.12
250 1 (QUEISSER PHARMA, )QUEISSER PHARMA236.33
. 180 60 (QUEISSER PHARMA, )QUEISSER PHARMA197.61
250 1 (QUEISSER PHARMA, )QUEISSER PHARMA205.7
250 1 (QUEISSER PHARMA, )QUEISSER PHARMA204.66
2% 5 1 .-. (ROMPHARM, )ROMPHARM308.88
. / 50 (DR. WILLMAR SCHWABE, )DR. WILLMAR SCHWABE184.67
. 0,5 2 (PFIZER, )PFIZER557.26
. 0,5 8 (PFIZER, )PFIZER1537.03
. 50 10 (JADRAN/-, /)JADRAN/-87.6
. 50 5 (JADRAN/-, /)JADRAN/-65.41
. 50 5 (JADRAN, )JADRAN61.36
55 1 (GLAXO WELLCOME, )GLAXO WELLCOME135.37
. 5 30 (FOURNIER, )FOURNIER485.03
- /. 0,25% 2 5 ( , ) 88.64
- /. 2% 2 10 (, )53.62
- / / . 2% 2 10 (, )48.16
. 40 20 (, )8.86
. 40 20 (, )14.13
. 40 20 (, )6.79
. 40 50 ( , ) 22.22
. 40 20 ( , ) 9.86
. 40 50 ( , ) 19.48
- . 40 10 (, )5.39
50 1 (- , )- 14.44
50 1 (- , )- 14.91
. 10 6 (BOEHRINGER INGELHEIM, )BOEHRINGER INGELHEIM157.63
. 10 6 (INSTITUTO DE ANGELI, )INSTITUTO DE ANGELI155.61
. / 5 30 (BOEHRINGER INGELHEIM, )BOEHRINGER INGELHEIM197.96
1,5 20 /. (- , )- 17.8
50 1 (- , )- 16.3
. 200 30 (SOLVAY PHARMACEUTICALS, )SOLVAY PHARMACEUTICALS375.03
15 10 (SOLVAY PHARMA, )SOLVAY PHARMA271.45
200 1 (SOLVAY PHARMA, )SOLVAY PHARMA266.32
500 1 (SOLVAY PHARMA, )SOLVAY PHARMA376.04
500 1 (SOLVAY PHARMA, )SOLVAY PHARMA397.99
. 10 20 (SOLVAY PHARMA, )SOLVAY PHARMA453.78
..- 203+33,9/24. 3 (JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., )JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.774.75
21 (SCHERING A.G, )SCHERING A.G585.57
21 (BAYER SCHERING PHARMA AG, )BAYER SCHERING PHARMA AG558.45
213 (SCHERING A.G, )SCHERING A.G1422.61
"" (, )36.99
. 1 ( , ) 7.34
- () 2 20 /. ( , ) 43.8
2-() 35 1 ( , ) 34.67
3 2 20 (, )25.45
25 1 (, )9.44
25 1 ( , ) 9.31
/.. 2% 20 1 (EGIS, )EGIS205.36
. 300 1 (EGIS, )EGIS339.62
. / 10 (GRUNENTHAL GMBH, )GRUNENTHAL GMBH179.34
. / 20 (GRUNENTHAL GMBH, )GRUNENTHAL GMBH407.93
- /. 25/ 2 5 (GLAXO SMITH KLINE, )GLAXO SMITH KLINE137.21
. 300 10 (GLAXO WELLCOME, )GLAXO WELLCOME217.78
. 150 15 (GLAXO WELLCOME, )GLAXO WELLCOME142.94
1,5 20 / (, )24.04
1,5 20 /. (- , )- 17.55
1,5 20 /. ( , ) 29.81
50 1 (, )23.39
50 1 (- , )- 15.81
50 1 ( , ) 30.05
. 40 30 (PFIZER, )PFIZER3336.04
. 60 30 (PFIZER, )PFIZER3434.28
25 1 ( , ) 7.14
./../.. 2 1 (PFIZER, -)PFIZER631.55
. / 100 28 (GLAXO WELLCOME, )GLAXO WELLCOME2832.51
. / 75 14 (KRKA- , )KRKA- 470.45
. / 75 28 (KRKA- , )KRKA- 930.77
./.- /. 750 1 (GLAXO SMITH KLINE, )GLAXO SMITH KLINE109.79
./.- /.. 30 1 (ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., )ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.366.02
./../.. 125/5 50 1 (GLAXO OPERATIONS UK, )GLAXO OPERATIONS UK318.95
. / 125 10 (GLAXO OPERATIONS UK, )GLAXO OPERATIONS UK218.37
. / 250 10 (GLAXO OPERATIONS UK, )GLAXO OPERATIONS UK454.18
. 10 28 (ELI LILLY, )ELI LILLY4661.58
. 5 28 (ELI LILLY, )ELI LILLY2329.58
./.- / . 10 5 1 (ELI LILLY, )ELI LILLY217.73
. 10 28 (ELI LILLY, )ELI LILLY4463.62
. 5 28 (ELI LILLY, )ELI LILLY2311.21
10/ 10 1 (UCB PHARMA, )UCB PHARMA306.85
. 10 7 (UCB PHARMA, )UCB PHARMA217.82
. 250 6 ( , ) 205.59
. 500 3 ( , ) 201.43
- . 250 6 (, )145.57
5% 2 1 (GLAXO SMITH KLINE, )GLAXO SMITH KLINE70.4
../.- /. 250 5 (GLAXO SMITH KLINE, )GLAXO SMITH KLINE1571.52
3% 4,5 1 (WELLCOME FONDATION, )WELLCOME FONDATION344.96
3% 4,5 1 (DRAXIS PHARMA INC, )DRAXIS PHARMA INC327.31
. 200 25 (GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS, )GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS704.47
10/ 20 1 (ZENTIVA A.S., )ZENTIVA A.S.170.92
5 / 5 100 1 (ZENTIVA A.S., )ZENTIVA A.S.130.24
. / 10 N10 (ZENTIVA, )ZENTIVA82.89
. / 10 30 (ZENTIVA, )ZENTIVA150.88
. / 30 28 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE605.1
. / 7,5 28 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE287.64
. 10 28 (MERCK SHARP & DOHME, )MERCK SHARP & DOHME403.68
. 20 28 (MERCK SHARP & DOHME, )MERCK SHARP & DOHME536.22
. 40 14 (MERCK SHARP & DOHME, )MERCK SHARP & DOHME601.98
. 1 30 (ZENTIVA/LECHIVA, )ZENTIVA/LECHIVA149.88
. 2 30 (ZENTIVA/LECHIVA, )ZENTIVA/LECHIVA226.04
. 4 30 (ZENTIVA/LECHIVA, )ZENTIVA/LECHIVA328.9
. / . .. 3,6 1 (ASTRA ZENECA, )ASTRA ZENECA8319.18
/.. 4 1 (DANAPHA, )DANAPHA32.78
/.. 5 1 (DANAPHA, )DANAPHA45.53
/. 1,3 1 (DANAPHA, )DANAPHA36.29
50 1 (, )25.78
. 50 14 (PFIZER, )PFIZER458.45
. 50 28 (HAUPT PHARMA, )HAUPT PHARMA878.53
. 50 28 (PFIZER, )PFIZER889.36
. / 2,5 3 (ASTRA ZENECA, -)ASTRA ZENECA924.29
. 250 + 10 10 ( , ) 399.74
. 250 + 10 10 ( , ) 357.08
. 250 + 10 2 ( , ) 84.58
16 1 (GLAXO WELLCOME PRODUCTION, )GLAXO WELLCOME PRODUCTION718.59
10 1 ( ., ) .16.05
. . 20 (DR. REDDYS LAB., )DR. REDDYS LAB.29.35
. / 200 10 (, )4.4
. / 200 20 (, )9.83
. / 200 20 (, )9.98
. / 200 50 (, )13.23
. / 200 50 ( , ) 16.52
100/5 100 1 (MEDANA PHARMA TERPOL, )MEDANA PHARMA TERPOL72.92
. . 0,80 40 (21G) D2138T (TAE-CHANG, )TAE-CHANG0.51
1,25/ 300 15 1 (SCHWARZ PHARMA AG, )SCHWARZ PHARMA AG371.73
- /. 0,1% 10 10 (SCHWARZ PHARMA AG, )SCHWARZ PHARMA AG924.66
- /. 0,1% 10 10 (JENAHEXAL PHARMA, )JENAHEXAL PHARMA879.82
. 300 100 (, )38.85
. 300 100 (, )65.73
. 500 50 (TEVA PRIVATE, )TEVA PRIVATE1100.54
. / .. 240 30 (ABBOTT LABORATORIES, )ABBOTT LABORATORIES371.26
. / 40 100 (ABBOTT LABORATORIES, )ABBOTT LABORATORIES205.24
. / 80 100 (ABBOTT LABORATORIES, )ABBOTT LABORATORIES295.25
. 15 1 (LAB.BOUCHARA RECORDATI, )LAB.BOUCHARA RECORDATI108.82
20 1 (GLAXO SMITH KLINE, )GLAXO SMITH KLINE314
. 100 2 (GLAXO SMITH KLINE, )GLAXO SMITH KLINE1090.83
. 50 2 (GLAXO SMITH KLINE, )GLAXO SMITH KLINE601.98
50 1 (LEK, )LEK149.85
. 20 (LEK, )LEK156.93
- /. 1,5/ 10 (- , )- 922.75
- /. 25 1 (/ , )/ 2698.54
./.- / . 200 3 (, )617.04
. /. 2 10 (JANSSEN CILAG, )JANSSEN CILAG220.03
. 20 ( , ) 265.11
. /. 24 (-, )-318.32
- /.. 400/7 10 (DOPPEL FARMACEUTICI, )DOPPEL FARMACEUTICI725.29
- /. 0,005% 1 5 ( , ) 348.32
. / .. 9 28 (JANSSEN CILAG/ALZA, /)JANSSEN CILAG/ALZA9212.23
. 90 7 ( , ) 389.55
15 1 (, )23.44
30 1 ( , ) 34.22
30 1 ( , ) 38.6
. 2,5 30 (PRO.MED.PRAHA, )PRO.MED.PRAHA76.86
. / 1,5 30 ( , ) 84.13
. / 1,5 30 ( , ) 66.75
. / 1,5 30 (, )66.91
. / 1,5 30 (, )55.15
. / 2,5 30 (HEMOFARM, )HEMOFARM65.67
. / 2,5 30 (, )12.92
45 1 (BALKANPHARMA, )BALKANPHARMA75.03
0,1% 5 1 (LABORATOIRE CHAUVIN S.A., )LABORATOIRE CHAUVIN S.A.187.79
10% 40 1 (SOPHARMA, )SOPHARMA22.55
. 100 6 (SOPHARMA, )SOPHARMA27.6
. 50 6 (SOPHARMA, )SOPHARMA22.58
. / 25 30 (SOPHARMA, )SOPHARMA8.64
- . 100 10 ( , ) 35.36
- . / 25 30 (, )7.04
0,4% 5 1 (PROMED EXPORTS, )PROMED EXPORTS108.5
- /. 2 5 (NYCOMED AUSTRIA GMBH, )NYCOMED AUSTRIA GMBH171.03
. / 20 30 (NYCOMED AUSTRIA GMBH, )NYCOMED AUSTRIA GMBH173.35
. / 50 (NYCOMED AUSTRIA GMBH, )NYCOMED AUSTRIA GMBH297.24
/.- /.. 5,6 5 (HERBION PAKISTAN, )HERBION PAKISTAN46.57
/.- /.. 5 () (HERBION PAKISTAN, )HERBION PAKISTAN48.84
/.- /.. 5 () (HERBION PAKISTAN, )HERBION PAKISTAN48.56
/.- /.. 5 () (HERBION PAKISTAN, )HERBION PAKISTAN46.57
/.- /.. 5 () (HERBION PAKISTAN, )HERBION PAKISTAN46.57
/.- /.. 5 () (HERBION PAKISTAN, )HERBION PAKISTAN46.57
5/ 112 1 (AVENTIS PHARMA, )AVENTIS PHARMA590.42
- - . 100 1 (/ , )/ 444.35
. 20 (BEAUFOUR IPSEN, )BEAUFOUR IPSEN239.5
30 1 (DHU, )DHU163.63
- /. 6% 500 1 (SERUM-WERK, )SERUM-WERK582.32
. / (, ) 51.66
50 1 (DHU, )DHU216.22
50 1 (DHU, )DHU136.61
2,5% 5 1 (PROMED EXPORTS, )PROMED EXPORTS209.68
19 20 1 (SOLVAY/, /)SOLVAY/315.87
. 20+12,5 30 (BELUPO, )BELUPO306.02
. 20+25 30 (BELUPO, )BELUPO310.52
. 10 30 (, )161.44
. 100 10 (, )404.25
. 100 14 (, )542.58
. 100 6 (, )297
10% 25 1 ( , ) 14.04
20% 25 1 ( , ) 16.64
. 10 ( , ) 16.96
10% 25 1 ( ., ) .22.99
10% 25 1 ( ., ) .20.1
20% 25 1 ( , ) 27.51
- /.. 5% 10 1 (, )5.97
- /.. 5% 10 1 ( , ) 5.69
- /.. 5% 10 1 ( ., ) .8.09
- /.. 5% 10 1 .. ( , ) 5.52
- /.. 5% 1 10 ( , ) 10.52
- /.. 5% 25 1 (, )10.58
- /.. 5% 25 1 ( ., ) .16.18
. 100 100 (MERCK KGAA, )MERCK KGAA84.02
- /. .. 100 1 (, )17.91
. 200 10 (, )164.91
100 . 100 100 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE115.84
200 . 200 100 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE195.08
200 . 200 50 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE119.03
- /.. 50 1 (IVAX-CR, )IVAX-CR48.9
30 1 (IVAX-CR, )IVAX-CR77.95
- /. 500 1 (FRESENIUS, )FRESENIUS80.2
/. 1540 4 (FRESENIUS, )FRESENIUS5146.5
- /. 5/ 2 10 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER183.75
. 5 50 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER167.27
. 10 30 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER216.39
. 12 10 ( , ) 207.27
- /.. 20 1 ( , ) 52.61
. 30 1 ( ., ) .20.66
40 1 (, )8.56
40 1 ( ., ) .9.86
40 1 ( ., ) .9.02
40 1 (, )7.66
60 . 60 100 (AWD, )AWD755.8
100 1 ( , ) 27.04
. 100 100 (, )51.19
. 500 10 (--, )--54.2
. 500 20 (--, )--95.23
./.- /.. 3 1 ( , ) 31.09
-- - /. 250 10 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE1665.29
. / 120 / 5 100 1 (GLAXO WELLCOME, )GLAXO WELLCOME67.84
. 10 30 (IPCA LABORATORIES, )IPCA LABORATORIES271.24
. 5 30 (IPCA LABORATORIES, )IPCA LABORATORIES157.33
. / 30 (SAGMEL IN, )SAGMEL IN225.82
. / 30 (SAGMEL IN, )SAGMEL IN135.66
. / 60 (SAGMEL IN, )SAGMEL IN190.18
3 . 100 () (NYCOMED PHARMA, )NYCOMED PHARMA353.07
3 . 30 () (NYCOMED PHARMA, )NYCOMED PHARMA133.82
3 . . 20 (NYCOMED PHARMA, )NYCOMED PHARMA98.26
3 . . 50 (NYCOMED PHARMA, )NYCOMED PHARMA222.05
3 . . 30 (NYCOMED PHARMA, )NYCOMED PHARMA169.45
3 . . 60 (NYCOMED PHARMA, )NYCOMED PHARMA340.72
3 . . 30 (NYCOMED PHARMA, )NYCOMED PHARMA150.04
. 27 (KRKA, )KRKA75.56
. 200 20 ( , ) 42.76
- /. 10% 10 10 (, )110.24
- /. 10% 10 10 (, )112.05
- /. 10% 5 10 (, )76.92
- /. 10% 5 10 (, )74.8
. 500 10 ( , ) 1.92
. 500 10 (, )1.38
. 500 10 (, )1.33
- - /. 10% 10 10 (SISHUI XIEKKANG PHARMACEU, )SISHUI XIEKKANG PHARMACEU109.6
- / . 10% 10 10 (SISHUI XIEKKANG PHARMACEU, )SISHUI XIEKKANG PHARMACEU27.39
- / . 10% 10 10 ( , ) 25.9
- / . 10% 10 10 (, )26.78
- / . 10% 10 10 (, )25.7
30 1 ( , ) 41.78
30 1 (, )37.84
30 1 ( , ) 38.59
45 1 (-, )-45.33
10 1 (STADA ARZNEIMITTEL, )STADA ARZNEIMITTEL118.11
10% 30 1 (, )6.73
10% 30 1 ( , ) 6.85
10% 30 1 (, )8.48
- /... 10% 40 1 ( , ) 7.94
- /... 10% 40 1 ( ., ) .7.12
- /... 10% 40 1 (, )6.67
1% 30 1 (RATIOPHARM-MERCKLE, )RATIOPHARM-MERCKLE11.52
5 1 (GLENMARK PHARMACEUTICALS, )GLENMARK PHARMACEUTICALS138.74
1% 15 1 (GLENMARK PHARMACEUTICALS, )GLENMARK PHARMACEUTICALS83.16
1% 20 1 (GLENMARK PHARMACEUTICALS, )GLENMARK PHARMACEUTICALS47.44
./.. 1% 30 1 (GLENMARK PHARMACEUTICALS, )GLENMARK PHARMACEUTICALS133.47
- /.. 1% 15 1 (GLENMARK PHARMACEUTICALS, )GLENMARK PHARMACEUTICALS145.96
- /.. 1% 20 1 (GLENMARK PHARMACEUTICALS, )GLENMARK PHARMACEUTICALS94.01
-6 . . 100 6 (GLENMARK PHARMACEUTICALS, )GLENMARK PHARMACEUTICALS56.17
60 (BIONORICA- ARZNEIMITTEL, )BIONORICA- ARZNEIMITTEL246.99
100 1 (BIONORICA- ARZNEIMITTEL, )BIONORICA- ARZNEIMITTEL212.47
- /.. 1% 20 1 (AGIO, )AGIO22.88
. . 100 6 (AGIO, )AGIO11.67
. 50 28 ( , ) 202.58
. 50 30 (BRISTOL MYERS SQUIBB, )BRISTOL MYERS SQUIBB212.99
. 25 28 ( , ) 99.05
. 25 40 ( , ) 138.22
. 25 56 ( , ) 210.45
30 1 ( , ) 109.93
50 1 ( , ) 148.61
. 25 20 (, )6.21
. 25 20 (, )5.97
. 25 40 ( , ) 8.58
. 25 40 (, )7.06
. 25 40 (, )7.41
. 50 20 ( , ) 24.04
. 200 50 ( , ) 27.88
. 200 50 ( , ) 27.72
. 200 50 (, )40.25
. 12,5 30 (, )221.65
. / 100 30 (, )29.23
. / 50 30 (, )26.58
. .. 20 20 (SCHWARZ PHARMA AG, )SCHWARZ PHARMA AG53.91
. .. 20 50 (SCHWARZ PHARMA AG, )SCHWARZ PHARMA AG111.47
. .. 40 20 (SCHWARZ PHARMA AG, )SCHWARZ PHARMA AG92.63
. .. 40 50 (SCHWARZ PHARMA AG, )SCHWARZ PHARMA AG188.09
. .. 60 20 (UCB PHARMA/SCHWARZ PHARMA AG, )UCB PHARMA/SCHWARZ PHARMA AG123.31
. 10 30 (EGIS, )EGIS539.58
. 5 30 (EGIS, )EGIS273.43
. 10 1 ( , ) 28.55
. / 150+30,39 30 (NYCOMED, )NYCOMED93.84
. / 75 100 (NYCOMED, )NYCOMED179.17
. / 75 30 (NYCOMED, )NYCOMED83.93
. 250 40 ( , ) 150.54
. 20 30 ( , ) 194.03
. 40 30 ( , ) 328.9
. 1 14 (PFIZER, )PFIZER192.46
. 1 30 (PFIZER, )PFIZER442.51
. 2 14 (HEINRICH MACK, )HEINRICH MACK265.8
. 2 30 (PFIZER, )PFIZER554.53
. 4 14 (PFIZER, )PFIZER337.83
. 4 30 (PFIZER, )PFIZER657.58
../.- /.. 350 10 1 ( , ) 246.01
/. .. 20 1 (DR. SCHMIDGALL, )DR. SCHMIDGALL119.62
/. .. 40 1 (DR. SCHMIDGALL, )DR. SCHMIDGALL178.2
/. .. 80 1 (DR. SCHMIDGALL, )DR. SCHMIDGALL236.22
- /.. 1/10 10 (SIGMA-TAU, )SIGMA-TAU675.68
- /. 10% 5 10 ( , ) 177.97
35 80 (SOPHARMA, )SOPHARMA131.3
. 150 28 (ASTRA ZENECA, )ASTRA ZENECA11556.49
100 N10 (PLIVA, /)PLIVA333.99
. 100 10 (AWD, )AWD343.46
. 100 30 (AWD, )AWD695.02
. 100 50 (AWD, )AWD1076.15
12,5 1 -. (PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT, )PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT79.02
2-. 30 12 1 (TROGE, )TROGE17.68
2-. 30 18 1 (TROGE, )TROGE19.61
2-. 30 30 1 (TROGE, )TROGE20.23
3-. 30 18 1 (TROGE, )TROGE34.54
3-. 30 20 1 (TROGE, )TROGE34.54
3-. 30 22 1 (TROGE, )TROGE34.54
3-. 30 24 1 (TROGE, )TROGE34.54
3-. 30 26 1 (TROGE, )TROGE34.54
. 6 30 (AWD, )AWD360.68
. 10 14 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER57.55
. / 20 28 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER116.84
. / 40 14 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER109.1
15 1 (ALCON COUVEUR S.A., )ALCON COUVEUR S.A.193.19
. 300 60 (, )51.6
./. 40/ 1 5 (BRISTOL MYERS SQUIBB, )BRISTOL MYERS SQUIBB287.64
. / 500 30 (UCB PHARMA, )UCB PHARMA1677.17
. / 500 60 (UCB PHARMA, )UCB PHARMA3354.34
. / 10 10 (NYCOMED/ALMIRALL PRODESFARMA, )NYCOMED/ALMIRALL PRODESFARMA303.83
. / 10 5 (NYCOMED/ALMIRALL PRODESFARMA, )NYCOMED/ALMIRALL PRODESFARMA166.88
. 10 10 (-, )-21.6
- /. 30/ 1 10 (RANBAXY, )RANBAXY93.93
. 10 10 (RANBAXY, )RANBAXY25.78
. 10 100 (RANBAXY, )RANBAXY199.11
. 10 100 (RANBAXY, )RANBAXY214.59
. / 100 60 (EGIS, )EGIS1302.66
. 50 25 (LEK, )LEK88.87
5% 30 1 (LEK, )LEK173.21
- /. 100/2 10 (LEK, )LEK229.78
. 100 12 (LEK, )LEK175.08
. / 100 20 (LEK, )LEK174.14
. .. 150 20 (LEK, )LEK227.97
- /. 30 1 10 (DR. REDDYS LAB., )DR. REDDYS LAB.100.34
. 10 20 (DR. REDDYS LAB., )DR. REDDYS LAB.34.58
- / / . 30 1 10 ( , ) 62.06
. 10 20 ( , ) 22.53
. / 100 (FRESENIUS, )FRESENIUS3008.75
./.- / / . 1000 10 1 (GEPACH INTERNATIONAL, )GEPACH INTERNATIONAL43.8
. 500000 10 ( , ) 362.4
. / 1 10 (HOFFMANN LA ROCHE, )HOFFMANN LA ROCHE3889.03
. / 250 12 (RANBAXY, )RANBAXY212.64
. / 500 10 (RANBAXY, )RANBAXY306.83
. / 250 10 (IPCA LABORATORIES, )IPCA LABORATORIES157.05
. / 500 10 (IPCA LABORATORIES, )IPCA LABORATORIES210.1
. 10 7 (SHREYA LIFE, )SHREYA LIFE77.97
1 / 100 1 ( , ) 59.98
. 10 10 (SCHERING PLOUGH, )SCHERING PLOUGH175.01
. 10 30 (SCHERING PLOUGH, )SCHERING PLOUGH482.14
. 10 7 (SCHERING PLOUGH, )SCHERING PLOUGH147.69
. / 250 10 (, )169.6
- . 250 14 ( , ) 179.47
5/5 100 1 ( , ) 98.32
. 10 10 ( , ) 104.94
. 10 30 ( , ) 211.6
. 10 7 ( , ) 77.89
./.- /. 1 1 (AVENTIS/PATEON UK-, /)AVENTIS/PATEON UK-126.44
./.- /. 500 1 (ABBOTT LABORATORIES, )ABBOTT LABORATORIES576.84
. / .. 500 14 (ABBOTT LABORATORIES, )ABBOTT LABORATORIES861.85
. / .. 500 5 (ABBOTT LABORATORIES, )ABBOTT LABORATORIES431.52
. / .. 500 7 (ABBOTT LABORATORIES, )ABBOTT LABORATORIES524.4
. 250 10 (ABBOTT S.P.A., )ABBOTT S.P.A.593.78
. / 500 14 (ABBOTT LABORATORIES, )ABBOTT LABORATORIES747.01
1,4 1,0 (, )79.51
-6 - /... 10 1 ( -, ) -14.04
-6 - /... 15 1 ( , ) 16.07
-6 - /... 15 1 ( -, ) -16.02
-6 - /... 15 1 ( ., ) .16.19
- /. 2000/0,2 2 (AVENTIS PHARMA, )AVENTIS PHARMA299.47
- /. 80 0,8 10 (AVENTIS PHARMA, )AVENTIS PHARMA4422.92
50 1 (BIONORICA- ARZNEIMITTEL, )BIONORICA- ARZNEIMITTEL225.36
. 60 (BIONORICA- ARZNEIMITTEL, )BIONORICA- ARZNEIMITTEL225.36
. 10 1 ( , ) 46.04
. 100 (DHU, )DHU199.47
. 100 (DR. WILLMAR SCHWABE, )DR. WILLMAR SCHWABE204.13
..- 3,9 / 12,5 . 4 (SCHERING A.G, )SCHERING A.G663.42
21 (SCHERING A.G, )SCHERING A.G734.66
21 (SCHERING A.G, )SCHERING A.G415.11
. 150 16 (HEMOFARM, )HEMOFARM126.19
2% 20 1 ( , ) 320.58
- 100 . . 100 10 (GEDEON RICHTER/RUS, /)GEDEON RICHTER/RUS156.38
- / . . 200/ 1 1 (H LUNDBECK, )H LUNDBECK335.23
- / . . 200/ 1 10 (H LUNDBECK, )H LUNDBECK3193.3
. / 10 100 (H LUNDBECK, )H LUNDBECK739.64
. / 10 50 (H LUNDBECK, )H LUNDBECK406.33
. / 25 100 (H LUNDBECK, )H LUNDBECK1531.07
. / 2 100 (H LUNDBECK, )H LUNDBECK347.28
. / 2 50 (H LUNDBECK, )H LUNDBECK216.11
- - /. 50/ 1 5 (H LUNDBECK, )H LUNDBECK2210.09
. 50 10 (EGIS, )EGIS546.98
1% 20 1 (GLAXO SMITH KLINE, )GLAXO SMITH KLINE60.45
1% 20 1 (GLAXO WELLCOME, )GLAXO WELLCOME56.38
1% 20 1 (HYPERION S.A., )HYPERION S.A.18.68
1% 20 1 (, )15.34
- /.. 1% 15 1 (POLFA, )POLFA55.59
. . 100 6 (, )12.91
- 1% 20 1 ( , ) 27.28
. 300+12,5 28 (SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE, )SANOFI-WINTHROP INDUSTRIE1298.5
- /.. 250 10 30 (AVENTIS/HOECHST, )AVENTIS/HOECHST1372.92
. 10 (-, )-75.45
. 10 (-, )-111.3
100 1 ( , ) 88.99
. 50 14 (MERCK SHARP & DOHME, )MERCK SHARP & DOHME218.42
. 50 5 - (, )69.08
./.- /. 50 2 5 (-, )-68.68
. . 30 (BOIRON LABORATORIES, )BOIRON LABORATORIES116.49
. 100 10 (ZENTIVA A.S., )ZENTIVA A.S.50.49
. 100 30 (ZENTIVA A.S., )ZENTIVA A.S.125.74
. .. 10 (RANBAXY, )RANBAXY62.8
. .. 10 (RANBAXY/NATCO PHARMA, )RANBAXY/NATCO PHARMA65.98
+ . . 12 (GLAXO SMITH KLINE, )GLAXO SMITH KLINE93.03
100 1 (SMITHKLINE BEECHAM PHARMACEUTICALS, )SMITHKLINE BEECHAM PHARMACEUTICALS84.71
100 1 (WRAFTON LABORATORIES LIMITED, )WRAFTON LABORATORIES LIMITED87.67
10 () (SMITHKLINE BEECHAM PHARMACEUTICALS, )SMITHKLINE BEECHAM PHARMACEUTICALS180.23
5 () (GLAXO SMITH KLINE, )GLAXO SMITH KLINE119.99
100 1 ( , ) 106.2
. 12 .. (GLAXO SMITH KLINE, )GLAXO SMITH KLINE45.65
5 10 () (GLAXO SMITH KLINE, )GLAXO SMITH KLINE149.96
5 5 () (SMITHKLINE BEECHAM PHARMACEUTICALS, )SMITHKLINE BEECHAM PHARMACEUTICALS85.27
6 10 (-) (GLAXO SMITH KLINE, )GLAXO SMITH KLINE147.91
6 5 (-) (GLAXO SMITH KLINE, )GLAXO SMITH KLINE84.41
60/ 15 4 (FAES FARMA S.A/LABORATORIOS VITORIA S.A., )FAES FARMA S.A/LABORATORIOS VITORIA S.A.1094.3
- / . 2 10 (-, )-140.59
- / . 2 5 ( , ) 83.81
/ 26. (MOLNLYCKE HEALTH CARE, )MOLNLYCKE HEALTH CARE902.48
'''' . / 30 (-, )-90.99
. . . / 60 (-, )-81.04
. / 60 (, )84.46
. / 60 (-, )-85.49
- / . 100/ 5 5 (GEROT PHARMAZEUTIKA, )GEROT PHARMAZEUTIKA1143.17
/ 50/ 100 1 (GEROT PHARMAZEUTIKA, )GEROT PHARMAZEUTIKA107.91
. 300 100 (AWD, )AWD493.58
. 2,5 30 (MERCK SHARP & DOHME, )MERCK SHARP & DOHME147.38
. / 10 30 (MERCK SHARP & DOHME, )MERCK SHARP & DOHME289.07
. / 10 50 (MERCK SHARP & DOHME, )MERCK SHARP & DOHME468.27
. / 5 30 (MERCK SHARP & DOHME, )MERCK SHARP & DOHME200.51
. / 5 50 (MERCK SHARP & DOHME, )MERCK SHARP & DOHME295.33
/ . .. 60 1 (ZHEJIONG GONGDONG, )ZHEJIONG GONGDONG4.5
/ . 60 1 (ZHEJIONG GONGDONG, )ZHEJIONG GONGDONG5.63
125 . / (/DELTALAB S.A., )/DELTALAB S.A.13.53
20 1 (MERZ-PHARMA, )MERZ-PHARMA318.67
50 1 (MERZ-PHARMA, )MERZ-PHARMA559.57
./.- /. 10000 10 (AWD, )AWD824.38
./.- / . 40 1 (NYCOMED, )NYCOMED309.5
. 5 56 (SERVIER, )SERVIER987.03
. 7,5 56 (SERVIER, )SERVIER969.6
25 1 ( , ) 5.75
50 1 ( , ) 10.35
. 20 ( , ) 52.63
. 4 30 (AVENTIS PHARMA, )AVENTIS PHARMA363.57
100 . 100 50 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE238.76
- /. 0,06% 1 10 ( , ) 26.82
- /. 150 3 6 (SANOFI-WINTHROP, )SANOFI-WINTHROP287.94
. 200 30 (CHINOIN, )CHINOIN233.28
. 200 30 (SANOFI-WINTHROP, )SANOFI-WINTHROP259.91
. 10 50 (POLPHARMA, )POLPHARMA48.31
. 10 100 (EGIS, )EGIS76.84
. / .. 20 30 (EGIS, )EGIS61.56
. / .. 20 60 (EGIS, )EGIS92.28
. .. 20 30 (KRKA, )KRKA72.66
. 40 20 (KRKA, )KRKA131.87
- . 20 / 12,5 14 (MERCK SHARP & DOHME, )MERCK SHARP & DOHME107.48
- . 20 + 12,5 28 (MERCK SHARP & DOHME, )MERCK SHARP & DOHME198.13
50 1 (, )19.01
. 40 (BOIRON LABORATORIES, )BOIRON LABORATORIES101.47
. 10 ( , ) 105.51
. / 20 50 (AWD, )AWD110.32
. / 10 100 (AWD, )AWD103.86
. / 10 50 (AWD, )AWD56.27
. / .. 20 30 (AWD, )AWD85.75
. / .. 40 100 (AWD, )AWD462.5
. / .. 40 20 (AWD, )AWD105.86
. / .. 40 50 (AWD, )AWD233.33
. 12,5 30 (KRKA, )KRKA336.39
. 25 30 (KRKA, )KRKA363.46
. 2 20 (LEK, )LEK203.62
. 5 20 (LEK, )LEK366.8
. 5 30 (LEK, )LEK483.88
5% 10 1 (DR. GERHARD MANN CHEM. - PHARM.FABRIK, )DR. GERHARD MANN CHEM. - PHARM.FABRIK228.85
5% 5 1 (DR. GERHARD MANN CHEM. - PHARM.FABRIK, )DR. GERHARD MANN CHEM. - PHARM.FABRIK173.16
. / 10 30 (ZENTIVA A.S., )ZENTIVA A.S.171.96
. / 5 30 (ZENTIVA A.S., )ZENTIVA A.S.101.12
. / 5 60 (ZENTIVA A.S., )ZENTIVA A.S.151.59
./.- /. 10 10 ( , ) 875.78
15 1 (, )24.04
- ./.. 240/ 5 100 1 (-, )-32.94
- . 480 10 (-, )-6.52
- . 480 20 (-, )-10.86
- - /. 20% 1 10 ( , ) 31.66
- . 100 6 (, )11.32
- . 10 ( , ) 3.72
- /. 2,2 100 (HEEL, )HEEL4452.87
- /. 2,2 5 (BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH, )BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH385.08
1,5 20 /. (, )19.89
1,5 20 /. ( , ) 29.36
50 1 (- , )- 17.11
50 1 (-, )-19.38
- . 15 10 (, )13.21
- . 15 10 ( , ) 12.71
- . 15 10 (, )20.07
10000 . 150 20 (SOLVAY PHARMA, )SOLVAY PHARMA251.16
25000 . 300 20 (SOLVAY PHARMA, )SOLVAY PHARMA508.8
. / 10 28 (ASTRA ZENECA, -)ASTRA ZENECA1255.4
. / 10 7 (ASTRA ZENECA, )ASTRA ZENECA321.05
. / 20 28 (ASTRA ZENECA, )ASTRA ZENECA2062.51
2% 10 1 (HEXAL AG, )HEXAL AG95.69
20/ 10 1 (MERCKLE GMBH, )MERCKLE GMBH96.73
. 300 15 1 (MERCKLE GMBH, )MERCKLE GMBH159.47
1 (, )158.44
2 (, )138.79
3 (, )158.21
"" 1,5 2 (, )125.74
"" 1 1 (, )113.83
"" 2 3 (, )130.94
1,5 20 /. ( , ) 33.28
2 20 /. (- , )- 18.37
50 1 (- , )- 18.02
50 1 ( , ) 33.04
50 1 (- , )- 21.26
. / 200 10 ( , ) 15.01
0,005% 2,5 1 (PFIZER, )PFIZER567.83
0,005% 2,5 1 (PHARMACIA & UPJOHN, )PHARMACIA & UPJOHN589.04
- /. 15% 2 10 (, )86.57
. / 500 120 (HOFFMANN LA ROCHE, )HOFFMANN LA ROCHE14634.18
. 120 21 (HOFFMANN LA ROCHE, )HOFFMANN LA ROCHE797.99
. 120 42 (HOFFMANN LA ROCHE, )HOFFMANN LA ROCHE1450.7
. 120 84 (HOFFMANN LA ROCHE, )HOFFMANN LA ROCHE2524.73
./.- /. 8 5 (WASSERBURGER ARZNEIMITTELWERK, )WASSERBURGER ARZNEIMITTELWERK653.95
. / 8 10 (/NYCOMED, /)/NYCOMED159.25
./.- /.. 20% 50 1 (, )593.78
. 5 14 (UCB, )UCB383.33
. 5 7 (UCB, )UCB250.67
. 0,05% 10 1 .-. (-, )-14.84
. 0,1% 10 1 (-, )-17.48
0,05% 10 1 (NYCOMED, )NYCOMED139.53
0,1% 10 1 (NYCOMED, )NYCOMED156.69
30 1 (- , )- 16.18
40 1 ( , ) 32.35
50 1 (, )23.76
50 1 (- , )- 21.51
N 25 . / 25 120 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE358.25
25 100 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE234.18
. 25 100 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE235.51
15,4 15 1 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER315.5
. . 700 60 (, )101.64
. . 700 90 (, )135.4
0,05% 15 1 (GLAXO SMITH KLINE, )GLAXO SMITH KLINE136.71
. / 125 10 (, )637.94
. / 125 6 (, )405.87
. 40 45 (AVENTIS PHARMA, )AVENTIS PHARMA41.41
- /.. 15 / 2 100 1 (BOEHRINGER INGELHEIM, )BOEHRINGER INGELHEIM345.2
15 / 5 100 1 (BOEHRINGER INGELHEIM, )BOEHRINGER INGELHEIM216.65
30 / 5 100 1 (BOEHRINGER INGELHEIM, )BOEHRINGER INGELHEIM243.8
. 30 20 (BOEHRINGER INGELHEIM, )BOEHRINGER INGELHEIM156.85
. 30 50 (BOEHRINGER INGELHEIM, )BOEHRINGER INGELHEIM292.14
10 1 (S.I.F.I., )S.I.F.I.186.22
. 500 30 (--, )--201.46
. 500 60 (--/ , )--/ 329.75
1% 15 1 (NOVARTIS, )NOVARTIS298.39
1% 15 1 (NOVARTIS, )NOVARTIS316.2
1% 30 1 (NOVARTIS, )NOVARTIS569.74
1% 15 1 (NOVARTIS, )NOVARTIS269.73
1% 30 1 (NOVARTIS, )NOVARTIS429.72
1% 30 1 (NOVARTIS, )NOVARTIS411.16
. 250 14 (NOVARTIS PHARMA, )NOVARTIS PHARMA1594.46
. 100 30 (GLAXO SMITH KLINE, )GLAXO SMITH KLINE1566.95
. 25 30 (GLAXO SMITH KLINE, )GLAXO SMITH KLINE461.11
. 50 30 (GLAXO SMITH KLINE, )GLAXO SMITH KLINE867.55
( ) 100 (" , )" 40.68
. 30 14 (KRKA, )KRKA321.74
- /. 100 / 3 5 . (AVENTIS PHARMA, )AVENTIS PHARMA3209.4
50 1 (, )50.24
. . 250 8 (HOFFMANN LA ROCHE, )HOFFMANN LA ROCHE716.97
. 20 (HEINRICH MACK, )HEINRICH MACK112.68
50 (, )39.64
. / 10 1 (BAYER AG, )BAYER AG381.05
. / 10 4 (BAYER AG, )BAYER AG1511.37
. / 20 1 (BAYER AG, )BAYER AG482.14
. / 20 4 (BAYER AG, )BAYER AG1566.04
40 1 (, )37.88
30 1 ( , ) 13.45
0,25% 10 1 .-. ( , ) 5.65
0,25% 5 1 .-. ( , ) 5.42
- /... 3% 25 1 ( , ) 6.79
. 250 10 (, )7.51
. 500 10 (, )9.56
. 500 10 (, )11.53
. 500 10 ( , ) 9.74
. 500 10 ( , ) 9.08
./.- /. 1 1 (, )19.64
40 1 (, )69.34
- (, )16.25
- (, )14.93
- ( ) (, )17.3
20/ 10 1 (SANTEN, )SANTEN84.6
./.- /. 1 5 (LEK, )LEK2024.03
. 25 50 (NOVARTIS, )NOVARTIS505.72
. 30 20 (ORGANON, )ORGANON713.93
. / 80 28 (NOVARTIS PHARMA, )NOVARTIS PHARMA1740.43
- /.. 100 1 ( , ) 121.01
- /.. 100 1 ( , ) 62.92
. / 10 10 (KRKA, )KRKA70.27
5% 125 1 (CHINOIN, )CHINOIN181.38
5% 125 1 (SANOFI-WINTHROP, )SANOFI-WINTHROP185.14
/ 2% 125 1 (SANOFI-WINTHROP, )SANOFI-WINTHROP163.92
. 100 20 (CHINOIN, )CHINOIN158.51
52 . 100 (HIMALAYA DRUG, )HIMALAYA DRUG144
. 400 5 (, )199.47
. 2,5 28 (ORGANON, )ORGANON1058.33
/.. 50 1 ( , ) 139.12
10% 38 1 (EGIS, )EGIS277.58
10% 38 1 (-, )-196.57
- /. 10% 2 10 (, )19.01
. 10 20 ( , ) 47.01
. 10 20 (, )45.82
. 10 20 ( , ) 51.24
. 10 30 ( , ) 57.4
. 20 20 ( , ) 72.45
. 20 20 ( , ) 90.2
. 5 30 ( , ) 50.74
. 5 30 ( , ) 54.15
. 10 28 (ACTAVIS, )ACTAVIS122.27
. 20 28 (ACTAVIS, )ACTAVIS166.65
. 30 (BOSNALIJEK, /)BOSNALIJEK123.72
. 10 10 (, )952.88
. 1 10 (, )153.82
25 1 ( , ) 17.28
30 1 (BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH, )BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH231.97
. 10 30 (ZENTIVA A.S., )ZENTIVA A.S.816.01
. 15 30 (ZENTIVA A.S., )ZENTIVA A.S.1067.59
20 . / 21 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER256.67
. 25 16 (LEK, )LEK196.57
. 32 . (LEK, )LEK322.77
( ) 30 1 ( , ) 12.71
16 () (HERBION PAKISTAN, )HERBION PAKISTAN39.45
16 (-) (HERBION PAKISTAN, )HERBION PAKISTAN41.72
16 () (HERBION PAKISTAN, )HERBION PAKISTAN43.6
90 1 (HERBION PAKISTAN, )HERBION PAKISTAN61.35
. 250 20 ( , ) 28.82
- /. 30% 1 10 ( , ) 23.2
- 2% 15 1 ( , ) 12.14
200 . 200 30 (LAB. FOURNIER S.A., )LAB. FOURNIER S.A.804.11
. 12 50 (, )18.95
. 25 50 (, )28.31
. 10 30 (GOEDECKE GMBH, )GOEDECKE GMBH704.91
. 20 30 (GOEDECKE GMBH, )GOEDECKE GMBH1008.15
. / 20 100 (GOEDECKE GMBH, )GOEDECKE GMBH2483.05
. / 80 30 (GOEDECKE GMBH, )GOEDECKE GMBH1173.81
1,5 20 (, )38.24
1,5 20 ( , ) 51.19
35 1 ( , ) 55.7
. 150 14 (GOEDECKE GMBH, )GOEDECKE GMBH620.27
. 150 56 (GOEDECKE GMBH, )GOEDECKE GMBH2458.39
. 300 14 (GOEDECKE GMBH, )GOEDECKE GMBH994.51
. 300 56 (GOEDECKE GMBH, )GOEDECKE GMBH3968.82
. 75 14 (GOEDECKE GMBH, )GOEDECKE GMBH589
. 75 56 (GOEDECKE GMBH, )GOEDECKE GMBH1948.21
- /. 2% 5 5 (/NYCOMED, /)/NYCOMED116.05
21 (SCHERING A.G, )SCHERING A.G444.47
21 (DELPHARM LILLE S.A.S., )DELPHARM LILLE S.A.S.403.02
63 (SCHERING A.G, )SCHERING A.G1114.05
. / .. 5 / 47,5 30 (ASTRA ZENECA, )ASTRA ZENECA680.45
. / 50 + 12,5 30 (ZENTIVA A.S., )ZENTIVA A.S.261.26
. 12,5 30 (ZENTIVA A.S., )ZENTIVA A.S.183.07
. 50 30 (ZENTIVA A.S., )ZENTIVA A.S.235.45
0,1% 30 1 (TEMMLER ITALIA S.R.L., )TEMMLER ITALIA S.R.L.262.93
. 20 28 (SANOFI-WINTHROP, )SANOFI-WINTHROP457.17
120 1 (LEK, )LEK91.34
. 10 10 (LEK, )LEK130.51
. / 400 5 (IPCA LABORATORIES, )IPCA LABORATORIES307.17
./.- / / . 3000 5 ( , ) 1346.57
. 3000 10 ( , ) 1242.33
. 2 10 (SALUTAS PHARMA GMBH, )SALUTAS PHARMA GMBH45.67
. 2 N10 ( , ) 8.67
. 2 20 (, )12.76
. 2 20 (, )13.53
. 2 10 (, )7.76
. 2 20 (, )8.84
- . 2 20 ( , ) 29.08
. 10 10 (, )19.01
. 10 10 (, )15.59
. 10 10 (, )15.46
- . 10 10 ( , ) 20.92
15 1 (JELFA, )JELFA113.12
15 1 (JELFA, )JELFA118.54
. / 50 30 (KRKA- , )KRKA- 142.04
./.- /. 40 5 (ASTRA ZENECA, )ASTRA ZENECA1669.25
. 20 14 (ASTRA ZENECA, )ASTRA ZENECA1024.48
- /.. 5% 2,5 1 (GALDERMA, )GALDERMA1353.85
- / / . 200/ 5 10 (EGIS, )EGIS182.59
. 1,2 20 (EGIS, )EGIS153.47
. 800 30 (EGIS, )EGIS134.52
100 1 (- , )- 25.65
100 1 ( , ) 34.78
50 1 (- , )- 12.84
- /.. 25 1 ( , ) 7.21
- /.. 25 1 (, )6.67
. 20 1 (BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH, )BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH225.24
15 30 (PHARMATIS, )PHARMATIS367.15
15 30 (AVENTIS/RHONE-POULENC, )AVENTIS/RHONE-POULENC341.72
250 1 (AVENTIS PHARMA, )AVENTIS PHARMA175.66
. . 20 (AVENTIS PHARMA, )AVENTIS PHARMA114.46
. . 20 (AVENTIS/RHONE-POULENC, )AVENTIS/RHONE-POULENC114.46
1,452,75 150 (KDM, )KDM11.55
_6 - /. 10 10 (SANOFI-WINTHROP, )SANOFI-WINTHROP216.93
_6 . 50 (SANOFI-WINTHROP, )SANOFI-WINTHROP361.66
. 500 20 (WOERWAG PHARMA GMBH, )WOERWAG PHARMA GMBH101.1
. 500 50 (WOERWAG PHARMA GMBH, )WOERWAG PHARMA GMBH267.54
. 500 50 (MAUERMANN ARZNEIMITTEL FRANZ MAUERMANN OXG, )MAUERMANN ARZNEIMITTEL FRANZ MAUERMANN OXG273.38
./.- /.. 25 1 (. - . .., ). - . ..4.94
- / . 25% 10 10 (SISHUI XIEKKANG PHARMACEU, )SISHUI XIEKKANG PHARMACEU23.46
- / / . 25% 10 10 (, )27.52
- / / . 25% 10 10 ( , ) 28.36
- / / . 25% 10 10 (, )27.09
- / / . 25% 5 10 (, )16.23
- / / . 25% 5 10 ( , ) 35.46
"125" . 125 100 (HOFFMANN LA ROCHE, )HOFFMANN LA ROCHE688.71
"125" . 125 100 (HOFFMANN LA ROCHE, )HOFFMANN LA ROCHE775.75
. 250 100 (HOFFMANN LA ROCHE, )HOFFMANN LA ROCHE1318.06
. . 125 100 (HOFFMANN LA ROCHE, )HOFFMANN LA ROCHE784.41
. 200 20 (POLI INDUSTRIA CHIMICA, )POLI INDUSTRIA CHIMICA387.2
. / 30 (KRKA, )KRKA59.98
./../.. 175 / 5 115 1 (KRKA, )KRKA173.58
. 400 16 (KRKA, )KRKA195.77
0,1% 5 1 (ALCON COUVEUR S.A., )ALCON COUVEUR S.A.86.23
./.. 5 10 () (-, )-92.8
./.. 5 10 () (-, )-92.69
./.. 5 5 () (-, )-63.79
./.. 5 5 () (-, )-64.25
./.. 5 5 () (-, )-63.79
./.- /. 1 1 (BRISTOL MYERS SQUIBB, )BRISTOL MYERS SQUIBB332.1
0,1% 5 1 (ALCON COUVEUR S.A., )ALCON COUVEUR S.A.168.94
5% 30 1 (VIFOR, )VIFOR239.03
- /.. 20/ 5 10 (VIFOR, )VIFOR413.15
. . 100 30 (VIFOR, )VIFOR272.66
. . 30 (VIFOR, )VIFOR448.24
. 1,75 120 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE109.91
. 3,5 120 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE150.35
. 5 120 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE113.25
- /. 15% 400 1 ( , ) 100.4
- /.. 100 1 (SOPHARMA, )SOPHARMA56.03
. 213 (ORGANON, )ORGANON789.77
. 250 10 ( , ) 53.97
100 1 (LABORATOIRES GILBERT, )LABORATOIRES GILBERT363.69
. 5 12 (LABORATOIRES GILBERT, )LABORATOIRES GILBERT165.15
905 (, )76.62
1090 (, )78.02
. 3- KD 50 ( , ) 60.5
. 300 60 (, )44.23
100 1 (BIONORICA- ARZNEIMITTEL, )BIONORICA- ARZNEIMITTEL400.76
50 1 (BIONORICA- ARZNEIMITTEL, )BIONORICA- ARZNEIMITTEL226.63
. 60 (BIONORICA- ARZNEIMITTEL, )BIONORICA- ARZNEIMITTEL251.59
-- 35 1 ( , ) 31.09
-- 50 1 (, )25.19
. 10000 20 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE171.85
. 20 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE57.76
. 80 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE209.53
- /. 5% 2 10 (, )347.18
. / 125 30 (- , )- 179.04
. 100 20 (, )115
- /. 5% 2 10 ( , ) 312.55
- / / . 50/ 2 10 ( , ) 289.02
. / 125 30 ( .-. , ) .-. 144.12
. 3 12 (UNIPHARM INC., )UNIPHARM INC.204.9
. 3 24 (UNIPHARM INC., )UNIPHARM INC.298.74
25 50 (EGIS, )EGIS160.86
1,5 20 /. (, )24.63
1,5 20 /. ( , ) 30.51
50 1 (, )23.46
50 1 (- , )- 19.48
. 15 20 (, )102.47
. 7,5 20 (, )83.66
. 40 30 (DR. WILLMAR SCHWABE, )DR. WILLMAR SCHWABE251.58
- /... 40 1 ( .-, ) .-10.46
- /... 40 1 (, )9.92
- /... 40 1 ( , ) 8.66
- /... 40 1 ( ., ) .12.6
. 30 (VITABIOTICS LTD, )VITABIOTICS LTD271.81
./.- / . 75 +75 1 10 (FERRING, )FERRING11291.84
. 5 100 (, )22.53
./.- /. 1 10 (ASTRA ZENECA/SUMITOMO PHARMACEUTICAL, )ASTRA ZENECA/SUMITOMO PHARMACEUTICAL17024.25
./.- /. 500 10 (ASTRA ZENECA, )ASTRA ZENECA8422.79
. 21 (ORGANON, )ORGANON393.04
. 500 30 (BALDACCI LAB. SPA, )BALDACCI LAB. SPA668.78
. 60/300 20 (MAYOLY SPINDLER, )MAYOLY SPINDLER244.79
10% 25 1 (, )16
10% 25 1 ( , ) 16.98
10% 25 1 (, )15.09
. 500 10 (, )32.13
. 500 10 ( , ) 17.43
. 500 10 ( , ) 18.48
. 500 10 (, )17.57
. 500 50 ( , ) 48.77
- /. 0,2/ 1 50 (HEMOFARM, )HEMOFARM251.89
. 75 50 (POLFA, )POLFA95.34
. 250 50 ( , ) 78.39
./.- /. 250 1 (ORION CORPORATION, )ORION CORPORATION303.39
. 4 30 (ORION CORPORATION/, )ORION CORPORATION/155.9
. 100 30 (POLPHARMA, )POLPHARMA63.33
. 50 30 (POLPHARMA, )POLPHARMA46.92
- /. 5/ 2 5 (POLPHARMA, )POLPHARMA63.33
. 10 50 ( , ) 11.18
- . 10 50 ( , ) 20.54
. 50 30 ( , ) 26.82
- . 100 30 (RATIOPHARM-MERCKLE, )RATIOPHARM-MERCKLE32.28
- . 50 30 (RATIOPHARM-MERCKLE, )RATIOPHARM-MERCKLE20.3
. 2,5 50 (, )164.11
1% 30 1 (UNIQUE PHARMACEUTICAL LAB., )UNIQUE PHARMACEUTICAL LAB.62.74
1% 30 1 (UNIQUE PHARMACEUTICAL LAB., )UNIQUE PHARMACEUTICAL LAB.71.31
20 1 (UNIQUE PHARMACEUTICAL LAB., )UNIQUE PHARMACEUTICAL LAB.74.39
- /. 0,5% 100 1 (UNIQUE PHARMACEUTICAL LAB., )UNIQUE PHARMACEUTICAL LAB.21.89
- /. 0,5% 100 1 (AHLCON PARENTERALS LTD, )AHLCON PARENTERALS LTD12.5
- /. 0,5% 100 1 (ORCHID, )ORCHID18.25
. 250 20 ( , ) 9.59
- - /. 0,5% 100 1 (, )21.73
850 . / 850 120 (WORWAG PHARMA/ARTESAN PHARMA, )WORWAG PHARMA/ARTESAN PHARMA289.5
- /. 100 1 5 (NOVARTIS PHARMA, )NOVARTIS PHARMA1061.06
400 . / 400 10 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE63.68
. / 8 (FOUR VENTURIS ENTERPRISES, )FOUR VENTURIS ENTERPRISES94.19
. 150 30 (GEDEON RICHTER/RUS, /)GEDEON RICHTER/RUS215.03
. 50 30 (GEDEON RICHTER/RUS, )GEDEON RICHTER/RUS156.5
. / 150 30 (GEDEON RICHTER/RUS, /)GEDEON RICHTER/RUS193.1
- - /. 10% 1 5 (GEDEON RICHTER/RUS, /)GEDEON RICHTER/RUS227.07
0,5% 15 1 (ALCON COUVEUR S.A., )ALCON COUVEUR S.A.309.32
1% 15 1 (ALCON COUVEUR S.A., )ALCON COUVEUR S.A.309.32
. 80/12,5 28 (BOEHRINGER INGELHEIM, )BOEHRINGER INGELHEIM1288.09
. 40 14 (BOEHRINGER INGELHEIM, )BOEHRINGER INGELHEIM487.22
. 80 28 (BOEHRINGER INGELHEIM, )BOEHRINGER INGELHEIM1308.08
2% 15 1 ( , ) 114.69
. 100 7 (ZENTIVA A.S., )ZENTIVA A.S.451.87
. 150 1 (ZENTIVA A.S., )ZENTIVA A.S.184.11
. 150 3 (ZENTIVA A.S., )ZENTIVA A.S.481.56
30 1 (ZENTIVA A.S., )ZENTIVA A.S.118.26
. 150 1 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER261.47
. 150 2 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER514.75
1% 15 1 (KERN PHARMA S.L., )KERN PHARMA S.L.293.67
1% 10 1 (BAYER AG, )BAYER AG696.86
- /. 2/ 100 1 (DR. REDDYS LAB., )DR. REDDYS LAB.243.73
. 150 1 (DR. REDDYS LAB., )DR. REDDYS LAB.209.55
. 10 .. 20 (--, )--209.64
. 250000 20 (--, )--386.46
21 (SCHERING A.G, )SCHERING A.G133.59
- 5 4 (MCNEIL AB, )MCNEIL AB107.8
/. ./.. 1,7 1 (, )9.27
/ ./.. 1,7 1 ( ., ) .8.61
/ ./.. 1,47 1 (, )8.8
/ ./.. 1,47 1 ( ., ) .10.02
. 250 40 (GRINDEX, )GRINDEX234.82
. 500 60 (GRINDEX, )GRINDEX526.04
- /. 10% 5 10 (JELFA, )JELFA304.41
100 60 (WOERWAG PHARMA GMBH, )WOERWAG PHARMA GMBH731.5
100 60 (MAUERMANN ARZNEIMITTEL FRANZ MAUERMANN OXG, )MAUERMANN ARZNEIMITTEL FRANZ MAUERMANN OXG742.05
30 (MAUERMANN ARZNEIMITTEL FRANZ, )MAUERMANN ARZNEIMITTEL FRANZ390.73
- /. 2 5 (WOERWAG PHARMA GMBH, )WOERWAG PHARMA GMBH164.33
- /. 2 5 (SOLUPHARM GMBH & CO, )SOLUPHARM GMBH & CO154.29
. 0,1 30 (FERRING, )FERRING1318.09
- /.. 0,01% 150 1 . (, )172.22
- /.. 0,01% 50 1 (, )96.02
. 15 20 (GRODZISK PHARMACEUTICAL WORKS POLFA, )GRODZISK PHARMACEUTICAL WORKS POLFA226.74
. 7,5 20 (POLFA, )POLFA156.63
100 1 (, )176.94
. 177 20 (S.I.F.I., )S.I.F.I.906.02
.10 ( , ) 58.94
- /. 15 1,5 3 (BOEHRINGER INGELHEIM, )BOEHRINGER INGELHEIM453.37
. 15 10 (BOEHRINGER INGELHEIM, )BOEHRINGER INGELHEIM389
. 15 20 (BOEHRINGER INGELHEIM, )BOEHRINGER INGELHEIM498.67
. 7,5 20 (BOEHRINGER INGELHEIM, )BOEHRINGER INGELHEIM465.97
() - /. 10/ 1,5 3 ( , ) 187
() . 15 20 ( , ) 105.16
() . 7,5 20 ( , ) 78.81
50 1 (, )23.06
/.. 5 1 (GLENMARK PHARMACEUTICALS, )GLENMARK PHARMACEUTICALS59.17
. 20 28 (BRISTOL MYERS SQUIBB, )BRISTOL MYERS SQUIBB253.98
. 20 30 (PRO.MED.PRAHA, )PRO.MED.PRAHA61.02
. 40 30 (PRO.MED.PRAHA, )PRO.MED.PRAHA121.83
. .. 50 30 (BERLIN-CHEMIE/MENARINI, )BERLIN-CHEMIE/MENARINI319.42
. 40 30 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE154.74
20 1 (MONTAVIT, )MONTAVIT90.1
50 1 (MONTAVIT, )MONTAVIT140.38
/../.. 2 1 (ZAMBON GROUP, )ZAMBON GROUP217.58
/../.. 3 1 (ZAMBON GROUP, )ZAMBON GROUP274.54
. / 10 30 (, )135.66
./.. 1/ 100 1 (JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., )JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.276.33
. /. 10 30 (JANSSEN CILAG, )JANSSEN CILAG346.46
. . 10 10 (JANSSEN CILAG, )JANSSEN CILAG222.81
. . 200 1 (VOGT MEDICAL, )VOGT MEDICAL6.83
. 50 10 ( , ) 20.98
. 50 10 ( , ) 22.69
- /. 2,2 5 (HEEL, )HEEL590.42
- /.. 200 1 (DR.THEISS NATURWAREN, )DR.THEISS NATURWAREN115.33
. / 30 (UNIPHARM INC., )UNIPHARM INC.137.29
. / 60 (UNIPHARM INC., )UNIPHARM INC.224.67
- . / 30 (FERROSAN, )FERROSAN245.12
- . / 60 (FERROSAN, )FERROSAN392.34
- 30 1 (FERROSAN, )FERROSAN160.75
- - . 100 (FERROSAN, )FERROSAN232.06
- - . 60 (FERROSAN, )FERROSAN145.96
- . / 30 (FERROSAN, )FERROSAN221.43
- . / 30 (FERROSAN, )FERROSAN136.37
- . . 30 ( ) (FERROSAN, )FERROSAN170.12
- . . 60 ( ) (FERROSAN, )FERROSAN274.93
- . 60 (FERROSAN, )FERROSAN313.76
- . 30 ( ) (FERROSAN, )FERROSAN153.08
- . . 30 ( ) (FERROSAN, )FERROSAN251.82
- . . 30 ( ) (FERROSAN, )FERROSAN160.46
- . . 30 () (FERROSAN, )FERROSAN153.88
- . . 60 ( ) (FERROSAN, )FERROSAN253.9
- . . 60 () (FERROSAN, )FERROSAN254.48
- /... 50 1 ( , ) 6.67
- /... 50 1 ( ., ) .8.19
- /... 50 1 (, )6.58
25 1 ( , ) 8.6
25 1 ( ., ) .7.44
25 1 (, )7.77
. 10 ( .-, ) .-8.99
1,5 20 /. (- , )- 18.26
1,5 20 /. ( , ) 23.61
1,5 20 /. (- , )- 17.89
1,5 20 /. (, )23.92
50 1 (- , )- 22.88
. 50/ 120 1 (IVAX PHARMACEUTICALS, )IVAX PHARMACEUTICALS340.69
. 0,01% 5 1 (MERCK SHARP & DOHME, )MERCK SHARP & DOHME92.71
. 0,025% 10 1 (MERCK SHARP & DOHME, )MERCK SHARP & DOHME88.77
. 0,05% 10 1 (MERCK SHARP & DOHME, )MERCK SHARP & DOHME78.44
. 0,05% 10 1 (MERCK SHARP & DOHME, )MERCK SHARP & DOHME95.79
. 0,05% 15 1 (SAGMEL IN/INSTITUTO DE ANGELI, )SAGMEL IN/INSTITUTO DE ANGELI97.34
. 0,05% 30 1 (SAGMEL IN/INSTITUTO DE ANGELI, )SAGMEL IN/INSTITUTO DE ANGELI156.36
. 15 1 (SAGMEL IN, )SAGMEL IN103.66
. 0,125% 15 1 (SAGMEL IN, )SAGMEL IN100.65
. 0,125% 15 1 (SAGMEL IN/INSTITUTO DE ANGELI, )SAGMEL IN/INSTITUTO DE ANGELI86.23
0,05% 30 1 (SAGMEL IN, )SAGMEL IN128.46
. 0,05% 15 1 (SAGMEL IN/INSTITUTO DE ANGELI, )SAGMEL IN/INSTITUTO DE ANGELI83.45
. 0,05% 15 1 (SAGMEL IN, )SAGMEL IN81.95
. 0,05% 30 1 (SAGMEL IN, )SAGMEL IN132.61
. 0,05% 30 1 (SAGMEL IN/INSTITUTO DE ANGELI, )SAGMEL IN/INSTITUTO DE ANGELI129.94
. 50/ 120 1 (SCHERING PLOUGH, )SCHERING PLOUGH763.89
1% 20 1 (DR. REDDYS LAB., )DR. REDDYS LAB.87.22
. 50 20 (DR. REDDYS LAB., )DR. REDDYS LAB.39.35
. 100 20 (DR. REDDYS LAB., )DR. REDDYS LAB.80.28
. 250 100 (LEK, )LEK1402.71
- /. 10/ 2 5 (SERB S.A., )SERB S.A.881.99
. 275 10 (KRKA, )KRKA89.1
. 100 (-, )-49.69
. 5 (-, )-3.67
- /. 10/ 10 5 (ASTRA ZENECA, )ASTRA ZENECA1357.07
- /. 7,5/ 10 5 (ASTRA ZENECA, )ASTRA ZENECA1016.5
- /. 2/ 20 5 (ASTRA ZENECA, )ASTRA ZENECA1013.75
. 50/ 200 1 (IVAX-CR, )IVAX-CR222.75
. 250 10 (, )176.42
3 . . 60 (ITALFARMACO, )ITALFARMACO197.27
- - /. 5% 200 1 ( , ) 22.11
- /.. 20% 30 1 ( , ) 6.73
- /.. 20% 30 1 ( ., ) .11.21
- / . 30% 10 10 (, )60.38
- / . 30% 10 10 (, )64.5
- /. 0,9% 10 10 (, )27.91
- /. 0,9% 250 1 /. -1 (, )24.26
- /. 0,9% 400 1 ( , ) 18.48
- /. 0,9% 500 1 /. -1 (, )26.63
. 0,05% 10 1 ( , ) 2.7
. 0,05% 10 1 .-. ( , ) 4.09
. 0,05% 15 1 .-. ( , ) 4.09
. 0,1% 10 1 ( , ) 2.46
. 0,1% 10 1 .-. ( , ) 3.72
. 0,1% 15 1 .-. (, )5.09
. 0,1% 15 1 .-. ( , ) 3.58
. 0,1% 15 1 .-.. ( , ) 3.72
- ./.- /.. 100 20 (RATIOPHARM-MERCKLE, )RATIOPHARM-MERCKLE120.99
- ./.- /.. 600 20 (RATIOPHARM-MERCKLE, )RATIOPHARM-MERCKLE182.89
- 25 1 ( , ) 6.06
20 1 (CENTRAL PHARMACEUTICAL COMPANI 24/MEKOPHAR, )CENTRAL PHARMACEUTICAL COMPANI 24/MEKOPHAR90.03
. 5 14 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE426.13
. 5 28 (BERLIN-CHEMIE/MENARINI, )BERLIN-CHEMIE/MENARINI798.9
. 500 56 (CHINOIN, )CHINOIN1042.06
- /.. 50 1 (HEXAL AG, )HEXAL AG140.76
. 30 (LANNACHER HEILMITTEL GMBH, )LANNACHER HEILMITTEL GMBH83.44
- / / . 5/ 1 10 (, )437.76
. 20 50 (, )463.19
. / 20 (LANNACHER HEILMITTEL GMBH, )LANNACHER HEILMITTEL GMBH77.88
. 300 50 (PFIZER/GOEDECKE, )PFIZER/GOEDECKE1405.16
. / 20 14 (ASTRA ZENECA, )ASTRA ZENECA907.77
. / 20 7 (ASTRA ZENECA, )ASTRA ZENECA502.02
. / 40 14 (ASTRA ZENECA, )ASTRA ZENECA1098.46
. 400 1 (IPCA LABORATORIES, )IPCA LABORATORIES79.13
- . 24 (DIVAPHARMA-KNUFINKE, )DIVAPHARMA-KNUFINKE72.39
- . 10 ( , ) 32.78
- /. 12,5% 2 5 ( , ) 532.53
- . 14 (SCHERING A.G./EMBIL PHARMACEUTICAL, )SCHERING A.G./EMBIL PHARMACEUTICAL398.24
./../.. 3 10 (-, )-93.42
. 50 (HEEL, )HEEL196.35
4% 125 1 (AVENTIS, )AVENTIS2133.12
. 10 50 (HAUPT PHARMA, )HAUPT PHARMA260.83
. 10 (, )113.72
2% 15 1 (JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., )JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.264.3
. 200 10 (JANSSEN CILAG, )JANSSEN CILAG521.78
. 200 30 (JANSSEN CILAG, )JANSSEN CILAG1324.15
20/ 60 1 (JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., )JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.381.76
. 4 30 ( ) (MCNEIL AB, )MCNEIL AB188.37
..- 15/16 7 . (MCNEIL AB, )MCNEIL AB467.08
..- 5 /16 7 . (MCNEIL AB, )MCNEIL AB464.54
- /. 1% 1 10 (, )15.36
- /. 1% 1 10 (, )15.63
- /. 1% 1 10 (, )17.91
. 50 50 ( , ) 6.5
. 50 50 (-, )-6.58
- - /. 1% 1 10 (SISHUI XIEKKANG PHARMACEU, )SISHUI XIEKKANG PHARMACEU14.44
50 1 (REANAL, )REANAL139.19
1% 59 1 (GLAXO WELLCOME, )GLAXO WELLCOME281.83
/../.. 2 30 (LABORATORIOS MENARINI S.A., )LABORATORIOS MENARINI S.A.512.65
/../.. 2 30 (LABORATORY GUIDOTTI S.P.A., )LABORATORY GUIDOTTI S.P.A.479.77
. 50 20 (IPCA LABORATORIES, )IPCA LABORATORIES45.65
. . 100 20 (IPCA LABORATORIES, )IPCA LABORATORIES75.81
. 30 100 (BAYER AG, )BAYER AG2228.92
1% 30 1 (PANACEA BIOTEC, )PANACEA BIOTEC104.01
. 100 30 (PANACEA BIOTEC, )PANACEA BIOTEC173.35
100000 / 15 1 ( , ) 13.87
100000 / 30 1 (, )26.85
. 250000 10 (, )20.92
. 500000 10 (, )31.15
. 250000 10 (, )19.52
. 500000 10 (, )35.02
. / 250000 20 (, )11.21
. / 250000 20 ( , ) 8.64
. / 500000 20 (, )15.55
. / 500000 20 ( , ) 21.2
. 0,5 40 (, )11.39
./.- /. 0,1% 10 10 (- , )- 376.93
. 0,5 40 (, )33.28
. 0,5 40 (, )32.57
. 0,5 40 (-, )-37.1
. 50 50 ( , ) 31.27
- . / 50 50 (, )30.4
0,4/ 180 1 (EGIS, )EGIS122.73
. 10 25 (-, )-4.4
. 10 50 (, )10.28
. 10 50 ( , ) 16.98
. 10 50 (-, )-6.98
-ICN 0,4/ 200 10 1 (-, )-73.27
- /.. 25 1 (IVAX-CR, )IVAX-CR35.26
10 50 (BALKANPHARMA, )BALKANPHARMA25.77
. 10 50 (, )22.42
. 10 50 (, )14.48
. 30 30 (LEK, )LEK179.6
. / 60 30 (LEK, )LEK288.58
- ./.- /. 4 5 .- 5 (-, )-311.7
1 (ORGANON, )ORGANON684.61
. 400 20 (DR. REDDYS LAB., )DR. REDDYS LAB.38.79
. 21 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER247.53
. 213 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER704.37
- /. 0,25% 200 1 ( , ) 19.05
- /. 0,25% 400 1 ( , ) 20.5
- /. 0,5% 200 1 ( , ) 20.22
- /. 0,5% 400 1 ( , ) 23.98
- /. 0,5% 5 10 ( , ) 16.95
- /. 0,5% 5 10 (, )20.8
- /. 2% 2 10 ( , ) 18.84
- /. 2% 2 10 ( , ) 10.88
. 100 10 (, )17.34
- - /.. 100 1 (IVAX-CR, )IVAX-CR82.98
- - /.. 200 1 (IVAX PHARMACEUTICALS, )IVAX PHARMACEUTICALS146.63
- . / 200 10 (IVAX-CR, )IVAX-CR88.32
- . / 200 30 (IVAX-CR, )IVAX-CR249.93
- . / 60 (IVAX PHARMACEUTICALS, )IVAX PHARMACEUTICALS398.38
1,5 20 (, )28.62
50 1 (, )25.35
. 0,5/ 20 1 ( , ) 69.23
. 2,5/0,625 30 (SERVIER/, /)SERVIER/382.89
. 2,5/0,625 30 (SERVIER, )SERVIER408.3
. / 5+1,25 30 (SERVIER, )SERVIER545.11
. / 5+1,25 30 (SERVIER/, /)SERVIER/542.99
. 400 10 (KRKA, )KRKA75.69
. 400 20 (KRKA- , )KRKA- 163.69
. / 400 10 (KRKA- , )KRKA- 84.22
. 120 10 ( , ) 157.63
- /. 5 12 (UCB PHARMA, )UCB PHARMA316.22
. 10 14 (PFIZER, )PFIZER447.59
. 10 30 (PFIZER, )PFIZER897.87
. 5 14 (PFIZER, )PFIZER253.51
. 5 20 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER110.42
200 1 (MOLTENI FARMACEUTICI, )MOLTENI FARMACEUTICI174.16
0,3% 5 1 (IPCA LABORATORIES, )IPCA LABORATORIES58.24
. 400 6 (IPCA LABORATORIES, )IPCA LABORATORIES45.53
. 10 30 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER626.23
. 5 30 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER350.22
- - /. 2% 2 25 (-, )-128.97
- - /. 40 2 25 (CHINOIN, )CHINOIN360.21
- . 40 100 (CHINOIN, )CHINOIN179.34
- . 40 20 (CHINOIN, )CHINOIN78.7
- . 40 60 (CHINOIN, )CHINOIN164.12
- . 80 20 (CHINOIN, )CHINOIN104.64
- . 12 (CHINOIN, )CHINOIN145.27
5% 50 1 (FARMASIERRA MANUFACTURING, )FARMASIERRA MANUFACTURING120.14
. /.. 100 / 5 100 1 () (BCM LTD, )BCM LTD100.52
./.. 100 / 5 100 1 () (RECKITT BENCKISER HEALTHCARE/BANNER PHARMAC. B.V, )RECKITT BENCKISER HEALTHCARE/BANNER PHARMAC. B.V99.11
. 200 12 (RECKITT BENCKISER/BOOTS HEALTHCARE, )RECKITT BENCKISER/BOOTS HEALTHCARE148.54
. / 200 12 (RECKITT BENCKISER HEALTHCARE, )RECKITT BENCKISER HEALTHCARE47.01
. / 200 24 (RECKITT BENCKISER HEALTHCARE, )RECKITT BENCKISER HEALTHCARE88.26
. / 200 6 (RECKITT BENCKISER HEALTHCARE, )RECKITT BENCKISER HEALTHCARE33.65
. 200 10 (BANNER PHARMCAPS EUROPA B.V., )BANNER PHARMCAPS EUROPA B.V.95.62
. 200 4 (RECKITT BENCKISER, )RECKITT BENCKISER52.4
. 10 (RECKITT BENCKISER, )RECKITT BENCKISER100.54
. 40 60 (SCHWARZ PHARMA AG, )SCHWARZ PHARMA AG30.16
100 1 (, )322.02
. 500 10 ( , ) 32.58
. 500 10 (, , )30.05
. / 10 30 (, )266.49
. 0,5 15 (ORGANON, )ORGANON682.42
50 1 (- , )- 21.96
() /.. 0,25% 10 1 (, )13.53
- ./.- /. 500 1 ( , ) 6.12
. 250 20 (, )38.06
- /... 0,0009% 5 1 .-. ( , ) 242.41
55 1 (POLFA TARCHOMIN PW, )POLFA TARCHOMIN PW287.14
10 1 (POLFA TARCHOMIN PW, )POLFA TARCHOMIN PW81.94
- /. 12,5% 1 10 ( , ) 327.29
./. 4,5/ 60 1 (ASTRA ZENECA, )ASTRA ZENECA767.59
./. 9/ 60 1 (ASTRA ZENECA, )ASTRA ZENECA1290.41
- /. 5 1 10 (, )24.32
- /. 5 1 5 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER51.56
- - /. 5 1 10 ( , ) 25.31
0,25% 10 1 ( , ) 14.72
0,25% 10 1 ( , ) 12.96
0,05% 8 1 (S.I.F.I., )S.I.F.I.183.59
- /. 0,01% 1 5 (-, )-1983.01
0,25% 5 1 (PROMED EXPORTS, )PROMED EXPORTS34.76
0,5% 10 1 (PROMED EXPORTS, )PROMED EXPORTS50.04
- 0,25% 5 1 (CADILA PHARMACEUTICALS, )CADILA PHARMACEUTICALS22.93
- 0,5% 5 1 (CADILA PHARMACEUTICALS, )CADILA PHARMACEUTICALS42.19
80 1 ( , ) 184.1
. 10 ( , ) 80.55
. / 47,5+77,5 20 (, )76.67
30 (GALENIKA A.D., )GALENIKA A.D.71.42
. 1000 28 (SOLVAY PHARMA, )SOLVAY PHARMA1359.17
. 90 (, )154.97
. 20 30 (DR. REDDYS LAB., )DR. REDDYS LAB.157.97
. 20 10 (, )17.84
. 20 30 (, )20.26
. 20 30 (, )24.18
. 20 30 ( , ) 17.97
- . 20 30 ( , ) 38.31
0,1% 5 1 (ALCON COUVEUR S.A., )ALCON COUVEUR S.A.296.54
. 5 30 (ORGANON, )ORGANON613.89
- . / 500 10 (, )178.66
( ) 50 1 (, )31.63
2% 30 1 ( , ) 20.8
. / 25 30 (, )7.77
. 100 14 (JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., )JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.2350.92
. 250 10 (, )72.81
- . / .. 60 28 (BAYER AG, )BAYER AG524.44
. 830 40 (PIERRE FABRE, )PIERRE FABRE454.52
20% 10 1 (POLFA, )POLFA88.11
15 1 (LABORATOIRES BIOCODEX, )LABORATOIRES BIOCODEX110.21
10 1 (LAB.BOUCHARA RECORDATI, )LAB.BOUCHARA RECORDATI164.01
(+) . 0,1% 10 1 (NOVARTIS CONSUMER HEALTH, )NOVARTIS CONSUMER HEALTH160.47
/ 5 18 (NOVARTIS CONSUMER HEALTH, )NOVARTIS CONSUMER HEALTH151.74
. 50 1 (NOVARTIS CONSUMER HEALTH, )NOVARTIS CONSUMER HEALTH181.67
. 50 1 (S.P.P.H. IMPASSE DES BOUSSE NOTS, )S.P.P.H. IMPASSE DES BOUSSE NOTS184.98
. 0,1% 10 1 (NOVARTIS CONSUMER HEALTH, )NOVARTIS CONSUMER HEALTH141.22
200 (- , )- 23.11
200 (- , )- 25.31
200 (- , )- 24.85
- /. 2/ 100 1 ( , ) 26.36
. 200 10 (, )22.11
- . 200 10 (, )22.03
. 200 10 (ZENTIVA A.S., )ZENTIVA A.S.153.36
./.- /. 1 1 (RANBAXY, )RANBAXY149.88
2,5/ 10 1 (SANTEN, )SANTEN129.65
0,5% 5 1 (SANTEN, )SANTEN343
10 1 (-, )-214.1
- 0,1% 5 1 (SANTEN, )SANTEN67.25
- 10 1 (SANTEN, )SANTEN111.85
- 0,25% 5 1 (SANTEN, )SANTEN51.27
- 0,5% 5 1 (SANTEN, )SANTEN55.18
/../.. 5 /1 6 (BOIRON LABORATORIES, )BOIRON LABORATORIES184.15
-2 . 20 ( ., ) .34.53
() ( , ) 3.89
. (, )34.9
. 20 100 (GLAXO WELLCOME, )GLAXO WELLCOME3571.92
. 20 30 (GLAXO WELLCOME, )GLAXO WELLCOME1268.36
. 200 20 (LEK/, /)LEK/163.79
. 300 80 (, )91.6
3 1 ( , ) 105.29
. 125 10 (GLAXO SMITH KLINE, )GLAXO SMITH KLINE58.48
. 250 10 (GLAXO WELLCOME PRODUCTION, )GLAXO WELLCOME PRODUCTION60.06
./.. 120 / 5 100 1 (GLAXO SMITH KLINE, )GLAXO SMITH KLINE79.13
. 12 (GLAXO SMITH KLINE, )GLAXO SMITH KLINE28.32
. / 50 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER122.63
. / 20000,,, 10 (KRKA, )KRKA56.15
. / 20000,,, 30 (KRKA, )KRKA116.11
. / 500/125 20 (HEMOFARM, )HEMOFARM340.46
. 25 60 (, )28.32
. 25 60 ( , ) 28.32
. / 50 (-, )-33.19
58 1 (, )92.61
- 5% 25 1 (JADRAN, )JADRAN135.32
- 25 1 (JADRAN, )JADRAN139.61
- 5% 35 1 (MERCKLE GMBH, )MERCKLE GMBH120.88
130 1 (CHAUVIN ANKERPHARM GMBH, )CHAUVIN ANKERPHARM GMBH210.92
. 90 (MERZ-PHARMA, )MERZ-PHARMA889.98
. 250 50 (-, )-237.3
. 250 50 ( , ) 215.65
- /. 2% 2 10 ( , ) 19.98
- /. 2% 2 10 ( , ) 17.26
. 20 10 (, )12.83
. 20 10 ( , ) 13.94
. 20 10 (, )11.21
. 40 10 ( , ) 3.89
. 10 ( , ) 3.56
116 1 (LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRAN/S.C.A.T, )LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRAN/S.C.A.T233.73
. 500 10 (, )2.43
./../ 2,4% 100 1 (-, )-41.29
. 200 10 (, )1.14
. 500 10 (-, )-4.36
. 500 10 (, )2.5
. 500 10 ( , ) 3.36
. 10 14 (JANSSEN PHARMACEUTICA N.V./EISAI CO, )JANSSEN PHARMACEUTICA N.V./EISAI CO1093.95
. 20 14 (JANSSEN PHARMACEUTICA N.V./EISAI CO, )JANSSEN PHARMACEUTICA N.V./EISAI CO1406.78
50 1 (- , )- 15.72
50 1 (- , )- 14.79
. 75 12 (MERZ-PHARMA, )MERZ-PHARMA279.61
. 75 6 (MERZ-PHARMA, )MERZ-PHARMA186.06
. 40 30 (KRKA, )KRKA110.19
. 60 30 (KRKA, )KRKA150.69
. 10 ( , ) 2.98
. 10 (, )2.48
. 10 ( , ) 2.95
. MOLINEA PLUS 90 X180 20 (PAUL HARTMANN A.G, )PAUL HARTMANN A.G415.64
. / 5 30 (ZENTIVA A.S., )ZENTIVA A.S.358.25
. / 100 (SHREYA LIFE, )SHREYA LIFE127.01
. / 30 (SHREYA LIFE, )SHREYA LIFE45.3
- / . 5% 50 1 (BIOTEST PHARMA, )BIOTEST PHARMA11878.22
. 12 (-, )-77.31
-ICN . 12 (-, )-69.54
- . 10 (-, )-65.76
- /. 5% 1 10 ( , ) 174.89
. / 50 ( , ) 26.15
- /. 2% 5 10 ( , ) 24.36
- /. .. 3% 40 1 (, )2.54
- /. .. 3% 40 1 (- , )- 2.36
40 100 1 (EGIS, )EGIS98.57
. / 40 (LEK, )LEK168.36
. 20 (LEK, )LEK179.47
- /.. 100 1 ( , ) 12.78
- /.. 100 1 ( , ) 20.61
. 30 (VITABIOTICS LTD, )VITABIOTICS LTD328.04
2% 15 1 (GEPACH INTERNATIONAL, )GEPACH INTERNATIONAL81.8
1% 25 1 (GEPACH INTERNATIONAL, )GEPACH INTERNATIONAL87.39
2% 25 1 (GEPACH INTERNATIONAL, )GEPACH INTERNATIONAL168.85
. . /. . L . 50 (SFM HOSPITAL GMBH, )SFM HOSPITAL GMBH 237.44
. . /. . S . 50 (SFM HOSPITAL GMBH, )SFM HOSPITAL GMBH 255.27
. /. IMPRO NITRILE PF .S 50 (INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS, )INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS237.36
. /. PEHA-SOFT . L 50 (PAUL HARTMANN A.G, )PAUL HARTMANN A.G152.46
. . /. PEHA-SOFT . 50 (PAUL HARTMANN A.G, )PAUL HARTMANN A.G152.46
. . /. IMPROTECT .L 25 (INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS, )INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS237.36
. . /. IMPROTECT .M 25 (INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS, )INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS248.66
. . /. IMPROTECT .S 25 (INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS, )INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS237.36
. /. . L 50 (WEAR SAFE, )WEAR SAFE173.25
. . /. . 75 (WEAR SAFE, )WEAR SAFE361.35
. /. . . S 50 (VOGT MEDICAL, )VOGT MEDICAL120.75
. /. . S 50 (SFM HOSPITAL GMBH, )SFM HOSPITAL GMBH 143.33
. /. . . L 50 (VOGT MEDICAL, )VOGT MEDICAL154
. /. . . 7 50 (SFM HOSPITAL GMBH, )SFM HOSPITAL GMBH 360.25
. /. . . 8 50 (SFM HOSPITAL GMBH, )SFM HOSPITAL GMBH 345.44
. /. . . 9 (SFM HOSPITAL GMBH, )SFM HOSPITAL GMBH 6.53
. /. . IMP . M 50 (INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS, )INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS181.92
. /. . . L 50 (INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS, )INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS190.58
. /. . . 7,5 50 (VOGT MEDICAL, )VOGT MEDICAL490.82
. . . . IMPROTEX . 6 (INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS, )INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS8.65
. . . . IMPROTEX . 7,5 (INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS, )INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS8.65
. . . . IMPROTEX . 8,5 (INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS, )INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS7.9
. . . . . 8 SFM (SFM HOSPITAL GMBH, )SFM HOSPITAL GMBH 10.19
. . /. .7 50 (SFM HOSPITAL GMBH, )SFM HOSPITAL GMBH 521.92
. . . . 6 1 (VOGT MEDICAL, )VOGT MEDICAL8.97
. . . . 7 1 (VOGT MEDICAL, )VOGT MEDICAL8.97
. . . . 8 1 (VOGT MEDICAL, )VOGT MEDICAL8.69
- ./.- /. 400/5 10 ( , ) 89.1
300 . 300 15 (EXPANSCIENCE LABORATOIRES, )EXPANSCIENCE LABORATOIRES305.83
50 1 (, )22.01
50 1 (- , )- 16.28
- /. 10% 2 10 ( . -, ) . -70.27
. 20 30 (-, )-38.61
. 50 30 (, )50.97
. 50 30 (-, )-51.12
150 1 (KRKA, )KRKA112.54
. / 30 (KRKA, )KRKA100.08
7 (RANBAXY, )RANBAXY791.05
/ 1% 5 1 (, )12.89
/ 1% 5 1 ( , ) 11.16
15 1 (TEMMLER ITALIA S.R.L., )TEMMLER ITALIA S.R.L.305.08
2% 30 1 (TEMMLER ITALIA S.R.L., )TEMMLER ITALIA S.R.L.228.47
. 100 3 (TEMMLER ITALIA S.R.L., )TEMMLER ITALIA S.R.L.239.04
. 200 20 (KRKA, )KRKA82.15
10 1 (ZENTIVA A.S., )ZENTIVA A.S.60.27
10 1 (ZENTIVA A.S., )ZENTIVA A.S.120.76
10 1 (ZENTIVA/SLOVAKOFARMA, )ZENTIVA/SLOVAKOFARMA111.75
10 1 (ZENTIVA, )ZENTIVA101.58
- /. .. 20 4 (- , )- 714.08
25 1 (, )7.98
. . 1 (-, )-2.6
25 20 (EGIS, )EGIS230.44
- /. 50 2 10 (EGIS, )EGIS425.03
. 50 50 (-, )-191.89
. 500 100 (, )104.07
. 10 ( , ) 46.81
./.. 250/5 15 1 (MEDANA PHARMA TERPOL, )MEDANA PHARMA TERPOL43.5
./.. 250/5 15 1 (OXFORD LAB., )OXFORD LAB.23.24
. 250 3 (MARVEL LIFE SCIENS LTD, )MARVEL LIFE SCIENS LTD9.71
. 250 3 (OXFORD LAB., )OXFORD LAB.15.98
. 250 3 (MARVEL LIFE SCIENS LTD/, /)MARVEL LIFE SCIENS LTD/24.85
. 400 60 ( , ) 38.82
. 400 60 (, )38.47
- /. 20% 5 10 ( , ) 26.74
- /. 20% 5 10 (, )27.16
. 200 60 (, )13.75
. / 400 60 (, )25.92
- . / 400 60 (, )43.56
- . / 800 30 (, )58.59
/ - /. 5% 1 10 ( , ) 14.83
/- - /. 5% 1 10 (CSPC OUYI PHARMACEUTICAL, )CSPC OUYI PHARMACEUTICAL14.12
- /. 10 1 10 (, )331.44
- /. 25 1 10 (, )368.31
- /. 50 1 10 (, )414.42
- - /. 200 500 2 (MERZ-PHARMA, )MERZ-PHARMA1347.82
- . / 100 30 (MERZ-PHARMA, )MERZ-PHARMA225.86
. 75 14 (SANOFI-WINTHROP, )SANOFI-WINTHROP1476
2 25 ( , ) 218.12
2 25 (, )172.86
2 4 (, )39.11
/.- /.. 5 10 (LEK, )LEK155.43
"" AQVA STOP 18 (TZMO SA, )TZMO SA39.67
"" CLASSIC 650 1 (TZMO SA, )TZMO SA33.93
"" HAPPY 12 (TZMO SA, )TZMO SA23.75
"" SOFT 650 1 (TZMO SA, )TZMO SA13.23
"" SPECIAL 12 (TZMO SA, )TZMO SA34.09
"" TRANSPARENT 20 (TZMO SA, )TZMO SA29.78
"" UNIVERSAL 20 (TZMO SA, )TZMO SA29.78
LEIKO . 1,9X7,2 . . (CNMAF CO, )CNMAF CO0.42
LEIKO . 1,9X7,2 . . . (CNMAF CO, )CNMAF CO0.52
LEIKO . 2,5X7,2 . . (CNMAF CO, )CNMAF CO0.71
LEIKO . 2,5X7,2 . . . (CNMAF CO, )CNMAF CO0.86
LEIKO . 3,8X3,8 . (CNMAF CO, )CNMAF CO0.75
LEIKO . 4X10 . (CNMAF CO, )CNMAF CO1.6
LEIKO . 6X10 . (CNMAF CO, )CNMAF CO1.84
LEIKO . . 6X10 . (CNMAF CO, )CNMAF CO2.06
LEIKO . 1,9X7,2 . (CNMAF CO, )CNMAF CO0.37
LEIKO . 4X10 . . (CNMAF CO, )CNMAF CO1.28
LEIKO . 6X10 . (CNMAF CO, )CNMAF CO1.08
LEIKO . 6 (CNMAF CO, )CNMAF CO14.21
LEIKO 6X10 . (CNMAF CO, )CNMAF CO3.04
LEIKO . 1,25X500 (CNMAF CO, )CNMAF CO8.03
LEIKO . 2,5X500 (CNMAF CO, )CNMAF CO14.28
LEIKO . 5X500 (CNMAF CO, )CNMAF CO27.6
LEIKO . 1X250 (CNMAF CO, )CNMAF CO3.67
LEIKO . 1X500 (CNMAF CO, )CNMAF CO4.97
LEIKO . 2,5X500 . 1 (CNMAF CO, )CNMAF CO16.54
LEIKO . 2X250 (CNMAF CO, )CNMAF CO6.19
LEIKO . 3X500 (CNMAF CO, )CNMAF CO12.63
LEIKO . 5X500 (CNMAF CO, )CNMAF CO19.12
LEIKO . . 1,25X500 (CNMAF CO, )CNMAF CO4.9
LEIKO . . 2,5X500 (CNMAF CO, )CNMAF CO9.3
LEIKO . 2,5X500 (CNMAF CO, )CNMAF CO30.19
MASTER UNI 3010 . (CHHD CO. LTD, )CHHD CO. LTD15.32
MASTER UNI 3500 (CHHD CO. LTD, )CHHD CO. LTD15.54
. 2,5X7,2 (-, )-0.81
. 3,8X3,8 (, )0.91
.MATOPAT PLASTOFIX 2.510 1 (TZMO SA, )TZMO SA224.51
.MATOPAT PLASTOFIX 2010 1 (TZMO SA, )TZMO SA262.24
FIXOPORE 8 1 1 . 1 (TZMO SA, )TZMO SA36.42
FIXOVIS 6 1 1 A1 (TZMO SA, )TZMO SA41.81
QWIKPACK 12 (TZMO SA, )TZMO SA41.21
UNIVERSAL 1972 100 (TZMO SA, )TZMO SA131.91
UNIVERSAL 2572 100 (TZMO SA, )TZMO SA166.06
10 18 (/.) (, )11.64
1500 . . (, )8.19
3500 . . (, )19.7
4500 . . (, )25.16
.. PLASTOSILK 2.5X5 1 10 (TZMO SA, )TZMO SA28.05
.. PLASTOSILK 2.5X5 1 22 (TZMO SA, )TZMO SA35.52
. PLASTOVIS 1.25 5 1 A24 (TZMO SA, )TZMO SA26.16
. PLASTOVIS 1.25X5 1 . 1 (TZMO SA, )TZMO SA29.31
. PLASTOVIS 2.5X5 1 . 1 (TZMO SA, )TZMO SA38.89
.. PLASTOFILM 2.55 1 10 (TZMO SA, )TZMO SA32.4
-. LEIKO . .. 15 X10 (CNMAF CO, )CNMAF CO10.08
-. LEIKO . .. 20X10 1 (CNMAF CO, )CNMAF CO11.67
-. LEIKO . .. 30X10 1 (CNMAF CO, )CNMAF CO19.5
-. LEIKO . .. 6 X8 (CNMAF CO, )CNMAF CO3.9
- / . 0,2% 1 10 (, )28.61
- /. 0,2% 1 10 ( , ) 35.49
. 5 10 ( , ) 30.62
- /. 2,2 5 (BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH, )BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH521.2
. / 10 30 (ASTRA ZENECA, )ASTRA ZENECA719.63
. / 5 30 (ASTRA ZENECA, )ASTRA ZENECA501.9
. / .. 2,5 30 (ASTRA ZENECA, )ASTRA ZENECA356.29
. / 20 30 (PLIVA, )PLIVA592.16
. EYCOPAD 56 X70 (PAUL HARTMANN A.G, )PAUL HARTMANN A.G8.32
. EYCOPAD 70 X85 (PAUL HARTMANN A.G, )PAUL HARTMANN A.G9.28
. GRASSOLIND NEUTRAL 5 X5 (PAUL HARTMANN A.G, )PAUL HARTMANN A.G8.59
/. ..00021 ( , ) 136.82
MOLICARE CLASSIC EXTRA SMALL 30 P.S (PAUL HARTMANN A.G, )PAUL HARTMANN A.G364.82
MOLICARE COMFORT EXTRA SMALL 10 P.S (PAUL HARTMANN A.G, )PAUL HARTMANN A.G183.32
MOLICARE COMFORT EXTRA SMALL 2 P.S (PAUL HARTMANN A.G, )PAUL HARTMANN A.G45.05
SUPER SENI PLUS AIR S 30 (TZMO SA, )TZMO SA550.32
.SAN SENI PLUS 10 (TZMO SA, )TZMO SA215.29
.SAN SENI UNI 10 (TZMO SA, )TZMO SA147.78
.SAN SENI UNI 30 (TZMO SA, )TZMO SA419.7
.SUPER SENI PLUS SMALL 30 (TZMO SA, )TZMO SA550.32
.SUPER SENI SMALL 30 (TZMO SA, )TZMO SA498.94
100 1 ( , ) 125.03
1,5 20 /. ( , ) 37.1
25 (DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG, )DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG264.76
40 (DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG, )DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG315.26
- /. 6% 200 28 ( , ) 1715.47
- /. 6% 400 1 ( , ) 73.12
- /. 6% 400 15 ( , ) 1068.64
10,5 1 (LAB.BOUCHARA RECORDATI, )LAB.BOUCHARA RECORDATI144.12
. 15 1 (LAB.BOUCHARA RECORDATI, )LAB.BOUCHARA RECORDATI142.15
. 12 (INNOTECH INTERNATIONAL, )INNOTECH INTERNATIONAL329.25
. 6 (INNOTECH INTERNATIONAL, )INNOTECH INTERNATIONAL184.32
. 6 (INNOTHERA LAB., )INNOTHERA LAB.186.97
./.- /. 3 5 ( , ) 619.66
./.- /. 6 5 ( , ) 946.51
. 12 10 ( , ) 865.57
. 6 10 ( , ) 729.37
. 12 10 ( , ) 596.1
./../.. 12 1 (, )75.34
./../.. 1 10 (, )121.97
./../.. 25 1 (, )139.72
./../.. 50 1 (, )240.03
../. . 100 1 (-, )-79.62
../. . 100 3 (-, )-158.91
50 1 (, )19.12
66,7% 250 1 (BELUPO, )BELUPO232.32
. 10 (DR. KADE, )DR. KADE141.41
. 0,75 2 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER221.92
() 1,5 20 /. (, )27.99
() 1,5 20 /. (- , )- 23.23
() 1,5 20 /. ( , ) 42.99
() 50 1 (- , )- 25.65
/. . .9806""2 ( , ) 286.55
0,5% 10 1 ( , ) 7.94
0,5% 10 1 (, )8.15
0,5% 10 1 (, )14.45
- /. 25/ 1 3 (NYCOMED AUSTRIA GMBH, )NYCOMED AUSTRIA GMBH41.06
- /. 30/ 1 3 (AGIO, )AGIO16.71
- / / . 30 1 3 (INDUS PHARMA, )INDUS PHARMA24.6
. 5 60 (, )21.48
. / 35 60 (ANPHARM, )ANPHARM647.75
. / 35 60 (SERVIER/, /)SERVIER/601.19
. / 50 30 (IPCA LABORATORIES, )IPCA LABORATORIES129.55
SICO 12 PEARL ( ) (CPR GMBH, )CPR GMBH152.55
SICO 12 RIBBED () (CPR GMBH, )CPR GMBH152.66
SICO 3 COLOR ( .) (CPR GMBH, )CPR GMBH45.19
SICO 3 PEARL ( ) (CPR GMBH, )CPR GMBH44.95
SICO 3 RIBBED () (CPR GMBH, )CPR GMBH45.07
SICO 3 SAFETY () (CPR GMBH, )CPR GMBH45.19
SICO 3 SENSITIVE () (CPR GMBH, )CPR GMBH45.07
SICO 3 XXL ( ) (CPR GMBH, )CPR GMBH45.19
SICO 3 (CPR GMBH, )CPR GMBH45.07
VIVA 3 (SURETEX LTD, )SURETEX LTD12.83
VIVA 3 (SURETEX LTD, )SURETEX LTD13.75
VIVA . . 3 (SURETEX LTD, )SURETEX LTD13.75
/.. 0,5/ 1 (PFIZER, )PFIZER689.04
. / 10 30 (SERVIER, )SERVIER488.98
. / 5 30 (SERVIER, )SERVIER380.79
. / 5 30 (SERVIER/, /)SERVIER/346.25
40 (, )14.33
. 500 30 (PHARMACIA & UPJOHN, )PHARMACIA & UPJOHN2491.61
- /. 1% 1 10 ( , ) 46.81
- /. 2,5% 1 10 ( , ) 134.43
2 21 (SCHERING A.G, )SCHERING A.G673.42
- /. 0,05% 1 10 ( , ) 12.93
- /. 0,05% 1 10 (, )11.6
BELLA PANTY BELLISIMA DRAINETTE 12 (TZMO SA, )TZMO SA27.5
BELLA PANTY BELLISIMA DRAINETTE 17 (TZMO SA, )TZMO SA37.38
BELLA PANTY SLIM BLACK@WHITE 40 (TZMO SA, )TZMO SA52.18
DRYNET 8 (, )19.19
10 (SCA HYGIENE PRODUCTS, )SCA HYGIENE PRODUCTS67.61
. 20 (AVENTIS, )AVENTIS186.91
. 50 30 (SERVIER, )SERVIER415.28
. / 25 50 (, )134.94
. / 150 50 (PRO.MED.PRAHA, )PRO.MED.PRAHA270.94
. 50 20 (HAUPT PHARMA, )HAUPT PHARMA287.76
25 1 ( .-, ) .-17.13
25 1 ( , ) 17.29
25 1 (, )16.92
50 1 ( , ) 62.27
-100 25 1 ( , ) 135.62
-100 . 20 ( , ) 85.69
-100 . 40 ( , ) 144.32
. 5 14 (MERCK SHARP & DOHME, )MERCK SHARP & DOHME356.63
. 5 28 (MERCK SHARP & DOHME, )MERCK SHARP & DOHME733.89
100 1 (ENGELHARD, )ENGELHARD148.11
. 60 (DR. WILLMAR SCHWABE, )DR. WILLMAR SCHWABE357.67
. 320 30 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE589.5
. 100 1 (- , )- 115.68
. 50 1 (- , )- 83.09
. 30 (DR. WILLMAR SCHWABE, )DR. WILLMAR SCHWABE299.08
. 30 5 (, )201.4
. 15 ( , ) 393.51
. . 6090 100 (SCA HYGIENE PRODUCTS, )SCA HYGIENE PRODUCTS1435.67
. 60X90 20 (SCA HYGIENE PRODUCTS, )SCA HYGIENE PRODUCTS373.04
. 6060 30 (SCA HYGIENE PRODUCTS, )SCA HYGIENE PRODUCTS405.63
. 200 30 (PRO.MED.PRAHA, )PRO.MED.PRAHA208.37
. 50 30 (PRO.MED.PRAHA, )PRO.MED.PRAHA78.8
. 250 50 (PROMED EXPORTS, )PROMED EXPORTS134.75
- 20 1 (STADA ARZNEIMITTEL, )STADA ARZNEIMITTEL123.39
50 1 (DHU, )DHU232.52
/ . "" 150 (DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG, )DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG33.63
/ . "" 200 (DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG, )DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG36.86
/ . "" 250 (DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG, )DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG37.21
20 1 (NOVARTIS CONSUMER HEALTH, )NOVARTIS CONSUMER HEALTH190.25
./. 0,25/ 2 20 (ASTRA ZENECA, )ASTRA ZENECA895.4
./. 0,5/ 2 20 (ASTRA ZENECA, )ASTRA ZENECA1242.56
./. 100/ 200 1 (ASTRA ZENECA, )ASTRA ZENECA730.49
./. 200/ 100 1 (ASTRA ZENECA, )ASTRA ZENECA729.34
20 1 (BITTNER RICHARD GMBH, )BITTNER RICHARD GMBH141.44
50 1 (BITTNER RICHARD GMBH, )BITTNER RICHARD GMBH248.71
- . 50 25 (GLAXO SMITH KLINE, )GLAXO SMITH KLINE772.21
25 1 ( , ) 5.87
25 1 (, )5.67
1,5 20 (-, )-21.18
1,5 20 /. (, )19.89
1,5 20 /. ( , ) 35.47
50 1 (- , )- 16.39
. / 1,5 30 (KRKA- , )KRKA- 127.58
35 1 (, )239.62
. 150 20 (PRO.MED.PRAHA, )PRO.MED.PRAHA41.72
. 150 20 (, )8.84
. 150 30 (HEMOFARM, )HEMOFARM41.61
. 150 60 (SOPHARMA, )SOPHARMA61.54
- . / 300 20 ( , ) 19.37
. / 300 28 (NOVARTIS PHARMA STEIN, )NOVARTIS PHARMA STEIN1681.95
PREMIUM PLUS 250 (SAUFLON PHARMACEUTICALS LTD., )SAUFLON PHARMACEUTICALS LTD.189.87
PREMIUM PLUS 380 (SAUFLON PHARMACEUTICALS LTD., )SAUFLON PHARMACEUTICALS LTD.230.67
160 (POLYTOUCH CHEMICAL, )POLYTOUCH CHEMICAL108.63
385 (POLYTOUCH CHEMICAL, )POLYTOUCH CHEMICAL190.11
. / 2 50 ( , ) 33.74
- /. 1,5% 200 1 (, )125.34
- /. 1,5% 250 1 (, )123.42
- /. 1,5% 500 1 (, )144.61
- ./.- / . 1. 10 (- , )- 1054.73
- ./.- / . 3. 5 (- , )- 1253.39
- ./.- / . 5. 5 (- , )- 1810.68
- / / . 5 5 (SHREYA LIFE, )SHREYA LIFE57.46
. 100 (SHREYA LIFE, )SHREYA LIFE177.51
. 20 (SHREYA LIFE, )SHREYA LIFE37.72
. 30 (TEVA PHARMACEUTICALS, )TEVA PHARMACEUTICALS222.24
100 (-, )-9.94
50 1 (DHU, )DHU184.79
./.. 18,9 20 (ORION CORPORATION, )ORION CORPORATION341.04
. 21 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER235.07
. 10 30 (, )925.68
. 30 (R.P.SCHERER, )R.P.SCHERER290.92
. 12 (INSTITUTO DE ANGELI, )INSTITUTO DE ANGELI180.65
. 12 (SAGMEL IN, /)SAGMEL IN184.48
28,4 1 (SAGMEL IN, )SAGMEL IN170.81
. 12 (SAGMEL IN, )SAGMEL IN167.38
. / 40 2 (PFIZER, )PFIZER360.57
. 50 20 (, )97.77
50 1 (BITTNER RICHARD GMBH, )BITTNER RICHARD GMBH319.14
. 12 (BITTNER RICHARD GMBH, )BITTNER RICHARD GMBH113.74
. 20 (-, )-62.3
. 10 20 (-, )-28.75
. 20 20 (-, )-40.33
. 20 14 (MERCK SHARP & DOHME, )MERCK SHARP & DOHME90.51
. 5 14 (MERCK SHARP & DOHME, )MERCK SHARP & DOHME45.64
. . 12 () (BAYER SANTE FAMILIALE, )BAYER SANTE FAMILIALE70.48
. . 12 () (BAYER SANTE FAMILIALE, )BAYER SANTE FAMILIALE67.72
. . 24 () (BAYER SANTE FAMILIALE, )BAYER SANTE FAMILIALE121.11
. . 24 () (BAYER SANTE FAMILIALE, )BAYER SANTE FAMILIALE109.01
. ./. 12 () (BAYER SANTE FAMILIALE, )BAYER SANTE FAMILIALE71.8
. ./. 24 () (BAYER SANTE FAMILIALE, )BAYER SANTE FAMILIALE125.89
- /. 400 1 ( , ) 140.07
- /. 10% 200 1 ( , ) 73.59
- /. 10% 400 15 ( , ) 1501.66
0,05% 10 1 (, )151.47
- /... 100000 / 10 1 (, )77.19
- /... 100000 / 50 1 (, )181.5
- /. 10% 500 10 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE5078.43
- /. 6% 250 10 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE3031.41
- /. 6% 500 10 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE4038.98
- /. 2% 10 10 ( , ) 60.39
- /. 2% 10 10 (, )98.46
- /. 2% 5 10 ( , ) 21.56
- / . 2% 5 10 (, )25.3
. / 200 50 ( , ) 17.29
- - /. 20/ 10 10 (SISHUI XIEKKANG PHARMACEU, )SISHUI XIEKKANG PHARMACEU62.3
/.- /.. 0,75 4 (PIERRE FABRE, )PIERRE FABRE250.77
- /. 1% 1 10 (-, )-43.11
. / 21 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER119.84
. / 2 20 (EGIS, )EGIS525.48
. / 4 20 (EGIS, )EGIS988.43
() . 50 20 (, )39.79
. / 20 30 ( , ) 88.74
. /. 12 () (UNIQUE PHARMACEUTICAL LAB., )UNIQUE PHARMACEUTICAL LAB.31.09
. /. 12 () (UNIQUE PHARMACEUTICAL LAB., )UNIQUE PHARMACEUTICAL LAB.31.09
. /. 12 (-) (UNIQUE PHARMACEUTICAL LAB., )UNIQUE PHARMACEUTICAL LAB.31.09
. /. 12 ( ) (UNIQUE PHARMACEUTICAL LAB., )UNIQUE PHARMACEUTICAL LAB.29.43
. 10 (UNIQUE PHARMACEUTICAL LAB., )UNIQUE PHARMACEUTICAL LAB.47.79
5 10 () (UNIQUE PHARMACEUTICAL LAB., )UNIQUE PHARMACEUTICAL LAB.88.1
5 10 () (UNIQUE PHARMACEUTICAL LAB., )UNIQUE PHARMACEUTICAL LAB.95.81
5 10 (+.) (UNIQUE PHARMACEUTICAL LAB., )UNIQUE PHARMACEUTICAL LAB.98.38
5 5 () (UNIQUE PHARMACEUTICAL LAB., )UNIQUE PHARMACEUTICAL LAB.57.9
100 1 (SHREYA LIFE, )SHREYA LIFE55.12
. 10 (SHREYA LIFE, )SHREYA LIFE44.26
. 100 (DHU, )DHU189.41
. 100/ 200 1 (CHIESI FARMACEUTICI S.P.A., )CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.327.86
0,05% 10 1 .-. (, )15.47
0,1% 10 1 .-. (, )16.87
. 0,05% 10 1 .-.. (, )16.47
. 0,1% 10 1 .-.. (, )18.22
10 1 (ZAMBON GROUP, )ZAMBON GROUP156.38
./.. / . 37,5 1 - (JANSSEN CILAG, )JANSSEN CILAG7011.97
. / 2 20 (JANSSEN CILAG/, -)JANSSEN CILAG/1575.56
. / 4 20 (JANSSEN CILAG, )JANSSEN CILAG3017.34
. 2 20 (PLIVA, )PLIVA852.3
. 4 20 (PLIVA, )PLIVA1237.14
. 150 50 (ABBOTT LABORATORIES, )ABBOTT LABORATORIES622.09
. 150 10 ( , ) 9.36
. 150 20 (, )25.31
./.- /. 150 10 (-, )-544.97
. 10 30 (HOFFMANN LA ROCHE, )HOFFMANN LA ROCHE1495.08
. 20 30 (HOFFMANN LA ROCHE, )HOFFMANN LA ROCHE2616.41
30 1 ( , ) 20.7
1% 25 1 (JADRAN, )JADRAN102.86
. 150 10 (HEXAL AG, )HEXAL AG165.61
. 300 7 (HEXAL AG, )HEXAL AG138.33
- /. .. 100 1 (BIOFARM S.A., )BIOFARM S.A.136.25
- /. .. 50 1 (BIOFARM S.A., )BIOFARM S.A.98
1,5 20 /. (, )25.15
1,5 20 /. (- , )- 21.73
1,5 20 /. ( , ) 32.01
50 1 (- , )- 22.81
50 1 ( , ) 29.44
50 1 (, )28.88
50 1 (- , )- 21.96
. 20 30 (RANBAXY, )RANBAXY65.29
/. .. 25 1 ( , ) 10.74
/. .. 50 1 ( , ) 23.18
/. .. 50 1 ( , ) 20.95
. 150 10 (AVENTIS/USIFAR, )AVENTIS/USIFAR521.42
. / 150 10 (AVENTIS INTERCONTINENTAL, )AVENTIS INTERCONTINENTAL454.06
. / 150 10 (SANOFI-AVENTIS, )SANOFI-AVENTIS444.51
- /. 1 10 (-, )-900.72
. 100 15 ( , ) 615.51
. 100 6 ( , ) 270.89
. 500 20 (KRKA, )KRKA68.89
. . 500 60 (KRKA, )KRKA150.11
/.. 50 1 ( , ) 20.2
50 1 (, )18.09
./.. 69,19/ 30 1 (PFIZER, )PFIZER165.61
- - 50 (, )45.6
100/ 200 1 (IVAX-CR/NORTON, )IVAX-CR/NORTON103.07
. 30 1 (SAGMEL IN, )SAGMEL IN106.32
. 30 1 (SAGMEL IN/INSTITUTO DE ANGELI, )SAGMEL IN/INSTITUTO DE ANGELI98.5
- /... 1% 40 1 ( , ) 10.19
- /... 2% 40 1 ( , ) 10.69
. 500 10 (DR. FALK PHARMA, )DR. FALK PHARMA606.84
. 250 50 (DR. FALK PHARMA, )DR. FALK PHARMA757.65
. 500 50 (DR. FALK PHARMA, )DR. FALK PHARMA1280.24
135X185 1 (.. , ).. 1.73
/ 30 60 1 (.. , ).. 0.41
/ 1 610 1 (.. , ).. 0.74
. 1614 10 () ( , ) 7.77
. 1614 20 () ( , ) 13.4
. 4529 5 () (, )15.21
. 4529 5 () ( , ) 17.07
12 200 1 ( , ) 50.74
12 1 (, )73.2
- /. 1/ 10 10 (, )217.04
. 7,23 30 (, )180.16
- /... 0,2% 50 1 (, )57.63
- /. 0,05/ 1 5 (NOVARTIS PHARMA, )NOVARTIS PHARMA1355.97
. . 250 30 (, )61.67
. 0,05% 10 1 (IVAX-CR, )IVAX-CR40.86
. 0,1% 10 1 (IVAX-CR, )IVAX-CR49.61
0,1% 10 1 . (IVAX PHARMACEUTICALS, )IVAX PHARMACEUTICALS52.61
. 0,1% 10 1 (IVAX-CR, )IVAX-CR78.48
. 10 (BAYER SANTE FAMILIALE, )BAYER SANTE FAMILIALE104.97
. 20 (GLAXO SMITH KLINE, )GLAXO SMITH KLINE56.39
. 300 50 (-, )-77.19
- . 10 (MILVE PHARMACEUTICALS JSC, )MILVE PHARMACEUTICALS JSC42.05
- . 20 (MILVE PHARMACEUTICALS JSC, )MILVE PHARMACEUTICALS JSC84.2
- . 10 (BALKANPHARMA, )BALKANPHARMA61.99
. / 30 (, )89.91
. / 60 (, )122.06
. / 60 (-, )-126.87
0,1% 3 1 (, )318.43
1% 3 1 (, )1645.2
. 500 (CIPLA, )CIPLA511.61
1,5 20 /. (- , )- 24.41
1,5 20 /. ( , ) 34.44
1,5 20 /. (- , )- 19.05
50 1 (- , )- 17.68
. 300 10 ( , ) 8.23
. 20 (JADRAN, )JADRAN39.29
/. 30 (KRKA, )KRKA51.19
1,2 18 () (KRKA, )KRKA58.11
1,2 18 () (KRKA- , )KRKA- 62.34
1,2 18 () (KRKA, )KRKA62.29
1,2 18 () (KRKA, )KRKA58.17
30 (KRKA, )KRKA64.25
18 (KRKA, )KRKA67.84
0,25/125 120 1 (GLAXO SMITH KLINE, )GLAXO SMITH KLINE1361.6
0,25/250 120 1 (GLAXO SMITH KLINE, )GLAXO SMITH KLINE2078.42
0,25/50 120 1 (GLAXO SMITH KLINE)GLAXO SMITH KLINE1044.89
./.. 50/0,1 60 1 (GLAXO SMITH KLINE, )GLAXO SMITH KLINE1106.11
./.. 50/0,25 60 1 (GLAXO SMITH KLINE, )GLAXO SMITH KLINE1457.87
./.- /. 4 4 - (PHARMACIA ITALIA, )PHARMACIA ITALIA881.08
. / 10 50 (PHARMACIA ITALIA, )PHARMACIA ITALIA280.02
. / 5 30 (PHARMACIA ITALIA, )PHARMACIA ITALIA150.29
25 1 ( , ) 6.57
. / 100 60 (ASTRA ZENECA, )ASTRA ZENECA2838.59
. / 25 60 (ASTRA ZENECA, )ASTRA ZENECA1503.67
. 2 30 (EGIS, )EGIS347.62
. 5 30 (EGIS, )EGIS652.48
. / 20 1 (ELI LILLY, )ELI LILLY536.8
. / 20 2 (ELI LILLY, )ELI LILLY983.05
. / 20 4 (ELI LILLY, )ELI LILLY1874.71
. 30 ( , ) 64.62
. 2 30 (SOPHARMA, )SOPHARMA67.41
. 21 (JANSSEN CILAG, )JANSSEN CILAG252.97
. 100 30 (, )45.03
. 30 14 (ELI LILLY, )ELI LILLY777.87
. 60 14 (ELI LILLY, )ELI LILLY786.86
. 60 28 (ELI LILLY, )ELI LILLY1693.38
160+4,5/ 603 1 (ASTRA ZENECA, )ASTRA ZENECA1215.11
80+4,5/ 60 1 (ASTRA ZENECA, )ASTRA ZENECA931.16
. / 20 30 (SALUTAS PHARMA GMBH, )SALUTAS PHARMA GMBH303.97
. / 10 28 (ZENTIVA/LECHIVA, )ZENTIVA/LECHIVA211.72
. 10 30 ( , ) 118.79
. 10 28 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER207.78
. / 10 30 (RANBAXY, )RANBAXY182.94
. / 20 30 (RANBAXY, )RANBAXY286.49
. / 10 28 (IVAX-CR, )IVAX-CR244.66
. / 10 84 (IVAX-CR, )IVAX-CR575.98
. / 20 28 (IVAX-CR, )IVAX-CR334.34
. / 20 84 (IVAX-CR, )IVAX-CR745.41
. / 40 28 (IVAX-CR, )IVAX-CR592.97
. / 10 28 (IPCA LABORATORIES, )IPCA LABORATORIES168.15
0,025% 15 1 (, )18.42
0,025% 15 1 ( -, ) -9.78
. / 10 14 (MERCK SHARP & DOHME, )MERCK SHARP & DOHME898.06
5/ 20 1 (NOVARTIS CONSUMER HEALTH, )NOVARTIS CONSUMER HEALTH246.39
1,5/ 200 1 (NOVARTIS CONSUMER HEALTH, )NOVARTIS CONSUMER HEALTH224.67
. 250 10 ( , ) 14.98
. 250 10 (, )14.66
10% 25 1 ( , ) 11.59
50 (BIONORICA- ARZNEIMITTEL, )BIONORICA- ARZNEIMITTEL181.63
100 1 (BIONORICA- ARZNEIMITTEL, )BIONORICA- ARZNEIMITTEL175.38
./.- /.. 50 1 - (LABIANA FARMACEUTICA, )LABIANA FARMACEUTICA1289.14
1000 . 1000 60 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE385.51
500 . 500 60 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE224.56
850 . 850 60 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE294.58
. 2 30 (NOVARTIS PHARMA, )NOVARTIS PHARMA204.93
. 2 30 (NOVARTIS SAGLIK GIDA VE TARIM, )NOVARTIS SAGLIK GIDA VE TARIM202.89
. 4 30 (NOVARTIS SAGLIK GIDA VE TARIM, )NOVARTIS SAGLIK GIDA VE TARIM301.67
. 4 30 (NOVARTIS/SANDOZ, )NOVARTIS/SANDOZ302.39
10 1 (ALCON COUVEUR S.A., )ALCON COUVEUR S.A.264.63
D 1 (WUXI YUSHOU MEDICAL APPLIANCES, )WUXI YUSHOU MEDICAL APPLIANCES4.8
. /. - 1 (JIANGXI HONGDA MEDICAL EQUIPMENT GROUP, )JIANGXI HONGDA MEDICAL EQUIPMENT GROUP4.86
. /. - SFM 25 (SFM HOSPITAL GMBH, )SFM HOSPITAL GMBH 176.1
. /. SFM 25 (SFM HOSPITAL GMBH, )SFM HOSPITAL GMBH 257.39
. /. . 1 (VOGT MEDICAL, )VOGT MEDICAL9.44
- 0,2% 70 1 (CHEMINOVA, )CHEMINOVA1657.91
- 0,2% 50 1 (CHEMINOVA, )CHEMINOVA1034.89
- 150 1 (CHEMINOVA, )CHEMINOVA658.03
15% 30 1 (INTENDIS MANUFACTURING, )INTENDIS MANUFACTURING634.34
20% 30 1 (INTENDIS MANUFACTURING, )INTENDIS MANUFACTURING606.09
25 1 ( ., ) .10.63
0,75% 15 1 (-, )-94.36
15 1 (ALCON COUVEUR S.A., )ALCON COUVEUR S.A.129.88
- 3 10 (BEAUFOUR IPSEN, )BEAUFOUR IPSEN125.59
- 3 30 (BEAUFOUR IPSEN, )BEAUFOUR IPSEN291.2
- /. 40 1 ( .-, ) .-7.64
. / 200 30 (SANOFI-WINTHROP, )SANOFI-WINTHROP3011.53
. / 400 30 (SANOFI-WINTHROP, )SANOFI-WINTHROP5672.1
- /.. 0,5 2 (VALEANT PHARMACEUTICALS, )VALEANT PHARMACEUTICALS533.57
10% 20 1 (I C N SWITZERLAND, )I C N SWITZERLAND97.54
20 1 (LEGACY PHARMACEUTICALS SWITZERLAND, )LEGACY PHARMACEUTICALS SWITZERLAND95.26
20% 5 1 (LEGACY PHARMACEUTICALS SWITZERLAND, )LEGACY PHARMACEUTICALS SWITZERLAND168.52
5% 5 1 (I C N SWITZERLAND, )I C N SWITZERLAND172.59
5% 5 1 (VALEANT PHARMACEUTICALS, )VALEANT PHARMACEUTICALS169.77
5% 20 1 (LEGACY PHARMACEUTICALS SWITZERLAND, )LEGACY PHARMACEUTICALS SWITZERLAND89.32
5% 20 1 (I C N SWITZERLAND, )I C N SWITZERLAND87.25
50 1 (- , )- 16.76
50 1 ( , ) 25.43
50 1 (- , )- 14.91
50 1 (, )19.96
100 1 ( , ) 11.67
100 1 ( , ) 12.78
100 1 (, )10.26
. 12 .. (GLAXO SMITH KLINE, )GLAXO SMITH KLINE69.45
. 8 (GLAXO SMITH KLINE, )GLAXO SMITH KLINE58.48
10 60 (JELFA, )JELFA135.1
25 60 (JELFA, )JELFA227.28
. / 320 30 (EGIS, )EGIS172.03
. / 320 50 (EGIS, )EGIS199.81
50 1 (, )64.25
50 1 (- , )- 38.97
. 160 20 (HEXAL A.G./SALUTAS PHARMA GMBH, )HEXAL A.G./SALUTAS PHARMA GMBH134.01
. 80 20 (HEXAL A.G./SALUTAS PHARMA GMBH, )HEXAL A.G./SALUTAS PHARMA GMBH80.9
. 160 30 (BRISTOL MYERS SQUIBB, )BRISTOL MYERS SQUIBB122.02
5 1 (AVENTIS PHARMA, )AVENTIS PHARMA104.24
- /. 2 10 (SOPHARMA, )SOPHARMA121.11
- /. 5 10 (SOPHARMA, )SOPHARMA157.65
. 20 (BALKANPHARMA, )BALKANPHARMA56.17
- / / . 5 25 (TORRENT PHARMACEUTICALS, )TORRENT PHARMACEUTICALS258.64
. 15 30 (DR. R. PFLEGER, )DR. R. PFLEGER307.41
. 5 30 (DR. R. PFLEGER, )DR. R. PFLEGER148.61
. 40 100 ( , ) 69.23
. 40 20 (-, )-20.23
. 40 20 (KRKA- , )KRKA- 43.11
. 200 6 (DR. REDDYS LAB., )DR. REDDYS LAB.292.83
695 60 (MERZ-PHARMA, )MERZ-PHARMA414.14
. ./. 18 30 (BOEHRINGER INGELHEIM, )BOEHRINGER INGELHEIM2479.58
. ./. 18 30+ (BOEHRINGER INGELHEIM, )BOEHRINGER INGELHEIM2394.64
- /.. . 70% 100 1 ( - , ) - 10.19
- /.. . 95% 100 1 ( - , ) - 10.76
152 1 (LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRAN/S.C.A.T, )LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRAN/S.C.A.T445.94
6 ( .) (, )20.8
9 ( .) (, )32.47
(. .) 1 (, )17.34
(. .) 3 (, )28.77
/ 1 ( , ) 1.38
3% 35 1 (, )67.68
- /.. 10 18 (BIOCODEX, )BIOCODEX273.55
200 1 (BOIRON LABORATORIES, )BOIRON LABORATORIES143.55
- /.. 25 1 (PHYTOPHARM KLENKA, )PHYTOPHARM KLENKA112.21
- /.. 120 1 (PHYTOPHARM KLENKA, )PHYTOPHARM KLENKA150.24
- /.. 45 1 (PHYTOPHARM KLENKA, )PHYTOPHARM KLENKA93.03
30 1 (IVAX-CR/GALENA, )IVAX-CR/GALENA118.68
- /.. 100 1 (IVAX-CR, )IVAX-CR69.54
- /.. 100 1 (IVAX-CR/GALENA, )IVAX-CR/GALENA68.3
10 1 (IVAX-CR, )IVAX-CR45.32
25 1 (IVAX-CR, )IVAX-CR87.36
50 1 (IVAX-CR, )IVAX-CR143.88
. 20 (IVAX-CR, )IVAX-CR83.56
- 100 1 (IVAX-CR, )IVAX-CR83.65
. 18 7 (ELI LILLY, )ELI LILLY906.27
. 25 7 (ELI LILLY, )ELI LILLY906.27
. 25 7 (ELI LILLY, )ELI LILLY908.86
. 40 7 (ELI LILLY, )ELI LILLY906.27
. 60 7 (ELI LILLY, )ELI LILLY906.38
. 50 24 (BIOCODEX, )BIOCODEX112.21
20 1 (BCM LTD, )BCM LTD255.05
. /. 24 (RECKITT BENCKISER HEALTHCARE, )RECKITT BENCKISER HEALTHCARE137.18
. 36 () (RECKITT BENCKISER, )RECKITT BENCKISER119.84
. /. 24 () (RECKITT BENCKISER/BOOTS HEALTHCARE, )RECKITT BENCKISER/BOOTS HEALTHCARE74.7
. /. 10 (-) (RECKITT BENCKISER, )RECKITT BENCKISER72.36
. /. 24 (RECKITT BENCKISER HEALTHCARE, )RECKITT BENCKISER HEALTHCARE73.11
. /. 24 (-) (RECKITT BENCKISER/BOOTS HEALTHCARE, )RECKITT BENCKISER/BOOTS HEALTHCARE82.28
. /. 24 (.-.) (RECKITT BENCKISER/BOOTS HEALTHCARE, )RECKITT BENCKISER/BOOTS HEALTHCARE98.97
. /. 24 (.) (RECKITT BENCKISER, )RECKITT BENCKISER75.25
. /. 36 (-) (RECKITT BENCKISER/BOOTS HEALTHCARE, )RECKITT BENCKISER/BOOTS HEALTHCARE119.62
. /. /. 24 () (RECKITT BENCKISER HEALTHCARE, )RECKITT BENCKISER HEALTHCARE111.64
../.- /. 1500000 1 ( , ) 11321.65
./.- /. 1 1 ( , ) 6.08
5% 30 1 (, )30.36
./.. 2 1 (, )1.17
./.. 2 1 ( ., ) .2.19
./.. 2 1 ( ., ) .1.76
./.. 2 1 (, )1.21
10% 25 1 (, )26.12
. 30 (FERROSAN, )FERROSAN274
. 30 (FERROSAN, )FERROSAN413.25
- /. 0,025% 1 10 ( , ) 16.68
. 500 60 (PIERRE FABRE/, )PIERRE FABRE/1053.98
. 25 50 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER69.23
1 (, )121.57
1 (, )267.77
2 (, )207.78
3 (, )230.55
. 500 10 ( , ) 16.12
./.- /. 2 1 (PFIZER, )PFIZER388.42
./.- /. 1,5 1 (, )28.75
. 500 10 (, )12.04
. 500 10 ( , ) 14.1
. / 500 50 (KRKA, )KRKA236.33
- . / 500 50 (KRKA, )KRKA243.04
- 20% 1,5 2 .-. ( , ) 14.87
- 20% 10 1 .-. ( , ) 8.48
- 20% 1 2 .-. ( , ) 16.96
- 20% 5 1 .-. (, )13.64
- 20% 5 1 .-. ( , ) 7.17
-- 20% 5 1 (, )5.97
- /. 10% 2 10 (, )52.63
- /. 10% 2 10 (-, )-54.66
../.- /. 500 5 (PLIVA, )PLIVA1610.88
./../.. 100 / 5 17 23 1 (PLIVA, )PLIVA184.1
. 125 6 (PLIVA, )PLIVA283.35
. 500 3 (PLIVA, )PLIVA426.47
./../.. 200 / 5 20 1 (PLIVA, )PLIVA307.25
. / 100 2 (POLPHARMA, )POLPHARMA266.61
. / 50 2 (POLPHARMA, )POLPHARMA156.47
. 30 (HOFFMANN LA ROCHE, )HOFFMANN LA ROCHE345.66
. 10 (BAYER SANTE FAMILIALE, )BAYER SANTE FAMILIALE172.07
/../.. 100/5 30 1 (HIKMA PHARMACEUTICALS/GEDEON RICHTER, /)HIKMA PHARMACEUTICALS/GEDEON RICHTER365.1
. 400 6 (HIKMA PHARMACEUTICALS/GEDEON RICHTER, )HIKMA PHARMACEUTICALS/GEDEON RICHTER513.71
- /. 2% 1 5 (EGIS, )EGIS118.6
. 25 20 (EGIS, )EGIS102.2
- 20 1 (SHREYA LIFE, )SHREYA LIFE45.07
35 1 (- , )- 23.29
. 100 (SOPHARMA, )SOPHARMA233.01
N10 (, )9.02
. 10 ( , ) 8.56
. 10 (, )9.81
- /. 500 100 1 (AVENTIS/HOECHST, )AVENTIS/HOECHST1632.18
. / 250 5 (SANOFI-AVENTIS, )SANOFI-AVENTIS675.03
. / 250 5 (SANOFI-WINTHROP, )SANOFI-WINTHROP629.36
. / 500 5 (AVENTIS PHARMA, )AVENTIS PHARMA1082.05
. / 500 5 (SANOFI-WINTHROP, )SANOFI-WINTHROP1001.92
- /. 0,1% 2 5 (NOVARTIS, )NOVARTIS120.78
. 1 20 (FAMAR ITALIA S.P.A., )FAMAR ITALIA S.P.A.116.85
. 1 20 (NOVARTIS, )NOVARTIS122.03
. 50 30 (LAB. FOURNIER S.A., )LAB. FOURNIER S.A.650.53
2/ 112 1 (AVENTIS PHARMA, )AVENTIS PHARMA910.48
- /. 0,01% 1 5 ( , ) 493.01
. . 500 20 (BAYER AG, )BAYER AG103.32
. 75 10 (HOFFMANN LA ROCHE, )HOFFMANN LA ROCHE1037.96
. 10 30 ( , ) 30.05
PAGASLING 3 . . 20. (PAUL HARTMANN A.G, )PAUL HARTMANN A.G79.7
PAGASLING 3 . . 4. (PAUL HARTMANN A.G, )PAUL HARTMANN A.G19.93
PAGASLING 3 . . 5. (PAUL HARTMANN A.G, )PAUL HARTMANN A.G25.12
/ SOFT-ZELLIN 60 X30 100 (PAUL HARTMANN A.G, )PAUL HARTMANN A.G41.75
- /.. 30 1 (BEAUFOUR IPSEN, )BEAUFOUR IPSEN391.65
./.- /.. 500 10 (ANGELINI FRANCESCO, )ANGELINI FRANCESCO220.85
- /.. 0,1% 140 5 (ANGELINI FRANCESCO, )ANGELINI FRANCESCO411.07
. 200 10 (AVENTIS, )AVENTIS272.87
. .. 28 (ABBOTT LABORATORIES, )ABBOTT LABORATORIES446.43
()- 4% 5 1 (, )6.33
4% 10 1 (, )10.57
. 50/ 200 1 (LEK PHARMA, )LEK PHARMA370.85
2,530,5 1 (NYCOMED AUSTRIA GMBH, )NYCOMED AUSTRIA GMBH1828.48
4,84,80,5 2 (NYCOMED AUSTRIA GMBH, )NYCOMED AUSTRIA GMBH8846.81
9,54,80,5 1 (NYCOMED AUSTRIA GMBH, )NYCOMED AUSTRIA GMBH8355.19
. 300 50 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER772.1
. 600 14 (SOLVAY PHARMACEUTICALS, )SOLVAY PHARMACEUTICALS768.98
. 200 50 (NOVARTIS PHARMA, )NOVARTIS PHARMA335.39
. / 200 50 (NOVARTIS PHARMA, )NOVARTIS PHARMA277.75
. / .. 400 30 (NOVARTIS PHARMA, )NOVARTIS PHARMA284.06
/. 30 1 ( -, ) -17.11
. 120 10 (AVENTIS PHARMA, )AVENTIS PHARMA297.45
. 180 10 (AVENTIS PHARMA, )AVENTIS PHARMA424.13
. 100 (SOPHARMA, )SOPHARMA158.21
. 10 30 (KRKA, )KRKA341.5
. 5 30 (KRKA- , )KRKA- 202.7
. 100/25 28 (ASTRA ZENECA, )ASTRA ZENECA531.49
. 50/12,5 28 (IPCA LABORATORIES, )IPCA LABORATORIES59.4
. / 100/25 28 (IPCA LABORATORIES, )IPCA LABORATORIES78.59
. 40 (-, )-120.77
. 40 ( , ) 108.02
. 100 (HIMALAYA DRUG, )HIMALAYA DRUG439.15
. 100 50 (, )57.68
. 300 40 (, )80.98
. 200 40 (KRKA/-, /)KRKA/-88.87
. 350 40 (KRKA/-, )KRKA/-143.41
. / 30 (SAGMEL IN, )SAGMEL IN225.51
. / 5 25 (HAU GIANG PHARMACEUTICAL/, /)HAU GIANG PHARMACEUTICAL/114.64
. / 5 50 (HAU GIANG PHARMACEUTICAL/, /)HAU GIANG PHARMACEUTICAL/231.24
. 120 (SAGMEL IN, )SAGMEL IN1047.83
. 60 (SAGMEL IN, )SAGMEL IN658.38
. 100 (SAGMEL IN, )SAGMEL IN986.47
. 60 (SAGMEL IN, )SAGMEL IN660.58
40 1 (NOVARTIS CONSUMER HEALTH, )NOVARTIS CONSUMER HEALTH183.48
. 2 10 (LOZAN PHARMA, )LOZAN PHARMA148.19
. /. 16 (NOVARTIS PHARMA, )NOVARTIS PHARMA114.51
./. . 10 ( ) (PATHEON WHITBY INC, )PATHEON WHITBY INC180.34
./.. 10 (FAMAR FRANCE, )FAMAR FRANCE185.35
./.. 10 (NOVARTIS, )NOVARTIS195.57
. / 10 (NOVARTIS, )NOVARTIS148.04
1% 15 1 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER209.29
. 250 10 ( , ) 278.86
. 250 10 (, )242.65
1% 15 1 (-, )-113.72
1% 30 1 (-, )-172.77
ISCREEN-HIV TRI-LINE /. 1/2 1 (INTEC PRODUCTS, )INTEC PRODUCTS147
. FRAUTEST DOUBLE CONTROL 2 (HUMAN GMBH, )HUMAN GMBH62.85
. FRAUTEST EXPRESS 1 (HUMAN GMBH, )HUMAN GMBH38.14
. 1 ( , ) 4.95
. - 1 ( , ) 4.95
."BEE SURE-S"( -) 1 ( , ) 4.71
OVUPLAN 5 (IND DIAGNOSTIC, )IND DIAGNOSTIC134.38
- NARCOCHEK 5 1 (IND DIAGNOSTIC, )IND DIAGNOSTIC137.63
- NARCOCHEK 1 (IND DIAGNOSTIC, )IND DIAGNOSTIC34.13
- NARCOCHEK // 1 (IND DIAGNOSTIC, )IND DIAGNOSTIC33.72
- ACCU-CHEK ACTIVE 50 (ROCHE DIAGNOSTICS, )ROCHE DIAGNOSTICS781.11
- ONE TOUCH ULTRA 50 (LIFESCAN, )LIFESCAN920.37
. 10 (NX, )NX67.48
. / 10 (, )11.55
3% 15 1 (, )11.21
3% 15 1 (, )12.53
1% 10 1 (, )32.67
1% 3 1 (, )25.55
. / 100 20 (, )8.6
. / 100 20 ( , ) 9.13
. 150 50 (--, )--56.02
. 150 50 (, )59.92
- /. 5% 1 10 (, )17.45
- / . 5% 1 10 ( , ) 16.38
- - / . 50/1 N10 (SISHUI XIEKKANG PHARMACEU, )SISHUI XIEKKANG PHARMACEU14.05
- /. 100 / 2 12 (SANOFI-WINTHROP, )SANOFI-WINTHROP462.6
- /. 50/ 2 12 (SANOFI-WINTHROP, )SANOFI-WINTHROP473.71
. 100 20 (SANOFI-WINTHROP, )SANOFI-WINTHROP544.3
. 250 / 25 100 (TORRENT PHARMACEUTICALS, )TORRENT PHARMACEUTICALS586.61
- /. 0,1% 1 5 (, )212.07
0,25% 5 1 (ROMPHARM, )ROMPHARM26.99
0,25% 5 1 .-. (, )16.37
0,5% 5 1 (, )20.23
- . / 500 4 ( , ) 14.68
. / 600 30 (WOERWAG PHARMA GMBH, )WOERWAG PHARMA GMBH829.54
. / 300 30 (, )307.63
. 40 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE151.65
. 60 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE292.08
. / 10 50 (MERCK KGAA, )MERCK KGAA316.88
. / 5 50 (MERCK KGAA, )MERCK KGAA156.13
50 1 (- , )- 19.53
50 1 (, )23.27
5 1 (ALCON COUVEUR S.A., )ALCON COUVEUR S.A.167.38
5 1 (ALCON COUVEUR S.A., )ALCON COUVEUR S.A.186.01
0,3% 5 1 (ROMPHARM, )ROMPHARM115.68
( ) . 50% 200 10 (, )6.47
( ) - /... 30% 10 1 (- , )- 39.76
( ) - /... 30% 50 1 (, )56.28
1,5 20 /. (- , )- 17.45
1,5 20 /. ( , ) 31.2
1,5 20 /. (- , )- 18.02
50 1 (- , )- 18.95
. 30 (, )36.65
50 (BIONORICA- ARZNEIMITTEL, )BIONORICA- ARZNEIMITTEL164.41
- / . .. 2,2 5 (BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH, )BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH603.14
. 60 (DHU, )DHU180.63
. 60 (DR. WILLMAR SCHWABE, )DR. WILLMAR SCHWABE168.33
. 25 60 (CILAG, )CILAG1948.41
. / 10 30 (ZENTIVA A.S., )ZENTIVA A.S.265.2
. / 20 30 (ZENTIVA A.S., )ZENTIVA A.S.415.46
. / 20 90 (ZENTIVA A.S., )ZENTIVA A.S.1046.09
. / 40 30 (ZENTIVA A.S., )ZENTIVA A.S.493.7
- /. 6,5/ 1 5 (KRKA, )KRKA94.99
- /.. 10 20 (INNOTECH INTERNATIONAL, )INNOTECH INTERNATIONAL227.32
2,5 1 (ALCON COUVEUR S.A., )ALCON COUVEUR S.A.436.3
. 16 () (PLETHICO PHARMACEUTICALS LTD, )PLETHICO PHARMACEUTICALS LTD41.29
. /. 12 () (PLETHICO PHARMACEUTICALS LTD, )PLETHICO PHARMACEUTICALS LTD45.17
. /. 16 () (PLETHICO PHARMACEUTICALS LTD, )PLETHICO PHARMACEUTICALS LTD42.3
. /. 16 () (PLETHICO PHARMACEUTICALS LTD, )PLETHICO PHARMACEUTICALS LTD40.89
1% 20 1 (INTENDIS MANUFACTURING, )INTENDIS MANUFACTURING314.18
15 1 (INTENDIS MANUFACTURING, )INTENDIS MANUFACTURING304.39
- /. 10/ 5 5 (GLAXO SMITH KLINE, )GLAXO SMITH KLINE757.42
- / . 50/ 5 10 (-, )-1266.02
. / 250 10 (-/, )-/160.6
. / 250 30 (-, )-394.66
. / 250 30 ( .-. , ) .-. 367.43
/.. 30 1 (HEEL, )HEEL250.47
50 1 (BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH, )BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH232.21
- /. 2,2 100 (HEEL, )HEEL4769.87
- /. 2,2 5 (BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH, )BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH348.54
. 50 (BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH, )BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH175.88
- /. 5 5 (AVENTIS PHARMA, )AVENTIS PHARMA129.55
. / 100 60 (AVENTIS PHARMA, )AVENTIS PHARMA183.06
. / 400 20 (AVENTIS PHARMA, )AVENTIS PHARMA245.92
. / .. 400 20 (AVENTIS PHARMA, )AVENTIS PHARMA238.98
. 50 (AWD, )AWD176.89
. / 250 60 (, )911.7
- . 100 (CADILA PHARMACEUTICALS, )CADILA PHARMACEUTICALS177.36
15 1 (SCHERING PLOUGH, )SCHERING PLOUGH347.55
15 1 (SCHERING PLOUGH, )SCHERING PLOUGH394.55
21 (SCHERING A.G, )SCHERING A.G306.7
. / 150 50 (NOVARTIS PHARMA, )NOVARTIS PHARMA404.59
. / 600 50 (NOVARTIS PHARMA, )NOVARTIS PHARMA1441.66
- . 21 (ORGANON, )ORGANON380.7
. 20 60 (, )93.95
. 30 (KRKA, )KRKA83.32
- . / 213 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER339.92
- /. 200 1 ( , ) 18.77
- /. 200 1 (, )21.27
. / 5 50 (, )24.58
. / 5 50 ( , ) 24.58
- /. 0,5% 100 1 (POLPHARMA, )POLPHARMA98.46
. 250 20 (POLPHARMA, )POLPHARMA65.75
. . 500 10 (POLPHARMA, )POLPHARMA91.65
. 300 50 (BALKANPHARMA, )BALKANPHARMA216.9
2% 40 1 (VETPROM AD, )VETPROM AD19.39
2% 40 1 (SOPHARMA, )SOPHARMA19.16
. 300 50 (SOPHARMA, )SOPHARMA128.86
30 1 (, )133.19
. 100 30 (LANNACHER HEILMITTEL GMBH, )LANNACHER HEILMITTEL GMBH41.47
. 50 30 (LANNACHER HEILMITTEL GMBH, )LANNACHER HEILMITTEL GMBH37.04
0,5% 10 1 (ROMPHARM, )ROMPHARM54.41
1% 10 1 (ROMPHARM, )ROMPHARM88.05
15 (, )49.93
. TRO-PULMOFLOW 10 (TROGE, )TROGE17.85
. TRO-PULMOFLOW 5 (TROGE, )TROGE24.47
. TRO-PULMOFLOW 6 (TROGE, )TROGE24.47
. TRO-PULMOFLOW 7 (TROGE, )TROGE24.47
. TRO-PULMOFLOW 9 (TROGE, )TROGE17.85
. TRO-PULMOFLOW 10 (TROGE, )TROGE22.58
. TRO-PULMOFLOW 4 (TROGE, )TROGE28.88
. TRO-PULMOFLOW 5 (TROGE, )TROGE28.88
. TRO-PULMOFLOW 6 (TROGE, )TROGE28.88
. TRO-PULMOFLOW 9 (TROGE, )TROGE22.58
...SENI ACTIVE EX.LARGE 10 (TZMO SA, )TZMO SA499.55
...SENI ACTIVE LARGE 10 (TZMO SA, )TZMO SA400.7
20 1 (MERCKLE GMBH, )MERCKLE GMBH65.18
50 1 (MERCKLE GMBH, )MERCKLE GMBH114.98
9% 175 1 (RATIOPHARM-MERCKLE, )RATIOPHARM-MERCKLE136.46
118 1 (SAGMEL IN, )SAGMEL IN130.59
118 1 (SAGMEL IN, )SAGMEL IN103.32
. 300 60 (, )35.17
. 450 84 (-, )-230.09
/.. 100 1 (-, )-261.06
100 1 (, )35.22
50 1 (, )25.15
1,5 20 / (, )19.27
1,5 20 /. (- , )- 16.79
1,5 20 /. ( , ) 31.66
50 1 (- , )- 17.22
50 1 (- , )- 15.02
- / . 2,2 100 (HEEL, )HEEL4454.84
- / . 2,2 5 (BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH, )BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH350.75
. 250 10 ( , ) 3.14
. 250 10 (, )4.58
. 250 10 (, )3.24
. 250 10 ( , ) 3.93
50 1 (- , )- 16.41
50 1 ( , ) 25.31
. 10 14 (KRKA, )KRKA72.16
. 20 14 (KRKA, )KRKA120.66
../.- /. 40 1 (KRKA/SOFARIMEX INDUSTRIA, /)KRKA/SOFARIMEX INDUSTRIA207.48
- - /. 2 10 (AVENTIS PHARMA, )AVENTIS PHARMA320.17
- - /. 2 10 (AVENTIS PHARMA, )AVENTIS PHARMA339.76
10 1 (INTENDIS MANUFACTURING, )INTENDIS MANUFACTURING305.88
10 1 (SCHERING A.G, )SCHERING A.G319.88
. 10 (INTENDIS MANUFACTURING, )INTENDIS MANUFACTURING319.88
. 20 20 (KRKA, )KRKA48.65
20 1 (ISO-ARZNEIMITTEL, )ISO-ARZNEIMITTEL130.24
- / / . 5% 5 10 (, )405.29
- - / / . 5% 5 10 (-, )-221.48
0,3% 5 1 .-. (UNIMED PHARMA, )UNIMED PHARMA99.15
. 500 16 (BRISTOL MYERS SQUIBB, )BRISTOL MYERS SQUIBB80.05
. 50 20 (EGIS, )EGIS135.66
- /. 76% 20 10 (BERLIMED/, /)BERLIMED/1879.98
25 1 ( , ) 112.79
. 50 10 ( , ) 363.8
. 250 10 (PRO.MED.PRAHA, )PRO.MED.PRAHA144.88
. 250 50 (PRO.MED.PRAHA, )PRO.MED.PRAHA695.52
. 250 10 (DR. FALK PHARMA, )DR. FALK PHARMA174.81
. 250 100 (DR. FALK PHARMA, )DR. FALK PHARMA1549.68
. 250 50 (DR. FALK PHARMA, )DR. FALK PHARMA867.68
( 3) 2 20 /. ( , ) 35.49
. 10 1 ( , ) 32.59
. 20 ( , ) 32.01
25 20 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE93.33
. 20 20 ( , ) 8.89
. / 20 30 (, )13.15
. / 40 10 (, )8.56
. / 40 20 ( , ) 15.83
. 10 10 (TERAPIA S.A., )TERAPIA S.A.40.02
. 10 10 () (TERAPIA S.A., )TERAPIA S.A.38.85
. 10 20 (TERAPIA S.A., )TERAPIA S.A.58.94
. 10 20 () (TERAPIA S.A., )TERAPIA S.A.61.71
72 1 (INNOTECH INTERNATIONAL, )INNOTECH INTERNATIONAL192.51
. 10 (INNOTECH INTERNATIONAL, )INNOTECH INTERNATIONAL245.12
. . 20 12 (INNOTECH INTERNATIONAL, )INNOTECH INTERNATIONAL170.23
2,5% 30 1 (BERLIN-CHEMIE/MENARINI, )BERLIN-CHEMIE/MENARINI169.45
2,5% 50 1 (BERLIN-CHEMIE/MENARINI, )BERLIN-CHEMIE/MENARINI208.25
2,5% 30 1 (MEDANA PHARMA TERPOL, )MEDANA PHARMA TERPOL130.36
2,5% 50 1 (MEDANA PHARMA TERPOL, )MEDANA PHARMA TERPOL173.7
. / 50 15 (SOLVAY PHARMACEUTICALS, )SOLVAY PHARMACEUTICALS545.38
. 60 (BALKANPHARMA, )BALKANPHARMA130.69
. / 120 10 (RANBAXY, )RANBAXY118.47
. / 180 10 (RANBAXY, )RANBAXY185.49
. 10 30 (IVAX PHARMACEUTICALS, )IVAX PHARMACEUTICALS515.65
. / 5 30 (IVAX PHARMACEUTICALS, )IVAX PHARMACEUTICALS331.67
. . 20 ( , ) 26.52
21 (SCHERING A.G, )SCHERING A.G439.84
() - / / . 0,1% 1 10 (, )103.1
- / / . 0,1% 1 10 (, )116.82
. 0,5 50 ( , ) 59.73
. 1 50 ( , ) 75.89
. 2,5 50 ( , ) 118.23
. 250 20 ( , ) 75.79
. 250 20 (, )75.45
. 10 50 ( , ) 6.59
. 30 20 ( , ) 51.78
0,1% 30 1 (NOVARTIS CONSUMER HEALTH, )NOVARTIS CONSUMER HEALTH196.81
/.. 0,1% 50 N1 (NOVARTIS CONSUMER HEALTH, )NOVARTIS CONSUMER HEALTH211.72
0,1% 20 1 (NOVARTIS CONSUMER HEALTH, )NOVARTIS CONSUMER HEALTH213.52
1% 2 1 (NOVARTIS CONSUMER HEALTH, )NOVARTIS CONSUMER HEALTH207.24
. 10 20 (, )102.17
. 25 20 (, )146.97
. 250 10 ( , ) 13.29
. 100 10 ( , ) 311.45
. 100 30 ( , ) 754.07
50 1 (- , )- 16.87
. 10 (RANBAXY, )RANBAXY41.83
. 30 (RANBAXY, )RANBAXY80.73
8 (BRISTOL MYERS SQUIBB, )BRISTOL MYERS SQUIBB128.61
./. 8 () (BRISTOL MYERS SQUIBB, )BRISTOL MYERS SQUIBB137.08
. . 8 () (BRISTOL MYERS SQUIBB, )BRISTOL MYERS SQUIBB137.03
8 () (BRISTOL MYERS SQUIBB, )BRISTOL MYERS SQUIBB137.75
- /.. 800/15 10 (ITALFARMACO, )ITALFARMACO438.69
-12 200 1 (VITABIOTICS LTD, )VITABIOTICS LTD257.25
. .. 30 (LANNACHER HEILMITTEL GMBH, )LANNACHER HEILMITTEL GMBH67.95
- . 20 (WOERWAG PHARMA GMBH, )WOERWAG PHARMA GMBH107.82
- . 20 (... , )... 107.3
- / . 2 5 (LEK, )LEK436.15
- / . 2 50 (LEK, )LEK4225.32
50 / 5 100 1 (LEK, )LEK135.72
. . 100 30 (LEK, )LEK272.33
100 (AVENTIS PHARMA, )AVENTIS PHARMA299.7
20 (AVENTIS PHARMA, )AVENTIS PHARMA58.28
1,5 20 /. ( , ) 38.25
50 1 (, )29.47
. 135 1 (LABORATOIRES GOEMAR S.A., )LABORATOIRES GOEMAR S.A.305.56
. 210 1 (LABORATOIRES GOEMAR S.A., )LABORATOIRES GOEMAR S.A.330.33
./ 115 1 (LABORATOIRES GOEMAR S.A., )LABORATOIRES GOEMAR S.A.263.61
. 210 1 (LABORATOIRES GOEMAR S.A., )LABORATOIRES GOEMAR S.A.325.67
. / 0,2 14 (ROTTENDORF PHARMA/SOLVAY, )ROTTENDORF PHARMA/SOLVAY245.15
. / 0,4 14 (SOLVAY PHARMA, )SOLVAY PHARMA380.12
..SAN SENI EX.LARGE 2 (TZMO SA, )TZMO SA72.16
..SAN SENI LARGE 2 (TZMO SA, )TZMO SA66.27
- . 400 10 (--, )--52.93
- . 400 50 (--/ , )--/ 141.88
- . 400 50 (--, )--137.4
0,5% 35 1 (BOEHRINGER INGELHEIM, )BOEHRINGER INGELHEIM188.84
20 1 (BOEHRINGER INGELHEIM, )BOEHRINGER INGELHEIM184.67
. / 5 30 (DR. REDDYS LAB., )DR. REDDYS LAB.308.67
. 200 50 (PLIVA, )PLIVA165.05
. 200 50 (AWD, )AWD166.54
. 200 50 (AWD, )AWD205.24
. .. 200 50 (AWD, )AWD162.65
. 400 50 (AWD, )AWD245.23
/ 1,38 20 ( , ) 57.32
. 50 10 ( , ) 32.32
. 50 30 (, )57.92
600 . / 600 30 (INNOTECH INTERNATIONAL, )INNOTECH INTERNATIONAL552.17
2,5% 30 1 (ITALFARMACO, )ITALFARMACO121.81
. 500+125 20 (ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V./, )ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V./468.64
. . 500+125 20 (ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V./, /)ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V./486.52
. . 1000 20 (YAMANOUCHI/, /)YAMANOUCHI/354.56
. . 1000 20 (ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V./, /)ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V./337.94
. . 125 20 (ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., )ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.164.8
. . 500 20 (ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V./, )ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V./249.33
. 50 120 1 (GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS, )GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS553.65
. 50/ 120 1 (GLAXO SMITH KLINE, )GLAXO SMITH KLINE587.54
125/ 60 1 (GLAXO SMITH KLINE, )GLAXO SMITH KLINE630.29
250/ 60 1 (GLAXO SMITH KLINE, )GLAXO SMITH KLINE905.58
50/ 120 1 (GLAXO SMITH KLINE, )GLAXO SMITH KLINE394.77
- - /.. 45 2 (LABORATORIOS CASEN FLEET, )LABORATORIOS CASEN FLEET715.82
. / 100 (MUCOS PHARMA, )MUCOS PHARMA1251.23
. / 40 (MUCOS PHARMA, )MUCOS PHARMA544.09
0,3% 5 1 (DR. GERHARD MANN CHEM. - PHARM.FABRIK, )DR. GERHARD MANN CHEM. - PHARM.FABRIK161.85
0,3% 3 1 (BAUSCH & LOMB, )BAUSCH & LOMB178.44
. / 250 5 ( , ) 238.76
. / 500 5 ( /, ) /432.91
./.. 30 (, )481.8
. / 500 3 +- (ZAMBON GROUP, )ZAMBON GROUP366
/.- /.. 200 1 20 (ZAMBON GROUP, )ZAMBON GROUP148.55
- /. 300 3 5 (ZAMBON GROUP, )ZAMBON GROUP187.48
. 600 10 (ZAMBON GROUP, )ZAMBON GROUP114.41
/../.. 5 10 (DOMPE FARMACEUTICI S.P.A., )DOMPE FARMACEUTICI S.P.A.279.79
. 150 1 ( , ) 21.38
. 150 1 (, )16.2
. 50 7 ( , ) 40.79
. 50 7 (, )43.02
. 10 20 ( , ) 46.34
. 20 20 ( , ) 60.9
. 20 20 (, )42.84
. 20 30 ( , ) 66.55
0,025% 15 1 (JELFA, )JELFA94.16
0,025% 15 1 (JELFA, )JELFA109.78
15 1 (JELFA, )JELFA84.36
- /.. 20/ 1 10 (H LUNDBECK, )H LUNDBECK2035.7
. / 0,5 50 (H LUNDBECK, )H LUNDBECK290.88
. / 1 50 (H LUNDBECK, )H LUNDBECK429.68
. / 5 100 (H LUNDBECK, )H LUNDBECK1081.34
2% 125 1 (INNOTHERA CHOUZY, )INNOTHERA CHOUZY148.04
5% 125 1 (INNOTHERA CHOUZY, )INNOTHERA CHOUZY145.04
- . 12 (NABROS PHARMA, )NABROS PHARMA52.4
. 150 1 (-, )-143.31
. 50 7 (-, )-224
. 10 28 (ACTAVIS, )ACTAVIS137.99
. 20 28 (ACTAVIS, )ACTAVIS147.46
. 20 28 (ACTAVIS, )ACTAVIS165.21
. 0,4 30 (ZENTIVA A.S., )ZENTIVA A.S.521.42
. 5 30 (JADRAN, )JADRAN100.89
. 1 50 ( , ) 18.26
. 1 50 ( , ) 19.3
. 1 50 (, )18.73
. 12 30 (NOVARTIS PHARMA, )NOVARTIS PHARMA677.05
./ 4 20 (BEAUFOUR IPSEN, )BEAUFOUR IPSEN226.97
10 10 (BEAUFOUR IPSEN, )BEAUFOUR IPSEN129.72
10 20 (BEAUFOUR IPSEN, )BEAUFOUR IPSEN240.15
- /.. 100 ( ., ) .12.94
- /.. 50 1 ( , ) 5.8
64 4 (BEAUFOUR IPSEN, )BEAUFOUR IPSEN506.52
./.- /. 1 1 (GLAXO SMITH KLINE, )GLAXO SMITH KLINE337.57
./.- /. 2 1 (GLAXO SMITH KLINE, )GLAXO SMITH KLINE460.64
/.. 16 20 (YAMANOUCHI/PHARMATIS, )YAMANOUCHI/PHARMATIS189.27
./.- / . 2,5 5 (-, )-1224.19
5 1 (SANTEN, )SANTEN131.34
5 1 (SANTEN, )SANTEN134.61
- /. 2500 0,2 10 (PFIZER/VETTER PHARMA-FERTIGUNG FOR PHARMACIA, )PFIZER/VETTER PHARMA-FERTIGUNG FOR PHARMACIA1965.03
- /. 5000 0,2 10 (PFIZER/PHARMACIA&UPJOHN, )PFIZER/PHARMACIA&UPJOHN2594.23
- /. 9500 (2850) 0,3 10 (GLAXO WELLCOME, )GLAXO WELLCOME1522.35
- /. 9500 (5700) 0,6 10 (GLAXO WELLCOME, )GLAXO WELLCOME2752.66
. 500 14 (KRKA, )KRKA492.66
500 ( , ) 59.75
. 500 10 ( , ) 8.92
0,1% 15 1 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER125.56
- . 125 20 (, )350.86
- /... 10 1 ( ., ) .7.74
- /... 25 1 ( ., ) .9.71
1% 15 1 (, )158.66
. 250 10 (, )398.71
. 50 10 (, )12.92
. 50 30 (, )32.18
. 50 30 (, )67.84
. 50 10 ( , ) 3.47
. 50 10 ( , ) 1.73
. 50 10 ( , ) 2.54
. 50 10 ( , ) 1.62
. 25 30 (, )191.26
. 50 30 (, )272.74
- /.. . 1:1500 0,067% 10 1 ( ., ) .5.09
. 20 10 ( , ) 1.7
. 20 10 ( , ) 1.62
. 20 10 (, )1.63
- /. 1% 2 10 ( , ) 11.09
- /. 1% 2 10 (, )10.89
. 40 50 (SOPHARMA, )SOPHARMA10.85
. 40 50 (, )8.94
. 40 50 (, )7.99
. 40 50 (-, )-9.52
15 1 (LEO LABORATORIS LIMITED, )LEO LABORATORIS LIMITED321.16
2% 15 1 (LEO LABORATORIS LIMITED, )LEO LABORATORIS LIMITED286.25
2% 15 1 (LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS, )LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS286.25
15 1 (LEO LABORATORIS LIMITED, )LEO LABORATORIS LIMITED321.16
1% 5 1 (LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS, )LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS287.07
- - /. 10% 500 10 (FRESENIUS, )FRESENIUS3604.85
. 30 20 (EGIS, )EGIS45.15
. 10 14 (EGIS, )EGIS150.24
. 5 14 (EGIS, )EGIS115.11
1,3 20 /. (- , )- 15.54
50 1 (- , )- 17.68
50 1 (- , )- 16.87
. 250 6 (HEMOFARM, )HEMOFARM232.34
./../.. 200/5 20 1 (HEMOFARM, )HEMOFARM166.3
100 1 (MERCKLE GMBH, )MERCKLE GMBH215.58
30 1 (MERCKLE GMBH, )MERCKLE GMBH80.2
- - .. 10 1 (URSAPHARM, )URSAPHARM396.85
- - .. 10 1 (URSAPHARM, )URSAPHARM372.59
./.- /.. 50 10 ( - , ) - 281.49
- /. .. 0,05% 100 1 (, )10.02
- /... 2% 20 1 ( , ) 63.57
. 15 30 (ZENTIVA A.S., )ZENTIVA A.S.55.7
. 50 30 (ZENTIVA A.S., )ZENTIVA A.S.133.41
- /. 200 1 ( , ) 20.91
- /. 400 1 ( , ) 24.91
- /. 400 15 ( , ) 365.76
/.. 10 N1 (IVAX PHARMACEUTICALS, )IVAX PHARMACEUTICALS63.91
. / 50 ( , ) 79.73
. / 50 (, )62.9
. 20 20 (KRKA, )KRKA232.98
10 1 (JELFA, )JELFA142.13
140 1 ( , ) 20.45
140 1 ( , ) 31.78
140 1 (, )30.26
300 1 ( , ) 58.48
300 1 (, )51.68
- 5% 30 1 (, )67.84
- 5% 30 1 ( , ) 64.7
5% 30 1 (, )240.72
5% 30 1 (, )188.08
. 250 60 (, )311.55
- /.. 20% 120 1 (ROSA-PHYTOPHARM, )ROSA-PHYTOPHARM223.3
. / 60 (ROSA-PHYTOPHARM, )ROSA-PHYTOPHARM149.19
- /. 100 / 3 5 (ELI LILLY, )ELI LILLY1465
- /. 100 / 3 5 (ELI LILLY, )ELI LILLY1646
M3 . / . 100/ 10 1 (ELI LILLY, )ELI LILLY417.65
M3 . / . 100/ 3 1 (ELI LILLY, )ELI LILLY907.88
. / . 100 / 10 1 (ELI LILLY, )ELI LILLY408.5
. / . 100 / 3 5 (ELI LILLY, )ELI LILLY981.16
- /. 100 / 3 5 (ELI LILLY, )ELI LILLY983.95
. 0,25 30 (, )15.74
. 100 10 (SEARLE, )SEARLE379.52
. 100 10 (PFIZER, )PFIZER334.45
. 200 10 (PFIZER, )PFIZER353.38
. 200 10 (SEARLE, )SEARLE375.71
. 200 30 (PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND, )PFIZER MANUFACTURING DEUTSCHLAND999.3
0,1% 15 1 (SCHERING PLOUGH, )SCHERING PLOUGH151.62
0,1% 30 1 (SCHERING PLOUGH, )SCHERING PLOUGH298.97
15 1 (SCHERING PLOUGH, )SCHERING PLOUGH171.4
30 1 (SCHERING PLOUGH, )SCHERING PLOUGH228.01
0,1% 15 1 (SCHERING PLOUGH, )SCHERING PLOUGH162.83
30 1 (SCHERING PLOUGH, )SCHERING PLOUGH229.86
50 1 (BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH, )BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH296.54
- /. 2,2 100 (BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH, )BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH6710.11
- /. 2,2 5 (BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH, )BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH503.52
. 50 (BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH, )BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH199.93
- / / . 500 4 5 (FERRER INTERNACIONAL, )FERRER INTERNACIONAL652.49
- /. 1 10 ( , ) 185.72
- /. 10 5 (EBEWE, )EBEWE1641.73
- /. 1 10 (EBEWE, )EBEWE663.69
- /. 1 10 (EBEWE/, /)EBEWE/577.5
- /. 5 5 (EBEWE, )EBEWE968.67
- /. 2,2 5 (BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH, )BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH574.09
. 400 14 (, )467.23
- / / . 250/ 4 3 (, )370.85
- / / . 250/ 4 3 (, )274.7
- /. 2 10 (AWD, )AWD187.35
- /. 2 10 (PLIVA HRVATSKA, )PLIVA HRVATSKA207.79
. 10 50 (AWD, )AWD97.07
. 10 50 (PLIVA, )PLIVA97.77
. 10 20 (DR. REDDYS LAB., )DR. REDDYS LAB.131.81
./.- / / . 1 1 (, )10.93
/../.. 250/5 100 1 . (HEMOFARM, )HEMOFARM53.67
. 500 16 (HEMOFARM, )HEMOFARM65.29
. 100 10 (, )32.29
. 250 10 (, )39.72
. 50 10 (, )30.73
. 10 (, )69.34
./.- /. 1 1 . (PFIZER, )PFIZER160.06
./.- /. 1 1 ( , ) 16.05
./.- /. 1 1 (, )14.56
- ./.- / / . 1 1 . (, )70.38
- ./.- / / . 2 1 . ( , ) 121.57
./.- /. 1 1 (, )16.39
./.- /. 2 1 ( , ) 36.52
./.- / / . 750 1 ( , ) 54.9
- /. 200 1 10 ( , ) 16.7
- /. 200 1 10 (, )11.34
- /. 500 1 10 ( , ) 14.58
50 1 (BIONORICA- ARZNEIMITTEL, )BIONORICA- ARZNEIMITTEL258.87
. 30 (BIONORICA- ARZNEIMITTEL, )BIONORICA- ARZNEIMITTEL261.1
1% 5 1 (PROMED EXPORTS, )PROMED EXPORTS220.99
5% 5 1 (, )73.52
- /. 12,5% 2 5 (, )265
./.. 125 1 ( ., ) .21.49
0,25% - 0,2% 5 1 ( , ) 7.35
30 1 (, )16.42
25 1 ( , ) 10.81
. 100 (DHU, )DHU235.75
. 100 (DR. WILLMAR SCHWABE, )DR. WILLMAR SCHWABE231.24
. 25 50 (SOPHARMA, )SOPHARMA10.87
. 25 50 (, )6.47
. 10 14 (H LUNDBECK, )H LUNDBECK712.46
. 10 28 (H LUNDBECK, )H LUNDBECK1788.26
. 20 14 (H LUNDBECK, )H LUNDBECK876.8
. 20 28 (H LUNDBECK, )H LUNDBECK1756.84
- /. 100/10 5 (KRKA, )KRKA81.93
- /. 2/ 100 1 (KRKA, )KRKA73.06
. / 500 10 (KRKA, )KRKA96.59
- /. 200 100 1 (DR. REDDYS LAB., )DR. REDDYS LAB.67.64
. 250 10 (DR. REDDYS LAB., )DR. REDDYS LAB.43.6
. 500 10 (DR. REDDYS LAB., )DR. REDDYS LAB.94.77
0,3% 10 1 (PROMED EXPORTS, )PROMED EXPORTS124.7
- /. 2/ 100 1 (, )21.58
. 250 10 (, )10.09
. 500 10 (, )16.96
- 0,3% 5 1 .-. (, )13.79
. 100 (HIMALAYA DRUG, )HIMALAYA DRUG183.83
-3 . 12 (, )171.31
-3 / 50 1 (, )186.64
- /. 10 10 (, )853.57
- /. 10 5 (, )467.7
. 15 50 (, )236.1
. 10 (, )2.7
. 10 (, )5.55
. 10 . ( , ) 2.72
. 6 (-, )-1.25
. 6 ( , ) 1.49
. 1 10 (RANBAXY, )RANBAXY266.14
. 500 10 (RANBAXY, )RANBAXY163.01
- /. 2/ 100 1 (RANBAXY, )RANBAXY41.26
. 500 / 600 10 (RANBAXY, )RANBAXY256.91
. / 250 10 (RANBAXY, )RANBAXY37.75
. / 500 10 (RANBAXY, )RANBAXY70.52
1,5 20 /. (- , )- 17.91
1,5 20 /. ( , ) 29.23
50 1 (, )22.35
50 1 (- , )- 17.39
." 1,5 20 /. ( , ) 65.64
. / 0,5+1 11+14 (PFIZER, )PFIZER1121.68
. / 1 28 (PFIZER, )PFIZER1186.28
. / 75 28 (ORGANON, )ORGANON714.43
100 1 (, )16.87
100 1 ( , ) 11.3
1,5 20 /. ( , ) 35.53
1,5 20 /. (- , )- 21.73
1,5 20 /. (, )29.86
50 1 (- , )- 21.49
50 1 (, )25.3
50 1 (- , )- 19.53
50 1 (-, )-22.43
50 1 (- , )- 16.07
50 1 ( , ) 34.67
1 75 . 36 1/2 W338H 1 (JOHNSON & JOHNSON, )JOHNSON & JOHNSON2733.2
1,5 20 /. (, )22.56
100 1 (- , )- 38.83
2 20 /. ( , ) 40.9
50 1 (- , )- 24.74
10 . 21G 1 1/2 (0,8 40) (, )1.34
10 (3-) 0,838 1 (, )1.74
10 BECTON DICKINSON 100 (BECTON DICKINSON, )BECTON DICKINSON 389.4
10 0,80 40 21G 100 BECTON DICKINSON (BECTON DICKINSON, )BECTON DICKINSON 250.8
1 . (3-) 0,413 100 (VOGT MEDICAL, )VOGT MEDICAL173.25
1 ./. (3-) 0,4512 SFM 100 (SFM HOSPITAL GMBH, )SFM HOSPITAL GMBH 190.05
20 . 21G 1 1/2 (0,8 40) (, )2.2
20 CHIRANA 1 (CHIRANA, )CHIRANA2.81
20 0,80 40 21G BECTON DICKINSON 1 (BECTON DICKINSON, )BECTON DICKINSON 3.49
2 (3-) KD 1 (WUXI YUSHOU MEDICAL APPLIANCES, )WUXI YUSHOU MEDICAL APPLIANCES1.49
2 (3-) 0,630 1 (, )1.22
2 . 1 (, )0.89
5 . 22G 1 1/2 (0,7 40) (, )1.13
5 . 22G 1 1/2 (0,8 40) (, )1.13
5 (3-) KD 1 (SHANDONG PROTOS MEDICAL PRODUCTS, )SHANDONG PROTOS MEDICAL PRODUCTS1.59
5 CHIRANA 1 (CHIRANA, )CHIRANA1.8
5 0,70 40 22G 100 BECTON DICKINSON (BECTON DICKINSON, )BECTON DICKINSON 178.2
. 20 . 1 (-, )-2.17
. 5 . 1 (-, )-1.13
200 1 (EBER BIOTECH, )EBER BIOTECH1771.28
30 1 (EBER BIOTECH, )EBER BIOTECH442.85
15 1 ( .-, ) .-30.4
25 1 ( , ) 6.24
25 1 ( , ) 6.41
25 1 (, )6.81
75 1 ( , ) 29.23
- . /. 20 (NATUR PRODUKT/ , /)NATUR PRODUKT/ 64.66
- . /. 20 (NATUR PRODUKT, )NATUR PRODUKT68.41
. 50 30 (EGIS, )EGIS171.99
. 100 30 (EGIS, )EGIS99.04
. 100 60 (EGIS, )EGIS158.91
. 25 60 (EGIS, )EGIS93.68
. 50 60 (EGIS, )EGIS111.85
. 50 30 (SANOFI-WINTHROP, )SANOFI-WINTHROP176.71
- /. 100 2 6 (SANOFI-WINTHROP, )SANOFI-WINTHROP306.83
. 200 12 (SANOFI, )SANOFI288.61
. 200 12 (SANOFI-WINTHROP, )SANOFI-WINTHROP253.32
-105 . 25 (, )86.4
-107 . 25 1 (, )93.14
-110 . 25 1 (, )86.4
-111 . 25 1 (, )99.71
-113 . 25 1 (, )81.31
-117 . 25 1 (, )96.97
-118 . 25 1 (, )80.47
-121 . 25 1 (, )110.5
-127 . 25 1 (, )148.38
-131 . . 15 1 (, )61.11
-150 . 25 1 (, )76.28
-155 . 25 (, )64.68
-306 . 100 1 (, )88.52
-801 . 25 1 (, )82.94
-901 . 20 1 (, )86.4
-911 . 20 1 (, )78.28
-925 . 20 1 (, )74.16
-927 . 20 1 (, )135.36
. 10 20 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER59.52
. 2,5 20 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER37.33
. 20 20 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER92.91
. 5 20 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER42.87
. 10 14 (SCHERING PLOUGH, )SCHERING PLOUGH916.09
. 10 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER161.68
. 30 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER498.9
1% 10 1 (DR. REDDYS LAB., )DR. REDDYS LAB.128.35
. 250 16 (DR. REDDYS LAB., )DR. REDDYS LAB.563.5
1% 15 1 (MERCK KGAA, )MERCK KGAA268.92
- /.. 1% 10 1 (GLOBOPHARM PHARMAZEUTISCHE PRO, )GLOBOPHARM PHARMAZEUTISCHE PRO334.35
- /.. 1% 10 1 (SANDOZ, )SANDOZ355.48
/.. 1% 10 1 (UNIQUE PHARMACEUTICAL LAB., )UNIQUE PHARMACEUTICAL LAB.60.16
. 12 (PHARMA-VINCI A/S, )PHARMA-VINCI A/S342.08
. 1,5 28 (NOVARTIS PHARMA, )NOVARTIS PHARMA2067.88
. 3 28 (NOVARTIS PHARMA, )NOVARTIS PHARMA2155.03
. / 10+160 14 (NOVARTIS PHARMA STEIN, )NOVARTIS PHARMA STEIN1004.62
. / 5+ 160 28 (NOVARTIS PHARMA STEIN, )NOVARTIS PHARMA STEIN1677.33
. / 100 (ROTTENDORF PHARMA, )ROTTENDORF PHARMA878.47
. / 30 (BAYER AG, )BAYER AG336.18
. / 30 (ROTTENDORF PHARMA, )ROTTENDORF PHARMA338.8
50 1 ( , ) 23.92
50 1 ( , ) 26.93
50 1 ( ., ) .23.58
50 1 (, )24.15
. / 500 10 (RANBAXY, )RANBAXY787.74
1% 15 1 (NOVARTIS PHARMA PRODUKTIONS, )NOVARTIS PHARMA PRODUKTIONS896.28
100 (, )58.36
0,1% 15 1 (SCHERING PLOUGH, )SCHERING PLOUGH303.83
0,1% 15 1 (SCHERING PLOUGH, )SCHERING PLOUGH324.27
5% 5 5 (ASTRA ZENECA, )ASTRA ZENECA1062.85
(-) 1% 5 1 (, )16.07
1% 5 1 ( , ) 52.58
- /. 1% 1 10 ( , ) 77.34
. 10 20 (HEXAL A.G./SALUTAS PHARMA GMBH, )HEXAL A.G./SALUTAS PHARMA GMBH60.86
. 20 20 (SALUTAS PHARMA GMBH, )SALUTAS PHARMA GMBH75.98
. 5 20 (HEXAL AG, )HEXAL AG41.95
. 5 20 (SALUTAS PHARMA GMBH, )SALUTAS PHARMA GMBH45.5
. 10 20 (, )6.94
. 10 20 (HEMOFARM, )HEMOFARM50.78
. 10 20 (, )6.42
. 2,5 20 (AGIO, )AGIO4.86
. 20 20 (AGIO, )AGIO7.95
. 20 20 (HEMOFARM, )HEMOFARM74.23
. 20 20 (, )9.38
. 5 20 (AGIO, )AGIO4.55
. 5 20 (HEMOFARM, )HEMOFARM36.22
. 5 20 ( , ) 4.42
. 5 20 (, )5.64
- . 10 20 ( , ) 10.18
- . 5 20 ( , ) 7.77
- . 10 20 (, )20.67
- . 5 20 (, )21.13
. 10 20 (DR. REDDYS LAB., )DR. REDDYS LAB.45.89
. 2,5 20 (DR. REDDYS LAB., )DR. REDDYS LAB.17.09
. 20 20 (DR. REDDYS LAB., )DR. REDDYS LAB.86.59
. 5 20 (DR. REDDYS LAB., )DR. REDDYS LAB.28.28
. 10 20 (KRKA, )KRKA70.48
. 10 20 (KRKA- , )KRKA- 73.73
. 2,5 20 (KRKA, )KRKA48.83
. 20 20 (KRKA, )KRKA109.08
. 5 20 (KRKA- , /)KRKA- 53.8
-H . 10 + 25 20 (KRKA, )KRKA106.51
-H . 10 + 25 20 (KRKA/-, )KRKA/-119.38
-HL . 10 + 12,5 20 (KRKA, )KRKA102.17
-HL . 20 + 12,5 20 (KRKA, )KRKA119.41
- - /. 1,25/ 1 5 (KRKA, )KRKA347.81
. . 50 (HEEL, )HEEL190.22
50 50 (BAXTER ONCOLOGY, )BAXTER ONCOLOGY1040.08
. / 200 20 (SERVIER, )SERVIER405.29
- - /. 5/ 1 5 (CHINOIN, )CHINOIN1026.22
. 45 (HEMOFARM, )HEMOFARM94.38
. / 20 (TORRENT PHARMACEUTICALS, )TORRENT PHARMACEUTICALS66.79
. / 80 (TORRENT PHARMACEUTICALS, )TORRENT PHARMACEUTICALS240.12
./.. 5 1 (, )74.65
. 250 10 (LABORATORIES BIOCODEX, )LABORATORIES BIOCODEX126.12
. 250 30 (LABORATOIRES BIOCODEX, )LABORATOIRES BIOCODEX225.58
. 300 20 (, )279.08
/.. 225 1 ( , ) 151.21
/.. 225 1 ( , ) 169.06
/.. 225 1 ( , ) 183.5
/.. 225 1 ( , ) 169.69
. 100 30 (BOSNALIJEK, /)BOSNALIJEK156.44
. 200 16 (BOSNALIJEK, /)BOSNALIJEK168.49
./.. 200/5 90 1 (BOSNALIJEK, /)BOSNALIJEK216.88
. / 100 50 (MERCK KGAA, )MERCK KGAA524.9
0,1% 60 1 (CHEMINOVA, )CHEMINOVA982.2
0,1% 15 1 (CHEMINOVA, )CHEMINOVA353.6
50 1 (, )15.2
2/ 150 1 (SERVIER, )SERVIER219.44
. / 80 30 (SERVIER, )SERVIER298.2
. 10 50 (-, )-24.98
10000 15 1 (, )12.45
10000 / 15 1 ( , ) 13.29
10000 / 10 1 (, )14.68
- /. 2000 1 10 (, )2357.09
0,5/ 120 1 (SCHERING PLOUGH, )SCHERING PLOUGH597.92
0,5/ 60 1 (SCHERING PLOUGH, )SCHERING PLOUGH386.82
. 5 10 (SCHERING PLOUGH, )SCHERING PLOUGH410.78
. 5 7 (SCHERING PLOUGH, )SCHERING PLOUGH307.54
. / 5 10 (SCHERING PLOUGH, )SCHERING PLOUGH425.63
. 200 28 (SANOFI-WINTHROP, )SANOFI-WINTHROP324.86
. 200 28 (SYNTHELABO, )SYNTHELABO314.2
. 1,5 1 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER279.19
. 5 30 (EMCURE PHARMACEUTICALS, )EMCURE PHARMACEUTICALS355.48
20 1 (WERNIGERODE PHARMA, )WERNIGERODE PHARMA84.6
. 30 1 ( ., ) .18.09
- - /. 600 24 5 (ESPARMA GMBH, )ESPARMA GMBH673.75
- . 600 30 (ESPARMA GMBH, )ESPARMA GMBH725.29
. 500 20 (SANOFI, )SANOFI451.4
30 1 (, )107.94
. 40 25 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE132.24
40 / 5 100 1 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE227.84
- /. 5 5 (SANOFI-AVENTIS, )SANOFI-AVENTIS586.85
. 300 30 (AVENTIS/A. NATTERMAN, )AVENTIS/A. NATTERMAN385.84
. 30 (NABROS PHARMA, )NABROS PHARMA199
. 50 (NABROS PHARMA, )NABROS PHARMA260.49
. 1 20 (EGIS, )EGIS122.73
/.. 2/ 20 1 (LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS, )LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS711.43
. 1 30 (NYCOMED/LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS, )NYCOMED/LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS774.18
. 400 100 ( , ) 140.3
- /. 12,5% 2 10 ( , ) 17.32
. 250 50 ( , ) 22.31
. / 10 50 (, )241.3
. 50 50 (, )566.39
2/0 75 . 20 2 1/2 W6763 (JOHNSON & JOHNSON, )JOHNSON & JOHNSON1642.88
3/0 60 . 17 2 W6759 1 (JOHNSON & JOHNSON, )JOHNSON & JOHNSON1704.78
4/0 75 . 20 2 W6761 1 (JOHNSON & JOHNSON, )JOHNSON & JOHNSON1642.88
- /. 20/ 5 1 (-, )-367.73
. 100 100 (NYCOMED/MERK KGAA, )NYCOMED/MERK KGAA117.65
. 125 100 (NYCOMED/MERK KGAA, )NYCOMED/MERK KGAA143.74
. 150 100 (NYCOMED/MERK KGAA, )NYCOMED/MERK KGAA144.32
. 25 100 (NYCOMED/MERK KGAA, )NYCOMED/MERK KGAA85.99
. 50 100 (NYCOMED/MERK KGAA, )NYCOMED/MERK KGAA106.67
. 75 100 (NYCOMED/MERK KGAA, )NYCOMED/MERK KGAA112.33
- /. 2,4% 10 10 (SISHUI XIEKKANG PHARMACEU, )SISHUI XIEKKANG PHARMACEU23.82
- /. 2,4% 10 10 (, )60.42
. 150 30 (, )6.23
. 150 30 ( , ) 6.81
. 150 30 (, )5.61
. 20 1 (BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH, )BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH210.6
. 50 30 (SCHWARZ PHARMA AG, )SCHWARZ PHARMA AG267.68
. 50 30 (SCHWARZ PHARMA AG, )SCHWARZ PHARMA AG257.01
. 20 50 (SCHWARZ PHARMA AG, )SCHWARZ PHARMA AG177.41
- /../ 30/ 90 1 (BRISTOL MYERS SQUIBB, )BRISTOL MYERS SQUIBB73.27
/ 30/ 90 1 (BRISTOL MYERS SQUIBB, )BRISTOL MYERS SQUIBB72.23
. 150 10 (BRISTOL MYERS SQUIBB, )BRISTOL MYERS SQUIBB42.39
. 300 10 (BRISTOL MYERS SQUIBB, )BRISTOL MYERS SQUIBB48.96
. 80 10 (BRISTOL MYERS SQUIBB, )BRISTOL MYERS SQUIBB42.52
C . 330 10 (BRISTOL MYERS SQUIBB, )BRISTOL MYERS SQUIBB57.57
. 500 16 (BRISTOL MYERS SQUIBB, )BRISTOL MYERS SQUIBB76.26
. . 100 10 (ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., )ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.237.75
. 100 10 (, )2.33
. / 100 28 (MERCK SHARP & DOHME, )MERCK SHARP & DOHME1933.65
. 21 (BAYER SCHERING PHARMA AG, )BAYER SCHERING PHARMA AG598.59
. / 21 (SCHERING A.G, )SCHERING A.G640.23
. / 63 (SCHERING A.G, )SCHERING A.G1739.61
. 0,25 50 (, )51.86
. 1 50 (, )163.49
. 100 50 ( , ) 51.57
. 200 60 (SANOFI-SYNTHELABO, )SANOFI-SYNTHELABO4452.99
- /. 15/3 5 (HOFFMANN LA ROCHE, )HOFFMANN LA ROCHE345.72
. / 10 20 (SANOFI-WINTHROP, )SANOFI-WINTHROP809.66
. / 7,5 20 (AVENTIS, )AVENTIS222.27
. 0,5 30 (POLFA TARCHOMIN PW, )POLFA TARCHOMIN PW50.9
- /. 0,01% 1 10 (, )18.48
. 0,075 50 (, )20.74
. 0,15 50 (, )22.68
2,5 25 (POLFA TARCHOMIN PW, )POLFA TARCHOMIN PW202.62
. 10 50 (, )82.63
. 2,5 8 (AVENTIS, )AVENTIS3640.68
. 10 50 (, )55.99
. 10 (POLFA TARCHOMIN PW, )POLFA TARCHOMIN PW154.15
. / 0,0075 20 (, )96.47
- /. 10 / 2 10 (POLFA WARSAW, )POLFA WARSAW157.87
- /. 50/ 1 1 (GEDEON RICHTER, )GEDEON RICHTER200.82
. / 10 10 (LEK D.D., )LEK D.D.168.61
. / 10 20 (LEK, )LEK231.37
. 5 20 ( , ) 12.78
. 5 20 (, )11.11
. / 7,5 20 (GRINDEX, )GRINDEX161.96
. 200 30 (, )46.2
. 50 30 (, )53.93
-250 - / . 1 1 (ORGANON, )ORGANON600.83
. 10 50 (POLFA TARCHOMIN PW, )POLFA TARCHOMIN PW82.43
. 10 (, )77.08
. 50 20 (HEMOFARM, )HEMOFARM65.45
. 50 20 (, )61.79
- /. 50/ 1 10 (, )65.64
- /. 50/ 1 5 (HEMOFARM, )HEMOFARM53.27
- /. 50/ 2 5 ( , ) 64.42
- /. 50/ 2 5 (, )64.88
- /. 50/ 2 5 (HEXAL AG, )HEXAL AG89.68
. 100 20 (, )83.12
. 50 10 (HEXAL A.G./SALUTAS PHARMA GMBH, )HEXAL A.G./SALUTAS PHARMA GMBH60.31
- /. 5% 1 5 (GRUNENTHAL GMBH, )GRUNENTHAL GMBH82.38
. 100 10 ( , ) 7.36
. 2 50 (GRINDEX, )GRINDEX64.61
. 2 50 ( , ) 60.03
./. 140 1 (, )66.86
./.. 140 1 (, )48.93
5 / . . 30 (- , )- 35.28
5 / . . 30 (- , )- 32.5
5 / . . . . 30 (- , )- 34.57
5 30 (- , )- 40.65
5 - . 2 10 (- , )- 24.42
911 - / 100 (-, )-42.41
911 - / 100 (-, )-47.96
911 / 100 (-, )-41.92
AVENT . "" 3 . 2 (AVENT/PHILIPS ELECTRONICS, )AVENT/PHILIPS ELECTRONICS235.29
HIMALAYA HERBALS / 150 (51004) (HIMALAYA DRUG, )HIMALAYA DRUG130.83
HIMALAYA HERBALS / 150 (50006) (HIMALAYA DRUG, )HIMALAYA DRUG80.55
HIMALAYA HERBALS . / 150 (51178) (HIMALAYA DRUG, )HIMALAYA DRUG84.51
HIMALAYA HERBALS / 75 (50048) (HIMALAYA DRUG, )HIMALAYA DRUG85.52
HIMALAYA HERBALS / 150 (50005) (HIMALAYA DRUG, )HIMALAYA DRUG80.55
HIMALAYA HERBALS 30 (50019) (HIMALAYA DRUG, )HIMALAYA DRUG52.58
HIMALAYA HERBALS . / / 200 (50810) (HIMALAYA DRUG, )HIMALAYA DRUG110.02
HIMALAYA HERBALS . / 200 (51015) (HIMALAYA DRUG, )HIMALAYA DRUG100.38
HIMALAYA HERBALS . . /. . 150 (50455) (HIMALAYA DRUG, )HIMALAYA DRUG130.83
HIMALAYA HERBALS . 150 (50475) (HIMALAYA DRUG, )HIMALAYA DRUG130.83
HIMALAYA HERBALS 150 (50456) (HIMALAYA DRUG, )HIMALAYA DRUG129.24
HIMALAYA HERBALS 200 (51019) (HIMALAYA DRUG, )HIMALAYA DRUG85.52
HIMALAYA HERBALS 150 (50805) (HIMALAYA DRUG, )HIMALAYA DRUG151.04
HIMALAYA HERBALS /. 200 (50011) (HIMALAYA DRUG, )HIMALAYA DRUG85.52
HIMALAYA HERBALS /. 200 (50582) (HIMALAYA DRUG, )HIMALAYA DRUG88.83
HIMALAYA HERBALS /. . 200 (50580) (HIMALAYA DRUG, )HIMALAYA DRUG85.52
MUSTELA . 50 (LABORATOIRES EXPANSCIENCE, )LABORATOIRES EXPANSCIENCE226.74
OLA! TAMPONS COMPACT NORMAL 6 ( .., ) ..25.75
OLA! TAMPONS MINI 8+4. ( .., ) ..33
OLA! TAMPONS NORMAL 16+ ( .., ) ..57.09
OLA! TAMPONS NORMAL 8+4. ( .., ) ..33.58
OLA! WINGA NORMAL " " . . 8 + . 5 ( .., ) ..18.11
OLA! WINGS NORMAL " " . . 16 + . 5 ( .., ) ..28.78
OLA! WINGS SUPER " " . . 8 + . 5 ( .., ) ..22.74
OLA! 100 + 20 (CELLTEX S.R.O., )CELLTEX S.R.O.23.86
OLA! 80 + 20 (CELLTEX S.R.O., )CELLTEX S.R.O.19.57
OLA! 100 (CELLTEX S.R.O., )CELLTEX S.R.O.13.29
OLA! 100 (/ ) (CELLTEX S.R.O., )CELLTEX S.R.O.10.19
OLA! 200 (CELLTEX S.R.O., )CELLTEX S.R.O.19.05
OLA! 50 ( , ) 48.87
OLA! " " 15 ( , ) 26.75
OLA! 10 (OLTEX LIMITED, )OLTEX LIMITED3.66
OLA! CLASSIC 10 ( .., ) ..11.73
OLA! . BIKINI 20 + . 2 ( .., ) ..23.68
OLA! . DAILY BIKINI BLACK 20 ( .., ) ..27.94
OLA! . DAILY 20 ( .., ) ..19.26
OLA! . DAILY 40 ( .., ) ..35.03
OLA! . DAILY DEO 60 ( .., ) ..49.44
OLA! . . DAILY BREEZE 20 ( .., ) ..24.3
OLA! . . DAILY BREEZE 40 ( .., ) ..43.73
OLA! . . DAILY BREEZE DEO 20 ( .., ) ..24.28
OLA! . . DAILY BREEZE DEO 40 ( .., ) ..43.51
OLA! . . DAILY BREEZE DEO 20 ( .., ) ..25.03
OLA! . DAILY DEO 20 ( .., ) ..19.55
OLA! . DAILY DEO 20 ( .., ) ..19.57
OLA! . WINGS NORMAL 10 ( .., ) ..18.22
OLA! . WINGS SUPER 10 ( .., ) ..23.56
OLA! . WINGS SUPER TOPDRY 10 ( .., ) ..22.39
OLA! . WINGS TOPDRY 10 ( .., ) ..19.98
OLA! . WINGS NORMAL 16 ( .., ) ..33.78
OLA! . WINGS NORMAL 8 ( .., ) ..18.23
OLA! . WINGS SUPER 8 ( .., ) ..22.49
OLA! . ULTRA WINGS TOPDRY 9 (CELLTEX S.R.O., )CELLTEX S.R.O.30.33
OLA! . 15 (OLTEX LIMITED, )OLTEX LIMITED23.56
OLA! . . . . 15 (OLTEX LIMITED, )OLTEX LIMITED29.3
OLA! . . . . 15 (OLTEX LIMITED, )OLTEX LIMITED28
STOPPROBLEM . . 50 ( , ) 41.87
TEREZA . 60 60 20 ( .., ) ..214.52
TEREZA . 60 60 3 ( .., ) ..49.39
TEREZA / DAY EXTRA LARGE 10 (EUROFIL S.R.L., )EUROFIL S.R.L.265.63
TEREZA / DAY MEDIUM 10 (EUROFIL S.R.L., )EUROFIL S.R.L.200.64
TEREZA / NIGHT EXTRA LARGE 10 (EUROFIL S.R.L., )EUROFIL S.R.L.290.58
TEREZA / NIGHT MEDIUM 10 (EUROFIL S.R.L., )EUROFIL S.R.L.228.32
TEREZA . 80 (EUROFIL S.R.L., )EUROFIL S.R.L.109.5
WATERFLOW . . 70 ( , ) 50.96
WATERFLOW . 15 ( , ) 11.39
WATERFLOW . 70 ( , ) 50.96
WATERFLOW . 15 ( , ) 13.66
WATERFLOW . 15 ( , ) 11.39
WATERFLOW . 15 ( , ) 11.39
WATERFLOW . 15 ( , ) 11.39
30 1 (JADRAN, )JADRAN139.54
-. / 200 (, )184.79
- / . 50 (, )459.59
- / . 50 (, )465.97
50+ . 60 ( , ) 153.85
. 60 ( , ) 154.02
. 210 ( , ) 316.72
. 60 ( , ) 135.28
. 60 ( , ) 148.85
. . 60 ( /-, ) /-153.66
. 60 ( , ) 161.97
60 ( , ) 160.25
. 30 ( , ) 90.42
. 6 ( , ) 25.89
- 125 1 (S.C.A.T, )S.C.A.T339.42
- . 36 (, )60.08
. . 25 10 ( , ) 9.15
/ . 10. (, )104.01
/ 10. (, )91.75
. 75 (, )82.66
. / 150 (, )111.28
. . 10 (, )2.94
100 1 (, )111.19
. 250 30 (, )107.04
50 (+/ , )+/ 49.93
75 (+/ , )+/ 53.85
. 75 (-, )-102.15
. () 75 (-, )-110.91
. () 75 ( , ) 102.69
/ . (BARBRA, )BARBRA101.8
. / 250 (COSMEDIC LABORATORY, )COSMEDIC LABORATORY135.68
- . . /. 250 (COSMEDIC LABORATORY, )COSMEDIC LABORATORY107.06
- . . /. 250 ( , ) 93.12
- 80 ( , ) 73.44
25 (, )4.21
25 (..) (, )3.86
100 (, )31.25
" " / 15 (HACHETZI ACHZAKOT, )HACHETZI ACHZAKOT118.34
" " / 10 (HACHETZI ACHZAKOT, )HACHETZI ACHZAKOT118.34
/. 15 (HISYNIT LTD, )HISYNIT LTD110.72
AEARO CLASSIC 2 (AEARO LIMITED, )AEARO LIMITED24.73
- . 95 ( , ) 188.15
- . 80 ( , ) 85.29
- . 150 ( , ) 85.29
. . 625 20 (FERROSAN, )FERROSAN264.52
15 2 / (-, )-132.66
2 / 15 1 (-, )-119.64
. 18 (DR. SCHMIDGALL, )DR. SCHMIDGALL34.96
2/PHASE 2 . 120 (, )480.14
2/PHASE 2 . 40 (, )191.92
() 25 (EMAMI LIMITED, )EMAMI LIMITED31.76
() 25 (EMAMI LIMITED, )EMAMI LIMITED31.91
30 (, )82.43
. / 202 ( , ) 232.23
" " 50 (, )69.89
150 3. (, )439.43
250 2. (, )385
. 150 5. (, )244.13
. 80 10. (, )244.13
250 (, )286.44
- 2- 50 (, )34.99
. 180 15 (JADRAN, )JADRAN307.63
. / 202 ( , ) 249.22
AMRA 120 ( , ) 27.72
AMRA 80 ( , ) 18.35
RELUX (.) 100 ( , ) 15.13
RELUX (.) 200 ( , ) 22.72
. 100 1 (, )60.93
. / 1,6 36 ( , ) 261.26
. / 202 ( , ) 237.89
- 50 ( , ) 141.49
. 120 (++) (, )38.03
EF . . . 50. ( , ) 108.75
F-99 50 ( /, ) /100.19
F-99 50 (+, )+99.88
F-99 / 50 ( /, ) /94.76
F-99 / 50 (+, )+99.3
. 30 (WOERWAG PHARMA, )WOERWAG PHARMA127.29
3,2 21 (CATALYSIS S.L., )CATALYSIS S.L.1915.85
. 550 20 (, )278.81
/ 75 ( , ) 83.21
/ 75 ( , ) 96.27
. / 150 ( , ) 126
50 1 ( , ) 125.71
.. / 150 (COSMEDIC LABORATORY, )COSMEDIC LABORATORY81.42
.. / 150 ( , ) 76.45
"" 40 ( , ) 7.44
"" 40 ( , ) 6.48
"" 40 ( , ) 6.38
"" 40 ( , ) 6.5
"" . 40 ( , ) 6.38
"" 40 ( , ) 10.84
"" 40 ( , ) 6.97
"" 40 ( , ) 8.07
"" 40 ( , ) 7.14
() 35 (- , )- 8.1
35 (6101) (- , )- 8.1
35 (6106) (- , )- 8.74
35 (6107) (- , )- 8.36
35 (6102) (- , )- 7.4
35 (6103) (- , )- 7.4
35 (6104) (- , )- 8.11
40 (, )7.37
40 (, )8.15
40 (, )7.37
40 (, )9.11
. / 202 ( , ) 237.89
. 30 (, )119.89
. 200 40 (, )81.81
100 (, )12.15
. . 60 (, )8.24
. . 60 (, )8.56
. / 60 (, )9.13
.. 1,2 ( , ) 28.46
.. 15 ( , ) 41.96
24 () (GEPACH INTERNATIONAL, )GEPACH INTERNATIONAL37.17
24 (-) (GEPACH INTERNATIONAL, )GEPACH INTERNATIONAL38.22
24 (.-.) (GEPACH INTERNATIONAL, )GEPACH INTERNATIONAL43.66
, (10003) (A. R. CO, )A. R. CO175.48
, (10002) (A. R. CO, )A. R. CO183.84
, (10001) (A. R. CO, )A. R. CO175.48
, (10006) (A. R. CO, )A. R. CO175.48
, (10004) (A. R. CO, )A. R. CO175.48
, (10009) (A. R. CO, )A. R. CO183.84
, LOVE(10014) (A. R. CO, )A. R. CO234.25
200 (JOHNSON & JOHNSON, )JOHNSON & JOHNSON116.76
MG+CA . 30 (QUEISSER PHARMA, )QUEISSER PHARMA146.68
. /. .30 (QUEISSER PHARMA, )QUEISSER PHARMA134.52
. / . 30 (QUEISSER PHARMA, )QUEISSER PHARMA184.66
- .1 30 (QUEISSER PHARMA, )QUEISSER PHARMA142.94
. 1.69 30 (QUEISSER PHARMA, )QUEISSER PHARMA234.09
-3 . 30 (QUEISSER PHARMA, )QUEISSER PHARMA153.44
-3 . 80 (QUEISSER PHARMA, )QUEISSER PHARMA316.08
Zn . 30 (QUEISSER PHARMA, )QUEISSER PHARMA169.69
.- . . 1.111 30 (QUEISSER PHARMA, )QUEISSER PHARMA192.39
45 (, )22.75
60 (, )29.74
/ 75 ( , ) 61.36
50 ( , ) 97.79
. 700 20 (PT IKONG PHARMACEUTICAL INDUS, )PT IKONG PHARMACEUTICAL INDUS188.36
() 75 1 ( , ) 60.95
( ) / 75 1 ( , ) 67.63
( ) / 75 1 ( , ) 71.97
. .() 75 1 ( , ) 62.23
48 (, )9.88
48 (, )9.88
48 (, )9.88
60 (P.G.SARI SEKHAT, )P.G.SARI SEKHAT480.52
. 300 120 ( , ) 2022.36
- 100 . 60 (, )49.97
- . 40 (, )23.61
- . 80 (, )43.74
( ) .- 3 1 (, )17.53
. 400 100 ( , ) 50.18
+ . 100 ( , ) 53.39
.3 60 ( , ) 54.42
- . 40 (, )42.47
- . 80 (, )70.67
. 250 100 (, )166.07
. 250 200 (, )326.68
. 250 50 (, )93.82
. . 50 (1002) (- , )- 8.83
. 50 (5104) (- , )- 8.83
50 (5110) (- , )- 8.28
50 (5114) (- , )- 8.83
. . 50 (1001) (- , )- 8.83
. . . 50 (1001) (- , )- 8.83
. 50 (5103) (- , )- 8.83
. 50 (-, )-118.54
50 (- , )- 488.95
75 (DR. SCHMIDGALL, )DR. SCHMIDGALL107.59
/ 75 (DR. SCHMIDGALL, )DR. SCHMIDGALL110.48
75 (DR. SCHMIDGALL, )DR. SCHMIDGALL109.2
. 650 40 (, )89.33
150 (RECKITT BENCKISER, )RECKITT BENCKISER119.41
. . /. 200 (RECKITT BENCKISER, )RECKITT BENCKISER86.3
75 ( , ) 66.84
100 (, )27.18
. / 60 (-, )-135.28
. / 202 ( , ) 232.23
/. . .40 (STAFFORD MILLER/GLAXO SMITH KLINE, )STAFFORD MILLER/GLAXO SMITH KLINE130.28
/. . 40 (STAFFORD MILLER/GLAXO SMITH KLINE, )STAFFORD MILLER/GLAXO SMITH KLINE146.66
( + + + /) (COSMEDIC LABORATORY, )COSMEDIC LABORATORY408
( + /. + . / + . .) (COSMEDIC LABORATORY, )COSMEDIC LABORATORY313.2
30 (, )64.41
. 500 60 (, )130.47
" 100" 37 (, )241.61
. . 50 (COSMEDIC LABORATORY, )COSMEDIC LABORATORY157.72
. 50 ( , ) 230.4
/ 50 1 ( , ) 100.94
. . 50 (COSMEDIC LABORATORY, )COSMEDIC LABORATORY166.97
. . / 15 (COSMEDIC LABORATORY, )COSMEDIC LABORATORY186.11
/ 75 (COSMEDIC LABORATORY, )COSMEDIC LABORATORY75.8
/ 75 (COSMEDIC LABORATORY, )COSMEDIC LABORATORY85.6
. . /. 150 (COSMEDIC LABORATORY, )COSMEDIC LABORATORY144
. . /. . 75 ( , ) 171.22
. . /. . 75 (COSMEDIC LABORATORY, )COSMEDIC LABORATORY180
. . . . / 150 (COSMEDIC LABORATORY, )COSMEDIC LABORATORY126
. . . /. 75 (COSMEDIC LABORATORY, )COSMEDIC LABORATORY180
. . . . . / 150 (COSMEDIC LABORATORY, )COSMEDIC LABORATORY156
. . . . / 150 ( , ) 116.16
. . . / 150 ( , ) 103.68
. . /. 75 ( , ) 174.17
. / 15 ( , ) 231.99
. / 75 ( , ) 78.44
. / 150 ( , ) 149.08
. / 75 ( , ) 92.44
. / 50 ( , ) 231.6
50 1 ( , ) 54.74
- 50 (, )13.46
- . / 50 ( , ) 231.52
- .. / 50 (COSMEDIC LABORATORY, )COSMEDIC LABORATORY192
- . 50 ( , ) 231.6
- /. 150 ( , ) 106.8
- . . /. 150 (COSMEDIC LABORATORY, )COSMEDIC LABORATORY117.6
- . . /. 150 ( , ) 133.19
- . . /. . . 150 (COSMEDIC LABORATORY, )COSMEDIC LABORATORY123.6
- . . /. . . 150 ( , ) 92.76
- . . /. 150 (COSMEDIC LABORATORY, )COSMEDIC LABORATORY107.84
- . . /. . 150 (COSMEDIC LABORATORY, )COSMEDIC LABORATORY123.6
- . . /. . 150 ( , ) 98.53
- . . / 150 (COSMEDIC LABORATORY, )COSMEDIC LABORATORY123.6
- . . / 150 ( , ) 115.64
- . . / 150 ( , ) 127.21
- . . / 150 (COSMEDIC LABORATORY, )COSMEDIC LABORATORY123.66
- . . . 150 (COSMEDIC LABORATORY, )COSMEDIC LABORATORY133.08
- . . . 150 ( , ) 130.38
20 ( , ) 243.91
/ 75 ( , ) 28.46
. /. 1 (NILEN ALLIANCE GROUP, )NILEN ALLIANCE GROUP273.3
. /. 3 (NILEN ALLIANCE GROUP, )NILEN ALLIANCE GROUP747.35
. /. 1 (NILEN ALLIANCE GROUP, )NILEN ALLIANCE GROUP298.14
. /. 3 (NILEN ALLIANCE GROUP, )NILEN ALLIANCE GROUP814.71
. /. 30 (NILEN ALLIANCE GROUP, )NILEN ALLIANCE GROUP606.73
/ 50 (DR. THEISS, )DR. THEISS80.25
/ 50 (ARCAM, )ARCAM80.04
/ / 50 ( 4 ) (DR.THEISS NATURWAREN, )DR.THEISS NATURWAREN90.83
/ / 50 ( 4 ) (ARCAM, )ARCAM90.24
/ 50 (ARCAM, )ARCAM96.49
/ 50 (ARCAM, )ARCAM124.57
/ 50 (ARCAM, )ARCAM99.39
/ 50 (ARCAM, )ARCAM87.36
- 30 (, )99.85
100 ( , ) 128.46
300 ( , ) 250.18
+. 50 (NATURWAREN DR.PETER THEISS, )NATURWAREN DR.PETER THEISS59.28
+. 50 (NATURWAREN DR.PETER THEISS, )NATURWAREN DR.PETER THEISS58.62
. 14 (LEK PHARMACEUTICALS, )LEK PHARMACEUTICALS197.69
. 900 30 (PHARMALIFE, )PHARMALIFE349.46
. 900 60 (PHARMALIFE, )PHARMALIFE553.85
. /. 150 ( , ) 134.4
/ 200 ( , ) 102
. . / 150 (COSMEDIC LABORATORY, )COSMEDIC LABORATORY113.97
. . /. / 150 ( , ) 118.8
. . /. 150 ( , ) 127.2
100 ( /, ) /13.34
. 300 150 (, )37.7
. 500 30 (-, )-218.84
- . . 30 (/-, )/-147.75
- . 500 30 ( , ) 163.35
- . 500 60 (-, )-284.31
6 . 50 (, )74.54
30 (, )84.25
50 (, )142.26
DIZAO 100% / 1 ( , ) 25.83
DIZAO 100% / 1 ( , ) 32.2
DIZAO / 1 ( , ) 60.5
DIZAO 8 / 1 ( , ) 53.55
DIZAO / 1 ( , ) 53.55
DIZAO / 1 ( , ) 57.75
DIZAO / 1 ( , ) 50.4
DIZAO / 1 ( , ) 54.6
DIZAO / 1 ( , ) 57.75
DIZAO Q10 / 1 ( , ) 57.2
DIZAO / 1 ( , ) 40.95
DIZAO . / 1 ( , ) 32.2
DIZAO . / 1 ( , ) 32.2
DIZAO .-. / 1 ( , ) 32.2
DIZAO .-. / 1 ( , ) 25.83
DIZAO .-. / 1 ( , ) 32.2
DIZAO .-. / 1 ( , ) 33.93
DIZAO .-. / 1 ( , ) 28.25
DIZAO .-. / 1 ( , ) 30.98
DIZAO / 1 ( , ) 32.2
DIZAO .-. / 1 ( , ) 33.93
DIZAO / 1 ( , ) 32.2
DIZAO . /, . 1 ( , ) 32.2
DIZAO . / 1 ( , ) 29.4
DIZAO / 1 ( , ) 81.4
DIZAO / 1 ( , ) 70.34
DIZAO / 1 ( , ) 70.34
DIZAO .-. / 1 ( , ) 32.2
DIZAO .-. / 1 ( , ) 29.4
DIZAO .-. / 1 ( , ) 29.4
DIZAO . / 1 ( , ) 25.83
DIZAO . / 1 ( , ) 32.2
DIZAO . / 1 ( , ) 29.4
DIZAO .-. / 1 ( , ) 28.29
DIZAO .-. / 1 ( , ) 32.2
DIZAO . / 1 ( , ) 32.2
DIZAO / 1 ( , ) 29.4
. / 60 (, )8.24
. ./ 60 (, )8.24
. 15 (, )18.59
. 15 (, )16.69
. 15 (, )21.98
. 15 (, )16.69
. . . / 150 ( , ) 146.32
/ . . 100 1 ( , ) 93.4
. 40 1 ( , ) 77.44
- 300 ( , ) 42.44
- / /. . 100 ( , ) 152.01
60 ( , ) 87.2
25 1 (, )37.17
15 (+, )+26.62
10 (+, )+66.44
10 (+, )+61.31
15 (+, )+37.68
10 (+, )+70.56
15 (+, )+22.51
10 (+, )+62.77
10 1 (, )20.95
15 (+, )+37.56
10 (+, )+82.39
5 (+, )+99.02
10 (+, )+62.99
5 (+, )+90.53
25 1 (, )51.47
- 15 (+, )+56.45
- 10 (+, )+104.39
10 1 (, )57.1
15 (+, )+46.37
10 1 (, )37.65
10 (+, )+67.41
5 (+, )+196.02
10 1 (, )32.38
15 (+, )+21.27
10 (+, )+59.92
10 1 (, )22.67
15 (+, )+27.58
10 (+, )+66.45
15 (+, )+43.16
30 (+, )+30
10 (+, )+61.37
10 (+, )+100.47
30 (+, )+25.98
15 (+, )+36.44
10 1 (, )42.06
15 (+, )+160.09
. . /. 30 ( , ) 200.4
5 (+, )+84.15
10 1 (, )30.92
15 (+, )+26.65
10 (+, )+61.92
10 (+, )+69.42
10 (+, )+78.98
15 (+, )+37.9
10 (+, )+82.22
10 (+, )+57.22
50 1 (, )50.11
10 (, )23.84
10 ( , ) 28.18
10 ( , ) 71.7
10 ( , ) 62.75
10 ( , ) 93.96
10 (, )46.57
10 ( , ) 65.73
10 (, )24.91
10 ( , ) 62.75
10 ( , ) 61.6
10 ( , ) 47.5
10 (, )29.26
10 ( , ) 34.58
10 (, )31.42
10 ( , ) 87.08
10 (, )51.48
" "(30005) ( , ) 33.29
10 (, )28.15
10 ( , ) 30.74
( , ) 230.49
. / ." "(40052) (N. T. B. INDUSTRY, )N. T. B. INDUSTRY245.81
. / " " (40066) (N. T. B. INDUSTRY, )N. T. B. INDUSTRY64.87
. / . 11 " " (40076) (N. T. B. INDUSTRY, )N. T. B. INDUSTRY66.56
. 200 100 (, )105.86
20 (MERZ-PHARMA, )MERZ-PHARMA390.39
. 65 ( , ) 46.85
. 65 ( , ) 45.3
. 65 ( , ) 46.69
. 65 ( , ) 51.91
+ 50 1 ( , ) 66
- . (. ) 500 100 (, )41.42
. . /. /. . 150 (COSMEDIC LABORATORY, )COSMEDIC LABORATORY132
. . / /. . 150 ( , ) 115.38
. . . / 150 ( , ) 108.17
. / 250 (A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD, )A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD204.16
/ 150 (A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD, )A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD233.2
. 500 (A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD, )A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD195.72
/ 50 (A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD, )A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD264.88
/ 200 (A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD, )A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD173.04
. / 300 (A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD, )A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD259.6
. 50 (A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD, )A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD317.68
50 (A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD, )A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD259.6
. / /. 400 (A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD, )A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD279.72
. 50 (A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD, )A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD247.8
. 50 (A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD, )A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD271.92
. /. 125 (A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD, )A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD493.64
/. 250 (A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD, )A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD206.8
/ 50 (A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD, )A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD234.36
/ 250 (A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD, )A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD278.88
- / 150 (A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD, )A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD233.2
/ . 200 (A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD, )A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD220
/ / 300 (A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD, )A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD303.24
. / // 330 (A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD, )A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD303.24
. / / 330 (A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD, )A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD303.24
. / / 330 (A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD, )A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD303.24
. 500 (A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD, )A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD137.76
. / . 30 (A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD, )A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD621.6
, . 55 " " (40043) (N. T. B. INDUSTRY, )N. T. B. INDUSTRY79.09
- + . / 2-7// 60 (FERROSAN, )FERROSAN283.82
- . 30 (FERROSAN, )FERROSAN320.45
. . 200 20 (, )65.56
. 0,2 30 (, )27.27
.. / 150 (COSMEDIC LABORATORY, )COSMEDIC LABORATORY120.1
.. / 150 ( , ) 114
30 (TEKMAR SLOVENSCO, )TEKMAR SLOVENSCO10.53
30 (TEKMAR SLOVENSCO, )TEKMAR SLOVENSCO10.53
- 30 (TEKMAR SLOVENSCO, )TEKMAR SLOVENSCO10.53
30 (TEKMAR SLOVENSCO, )TEKMAR SLOVENSCO10.53
30 (TEKMAR SLOVENSCO, )TEKMAR SLOVENSCO10.53
30 (TEKMAR SLOVENSCO, )TEKMAR SLOVENSCO10.53
30 (TEKMAR SLOVENSCO, )TEKMAR SLOVENSCO10.53
30 (TEKMAR SLOVENSCO, )TEKMAR SLOVENSCO10.53
- 30 (TEKMAR SLOVENSCO, )TEKMAR SLOVENSCO10.53
30 (TEKMAR SLOVENSCO, )TEKMAR SLOVENSCO10.53
- 40 (TEKMAR SLOVENSCO, )TEKMAR SLOVENSCO13.99
30 (TEKMAR SLOVENSCO, )TEKMAR SLOVENSCO13.99
30 (TEKMAR SLOVENSCO, )TEKMAR SLOVENSCO10.53
30 (TEKMAR SLOVENSCO, )TEKMAR SLOVENSCO10.53
/ 6. (19008) 1 ( , ) 69.73
. / ( , ) 256.1
. / ( , ) 243.3
. ( , ) 320.13
. . 2. (, )356.39
2. (, )341.78
2. (, )358.05
. . / 1 (CHINA MENEGO MEDICAL & SURGICALI, )CHINA MENEGO MEDICAL & SURGICALI1.01
100 ( , ) 46.91
/100 ( , ) 46.91
- 320 ( , ) 48.27
- 260 ( , ) 48.28
. . 100 ( , ) 46.91
20 ( , ) 35.57
/ 260 ( , ) 49.11
/ 260 ( , ) 46.12
. 260 ( , ) 48.28
115 1 (TEVA PRIVATE, )TEVA PRIVATE195.87
/ 100 (, )102.54
100 1 (, )112.86
. / 202 ( , ) 237.89
. 250 40 (, )123.65
(-3) . 30 (-, )-149.13
- 250 (SCHULKE & MAYR, )SCHULKE & MAYR234.37
- 50 (SCHULKE & MAYR, )SCHULKE & MAYR151.51
. 30 (, )105.56
. 60 (, )198.25
-3 . 300 90 ( , ) 107.79
. / 202 ( , ) 237.89
. 0,26 30 (, )79.61
/. . 5. (, )390.6
. / . /. 20. (, )614.5
. / 202 ( , ) 237.89
15 (PIERRE FABRE, )PIERRE FABRE188.69
- 130 ( , ) 191.83
- 58 (/ , )/ 117.88
1% 100 (KRKA, )KRKA202.47
/ . /. 150 ( , ) 129.6
. . 27 (KRKA, )KRKA107.22
PREMIAL "CLASSIC" 1 10 ( , ) 3.34
PREMIAL .( ) 10 ( , ) 3.34
SPECIALNEEDS (, )908.15
/ (, )908.15
200 (17003) 1 ( , ) 68.09
3 (, )56.63
. 3,5 ( , ) 20.94
. 3,5 ( , ) 20.94
. 3,5 ( , ) 20.94
. 3,5 ( , ) 20.94
. 3,5 ( , ) 20.94
. 3,5 ( , ) 20.94
. 3,5 ( , ) 20.94
. 3,5 ( , ) 20.94
"" 2,8 ( , ) 17.11
"" 2,8 ( , ) 17.97
"" 2,8 ( , ) 17.8
2,8 ( , ) 17.91
- 4,5 (BARBRA, )BARBRA79.4
220 ( , ) 178.77
400 ( , ) 300
. 290 90 (NATURES WAY, )NATURES WAY634.66
. 141,75 (NATURES WAY, )NATURES WAY614.8
. 90 (NATURES WAY, )NATURES WAY615.26
40 (, )8.47
- . 30 (UNIMED PHARMA, )UNIMED PHARMA346.69
225 100 (PT INDUSTRI JAMU BOROBUDUR, )PT INDUSTRI JAMU BOROBUDUR174.85
. 60 (PT IKONG PHARMACEUTICAL INDUS, )PT IKONG PHARMACEUTICAL INDUS224.2
. 300 40 (, )112.58
. / 202 ( , ) 237.89
. 500 40 (, )73.84
. (13025) 1 ( , ) 65.7
. 300 100 (, )23.15
. 300 200 (, )34.67
15 ( , ) 110.95
- . 10 (ORION CORPORATION, )ORION CORPORATION154.82
. / 202 ( , ) 237.89
100 (, )30.74
100 (, )32.94
. /. 250 ( , ) 63
() .100 ( , ) 34.51
. . 100 ( , ) 46.82
(. . ) .100 ( , ) 48.02
( ..) .100 ( , ) 39.65
( ) .100 ( , ) 39.65
( , , .) .100 ( , ) 39.65
( ) .100 ( , ) 39.65
( ) .100 ( , ) 39.65
. 200 100 (, )72.2
/ 75 (-/ , )-/ 52.93
- 100 (, )56.63
- . 500 60 (, )64.81
- 50 (, )24.33
JAMAICA . 50 ( , ) 13.29
PREMIAL . /. . - 20 ( , ) 20.42
PREMIAL . / 15 ( , ) 14.29
PREMIAL 15 ( , ) 13.57
PREMIAL /. . 20 ( , ) 21.12
PREMIAL .(4 ) 15 " " ( , ) 13.69
PREMIAL / . . 10 ( , ) 17.43
PREMIAL / . . 20 ( , ) 30.88
PREMIAL / . 40 ( , ) 35.45
PREMIAL / - 10 ( , ) 13.17
PREMIAL / - 80 ( , ) 66.66
PREMIAL / . 10 ( , ) 13.17
PREMIAL / . 20 ( , ) 21.6
PREMIAL / 20 ( , ) 20.39
. 400 12 ( , ) 696.14
. 400 12 ( , ) 933.06
100 ( , ) 195.81
5 5 ( , ) 77.31
.M 2. (, )185.54
250 (, )45.77
250 (, )55.32
250 (, )53.61
250 (, )53.71
. . 250 (, )42.44
100 (, )40.18
100 (, )40.14
. 250 (, )50.44
250 (, )55.32
100 (, )62.5
250 (, )45.8
100 (, )19.55
. 250 (, )46.35
250 (, )46.35
250 (, )49.11
SNS (, )1122.98
- / 150 (CHEMINOVA, )CHEMINOVA361.67
/ 0,25 (, )190.8
0,2 (., ).172.74
0,5 (, )255.27
- 0,2 (., ).193.2
- 0,5 (, )299.37
/ 0,25 (, )184.5
.. / 150 (COSMEDIC LABORATORY, )COSMEDIC LABORATORY111.16
.. / 150 ( , ) 94.07
" " 500 (, )13.52
" " 500 (, )14.39
" " 500 (, )13.52
" " 500 (, )13.25
" " 500 (, )14.39
" " 500 (, )14.39
" " 500 (, )13.52
" " 500 (, )14.39
" " 500 (, )14.39
" " 500 (, )15.17
" " 500 (, )15.17
"" 500 (, )13.32
"" 500 (, )13.32
"" 500 (, )13.32
(0,7 /) (, )25.32
. . 0,5 (, )12.52
. . 0,5 (, )15.17
. . 0,5 (, )13.2
. . 0,5 (, )15.17
. 1 (, )15.09
( ) / 75 (-, )-75.93
( ) / 75 (-, )-77.08
30 (, )47.04
. 675 60 (MERZ-PHARMA, )MERZ-PHARMA482.59
120 (-/ , )-/ 192.5
60 ( , ) 110.19
JUNIOR / / 55 (-, )-101.37
JUNIOR / / 55 (-, )-101.51
JUNIOR / / 55 (-, )-100.03
PROFESSIONAL DENTALLFLOSS . 30 (-604) (-/PROFIMED S.r.L, )-/PROFIMED S.r.L83.44
PROFESSIONAL / 100 (-113) (-, )-65.42
PROFESSIONAL / 100 (-129) (-, )-87.77
PROFESSIONAL / 100 (-118) (-, )-82.81
PROFESSIONAL / 100 (-114) (-, )-60.61
PROFESSIONAL / 40 (-127) (-, )-28.86
PROFESSIONAL / 100 (-117) (-, )-72.93
PROFESSIONAL / 100 (-116) (-, )-60.12
PROFESSIONAL / 100 (-120) (-, )-61.87
PROFESSIONAL / 40 (-126) (-, )-29.48
PROFESSIONAL / 40 (-128) (-, )-29.04
SPECIAL / 75 (-130) (-, )-124.55
SPECIAL / 75 (S-107) (-, )-94.67
SPECIAL / 75 (-132) (-, )-126.96
SPECIAL / 75 (-131) (-, )-128.15
SPECIAL / 75 (-112) (-, )-132.27
SPECIAL 340 (-, )-81.64
/ 75 (-, )-92.99
SPLAT ION SMART+ . (-606) (-, )-314.87
150 1 ( , ) 117.98
- 150 1 ( , ) 105.33
- 150 1 ( , ) 105.03
SOS /. . 15 ( , ) 120
3,6 20 (SLAVIA FARM S.R.L., )SLAVIA FARM S.R.L.523.77
. . 30 (FERROSAN, )FERROSAN264.72
. 1200 (BISCOL CO. LTD, )BISCOL CO. LTD85.59
/ 75 ( , ) 92.39
1,2 (, )12.17
3,6 (, )13.41
. / 202 ( , ) 237.89
/ 75 ( , ) 57.11
. INTENSIVE WAY 24 . . 150 ( , ) 57.16
. . . / 15 ( , ) 241.2
. . . / 30 ( , ) 227.48
. . . . / 150 ( , ) 135.96
. . . . / 15 (COSMEDIC LABORATORY, )COSMEDIC LABORATORY178.02
. . . 50 (COSMEDIC LABORATORY, )COSMEDIC LABORATORY160.25
- ( , ) 66.29
. / 202 ( , ) 237.89
. / 202 ( , ) 237.89
. / 202 ( , ) 237.89
, 150 1 ( , ) 92.26
. 20 (, )35.49
- / 20 (, )33.46
. 400 40 (, )107.04
. 30 (, )133.29
100 (, )130.03
2 10 (, )119.14
100 (, )111.74
. 30 (, )141.44
"" / 2 20 (, )116.95
- . 18, 3 (, )233.92
. 550 60 (INDUSTRI JAMU BOROBUDUR, )INDUSTRI JAMU BOROBUDUR243.26
. 0,5 20 (, )73.84
. . . 100 1 ( , ) 140.8
. 500 40 (, )73.04
150 1 (SCHERING PLOUGH, )SCHERING PLOUGH385.96
0,8 (, )20.56
0,8 (, )20.48
0,8 (, )20.56
. 500 100 (, )152.21
. 25 (, )3.64
. 100 (, )31.25
25 (, )3.64
25 (..) (, )3.43
100 (, )31.25
"" (, )14.81
"" (, )14.81
"" (, )14.81
" " 25 (, )14.81
"" (, )14.81
"" 25 (, )14.81
"" (, )14.81
"" (, )14.81
"" 25 (, )14.81
"" 25 (, )14.81
"" (, )14.81
"" 25 (, )14.81
" " 25 (, )14.81
" " (, )14.81
"" 25 (, )14.81
. 250 30 (, )121.81
50 (, )81.23
. / 202 ( , ) 249.22
50 (, )93.72
/ 30 ( , ) 36.61
- . . / 30 (, )75.59
. / 60 (WYETH-LEDERLE, )WYETH-LEDERLE357.77
. / 30 (WHITEHALL, )WHITEHALL269.02
. / 60 (WHITEHALL, )WHITEHALL415.68
/ 0+ (19502) 1 ( , ) 64.97
. / 202 ( , ) 237.89
- . / 60 (, )90.99
. . 10 20 (WOERWAG PHARMA GMBH, )WOERWAG PHARMA GMBH198.01
. 400 60 ( 2000 000, ) 2000 000284.7
" " () . 3 20 (, )92.98
" " () . 3 20 (, )97.94
" " . 3 20 (, )94.8
50 ( , ) 100.83
. 30 (, )116.82
( ) 50 (, )49.02
. 250 100 (, )90.45
. 250 100 (, )91.54
. 250 50 (, )74.65
100 ( , ) 144.19
30 ( , ) 51.12
50 (NATURWAREN DR.PETER THEISS, )NATURWAREN DR.PETER THEISS53.73
"PIROCTON" 3 1 145 ( , ) 73.44
/. . 800 ( , ) 53.82
. /. 250 (COSMEDIC LABORATORY, )COSMEDIC LABORATORY121.2
. /. 250 (COSMEDIC LABORATORY, )COSMEDIC LABORATORY121.2
. /. . . 250 (COSMEDIC LABORATORY, )COSMEDIC LABORATORY121.2
. /. 250 (COSMEDIC LABORATORY, )COSMEDIC LABORATORY112.8
. . / 250 ( , ) 113.87
. . /. 250 ( , ) 117.39
. . /. . . 250 ( , ) 113.28
. . / 250 ( , ) 105.14
. . / 250 (COSMEDIC LABORATORY, )COSMEDIC LABORATORY126
. . /. . 250 ( , ) 110.46
. . / 250 (COSMEDIC LABORATORY, )COSMEDIC LABORATORY124.77
. . / 250 ( , ) 115.2
. . . / 250 (COSMEDIC LABORATORY, )COSMEDIC LABORATORY119.18
. . . / 250 ( , ) 117.87
50 ( , ) 55.91
50 1 ( , ) 57.6
50 ( , ) 45.17
50 ( , ) 55.91
50 ( , ) 57.6
. 50 1 ( , ) 54.38
50 1 ( , ) 59.29
. 50 ( , ) 55.91
+ . 250 1 (, )35.13
. 1 (APEXMED, )APEXMED1.12
., " "(40048) (N. T. B. INDUSTRY, )N. T. B. INDUSTRY92.76
. 300 10 ( , ) 529.17
50 (NATURWAREN DR.PETER THEISS, )NATURWAREN DR.PETER THEISS58.62
. 20 (, )38.47
200 50 (, )11.32
( ) /. . 250 ( , ) 102
- 50 (, )105.86
. 500 120 ( , ) 1386.77
250 (CHEMINOVA, )CHEMINOVA393.05
. / 202 ( , ) 770.04
30 ( /, ) /105.08
1 ( /, ) /22.39
.-. 20 ( /, ) /63.63
. 30 (/-, )/-279.2
. 3 30 (, )108.23
. 3 60 (, )186.77
5 ( , ) 166.47
. . 25 (, )73.84
.1 85-95 ( , /) 139.65
..0 35-39 ( , /) 127.05
..1 39-49 ( , /) 127.05
..2 47-56 ( , /) 127.05
..3 54-64 ( , /) 127.05
..4 64-74 ( , /) 127.05
.. . . .3 ( , /) 264.97
.. . . .4 ( , /) 264.97
.. . . .5 ( , /) 264.97
.. . .1 ( , /) 152.5
.. . .2 ( , /) 152.5
.. . .3 ( , /) 152.5
.. . .4 ( , /) 152.5
.. . . . . .1 ( , /) 78.95
.. . . . . .2 ( , /) 82.71
.. . . . . .3 ( , /) 78.95
.. . . . . .4 ( , /) 78.95
.. . . . . .1 ( , /) 78.95
.. . . . . .2 ( , /) 78.95
.. . . . . .3 ( , /) 78.95
.. . . . . .4 ( , /) 78.95
.. .4 ( , /) 107.64
.10 ( , /) 135.44
.12 ( , /) 135.44
.2 ( , /) 135.44
.4 ( , /) 135.44
.6 ( , /) 135.44
.8 ( , /) 135.44
. . . . .1 ( , /) 235.77
. . . . .2 ( , /) 302.82
. . . . .6 ( , /) 369.88
. . . . .7 ( , /) 387.49
/ 2 30 ( , ) 275.63
/. / 1 ( , ) 247.3
. . "" 20G 0,940 KD 1 (WUXI YUSHOU MEDICAL APPLIANCES, )WUXI YUSHOU MEDICAL APPLIANCES0.51
. . 0,80 40 (INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS, )INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS0.71
. . 0,80 40 (21G) SFM 100 (SFM HOSPITAL GMBH, )SFM HOSPITAL GMBH 97.9
. . 0,90 40 (INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS, )INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS0.48
. . 1,10 40 (19G) SFM 100 (SFM HOSPITAL GMBH, )SFM HOSPITAL GMBH 93.45
. PENCIL 24G 1 (VOGT MEDICAL, )VOGT MEDICAL83.77
. PENCIL . . 25G 1 (VOGT MEDICAL, )VOGT MEDICAL106.59
. QUINCKE 18G 1 (VOGT MEDICAL, )VOGT MEDICAL29.47
. QUINCKE 19G 1 (VOGT MEDICAL, )VOGT MEDICAL29.47
. QUINCKE 21G 1 (VOGT MEDICAL, )VOGT MEDICAL29.47
. QUINCKE 23G 1 (VOGT MEDICAL, )VOGT MEDICAL29.47
. QUINCKE 24G 1 (VOGT MEDICAL, )VOGT MEDICAL29.47
. QUINCKE . . 25G 1 (VOGT MEDICAL, )VOGT MEDICAL38.47
. QUINCKE . . 26G 1 (VOGT MEDICAL, )VOGT MEDICAL38.47
. QUINCKE . . 27G 1 (VOGT MEDICAL, )VOGT MEDICAL38.47
. . 14G 1 (TROGE, )TROGE9.98
. . 16G 1 (TROGE, )TROGE9.11
. . 17G 1 (TROGE, )TROGE9.11
- 100, (, )418
() /. / 18G 1,219 1 (SFM HOSPITAL GMBH, )SFM HOSPITAL GMBH 1.8
. . . . 11 1 (TROGE, )TROGE1.96
. . . . 13 1 (TROGE, )TROGE1.79
. . . . 18 1 (TROGE, )TROGE2.04
. . . . 22 1 (TROGE, )TROGE1.96
"" 150 1 (B. BRAUN, )B. BRAUN11.55
(, )2600.19
(, )3222.45
. BASE (, )728.06
. (, )1454.37
. (, )4210.22
. 18G 1 (VOGT MEDICAL, )VOGT MEDICAL2.24
. 19G 1 (VOGT MEDICAL, )VOGT MEDICAL2.24
. 21G 1 (VOGT MEDICAL, )VOGT MEDICAL2.19
. 22G 1 (VOGT MEDICAL, )VOGT MEDICAL2.24
79 ֹ3 (GUIZHOU MIAOYO PHARMACEUTICAL CO LTD, )GUIZHOU MIAOYO PHARMACEUTICAL CO LTD73.84
- EXTRAPLAST 3 (SINSIN PHARMACEUTICAL CO, , - )SINSIN PHARMACEUTICAL CO85.4
- EXTRAPLAST . 3 (SINSIN PHARMACEUTICAL CO, , - )SINSIN PHARMACEUTICAL CO85.4
. /. - . 1 (VOGT MEDICAL, )VOGT MEDICAL4.78
. (-/ZHOUSHAN TONGXIN, )-/ZHOUSHAN TONGXIN15.67
. DT-501 1 (A & D COMPANY, )A & D COMPANY125
. 3001 (MICROLIFE, )MICROLIFE89.57
. DT 622 1 (A & D COMPANY, )A & D COMPANY144.96
- 50 (, )346.81
- "" 50 (, )346.81
UA-100 1 (A & D COMPANY, )A & D COMPANY681.83
UA-200 ! (A & D COMPANY, )A & D COMPANY764.5
UA-604 1 (A & D COMPANY, )A & D COMPANY668.11
UA-668 1 (A & D COMPANY, )A & D COMPANY1023.9
UA-705 1 (A & D COMPANY, )A & D COMPANY898.88
UA-777 1 (A & D COMPANY, )A & D COMPANY1601.72
UA-787 1 (A & D COMPANY, )A & D COMPANY1819.99
UB-201 1 (A & D COMPANY, )A & D COMPANY1081.56
UB-402 1 (A & D COMPANY, )A & D COMPANY1540.81
. . . .1 ( , /) 105.99
. . . .2 ( , /) 105.99
. . . .3 ( , /) 105.99
. . . .4 ( , /) 105.99
. . . .5 ( , /) 105.99
. . . .1 ( , /) 105.99
. . . .2 ( , /) 105.99
. . . .3 ( , /) 105.99
. . . .4 ( , /) 105.99
. . . .5 ( , /) 105.99
. . . .1 ( , /) 120.05
. . . .2 ( , /) 120.05
. . . .3 ( , /) 120.05
. . . .4 ( , /) 120.05
. . . .1 ( , /) 120.05
. . . .2 ( , /) 120.05
. . . .3 ( , /) 120.05
. . . .4 ( , /) 120.05
. . . .5 ( , /) 120.05
. APEXMED 1 (NINGBO JIANGDONG GREATCARE INTERNATIONAL TRADE, )NINGBO JIANGDONG GREATCARE INTERNATIONAL TRADE1.17
L- . 0,1 100 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE60.45
L- . 0,1 50 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE45.05
. / 8 28 (GLAXO WELLCOME, )GLAXO WELLCOME2598.55
- /. .. 100 1 (, )29.88
. 25 50 (, )72.69
0,5% 15 1 (ALCON COUVEUR S.A., )ALCON COUVEUR S.A.137.96
50 1 (- , )- 12.85
. 30 20 (PRO.MED.PRAHA, )PRO.MED.PRAHA27.47
. 10 30 ( , ) 32.44
. 250 16 ( , ) 9.17
- - /. 10 (-, )-55.64
. / 30 (NATUR PRODUKT, )NATUR PRODUKT96.33
0,25% 5 1 (CHAUVIN ANKERPHARM GMBH, )CHAUVIN ANKERPHARM GMBH31.89
-L - /. 200 1 (, )15.79
-L - /. 400 1 (, )27.06
() / 75 ( , ) 37.68
0,05% 20 1 (BELUPO, )BELUPO205.56
. 150 100 (CADILA PHARMACEUTICALS, )CADILA PHARMACEUTICALS87.09
100/ 200 1 (NORTON HEALTHCARE, )NORTON HEALTHCARE281.31
250/ 200 1 (NORTON HEALTHCARE, )NORTON HEALTHCARE469.53
"" 320 (DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG, )DGM PHARMA APPARATE HANDEL AG22.08
310 ( , ) 4.75
5% 40 1 ( , ) 50.28
../. .. 5 10 ( ..., ) ...26.44
./.. 30 . (, )208.87
BELLA COTTON 50 (TZMO SA, )TZMO SA48.51
0,5 ( , ) 15
0,5 ( , ) 15
- /. 0,5% 1 10 (, )57.5
- /. 0,5% 1 10 (, )60.89
50 (, )7.1
50 (-, )-7.28
- /.. 0,05% 100 1 (, )57.69
30 1 (MEDANA PHARMA TERPOL, )MEDANA PHARMA TERPOL47.92
- / / . 4% 2 10 ( , ) 11.3
- 50 1 ./. (, )13.89
ICHECK /.+ 25 (DIAMEDICAL, )DIAMEDICAL600
- . 10 (, )4.11
- /. 1 10 (, )134.38
. . 60 (SAGMEL IN, )SAGMEL IN125.37
. . 100 (SAGMEL IN, )SAGMEL IN115.37
. . 30 (SAGMEL IN, )SAGMEL IN62.15
- /. 0,25/ 1 10 (, )24.15
1% 20 1 (, )26.72
- 1% 40 1 (, )23.99
. .. 180 30 (LANNACHER HEILMITTEL GMBH, )LANNACHER HEILMITTEL GMBH116.38
. 50 7 (KRKA, )KRKA212.53
- /. 2/ 100 1 (KRKA, )KRKA262.87
. . 300 30 ( , ) 27.06
. 10 28 (MERCK SHARP & DOHME, )MERCK SHARP & DOHME239.38
. PENCIL 23G 1 (VOGT MEDICAL, )VOGT MEDICAL81.77
- /. 10% 5 10 (, )25.37
100 - /. 500 10 (BERLIN-CHEMIE/MENARINI, )BERLIN-CHEMIE/MENARINI2036.43
40 - /. 250 10 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE1051.56
--100 . 180 (, )61.45
-- - /. 500 10 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE1158.07
. / 60 100 (ORION CORPORATION, )ORION CORPORATION138.83
/. 250/ 200 1 (CHIESI FARMACEUTICI S.P.A., )CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.172.73
/. 250/ 200 1 (CHIESI FARMACEUTICI S.P.A., )CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.237.44
- /. 0,01% 1 10 ( , ) 7.45
R . 10 (RUSAN PHARMA, )RUSAN PHARMA19.22
. . . 26. (MOLNLYCKE HEALTH CARE, )MOLNLYCKE HEALTH CARE1040.86
100 . 100 50 (BERLIN-CHEMIE, )BERLIN-CHEMIE171.81
/ 150 (40309) 1 ( , ) 94.83
/ HOT WAY 24 200 ( , ) 39.75
50 1 ( , ) 62.05
60 ( , ) 131.21
10 1 (, )32.09
- 10 1 (, )66.44
- /. 5% 2 10 ( , ) 146.54
. 15 20 ( , ) 81.42
. 15 20 ( , ) 90.56
. 7,5 20 ( , ) 67.14
50 1 ( , ) 34.44
50 1 ( , ) 34.44
50 1 ( , ) 34.44
. 500 10 ( , ) 9.08
- /. 0,2/ 1 50 (HEMOFARM, )HEMOFARM175.84
. 250 10 ( , ) 2.06
. 250 10 ( , ) 2.5
. . / 30 (A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD, )A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD411.64
. 200 (A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD, )A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD466.58
/ . . 350 (A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD, )A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD169.33
/ . 100 (A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD, )A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD353.01
. /. 50 (A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD, )A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD156.69
. /. 50 (A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD, )A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD163.02
. / 50 (A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD, )A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD223.86
. //./. 50 (A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD, )A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD305.86
. . /. . 75 (A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD, )A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD312.83
/ // 300 (A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD, )A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD207.21
/ / 300 (A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD, )A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD296.02
. . 125 (A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD, )A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD148.41
. . /. 500 (A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD, )A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD273.88
. . ./ 500 (A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD, )A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD253.38
. . / 500 (A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD, )A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD253.38
. / / 330 (A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD, )A.MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD207.21
..- 5 /16 7 . (MCNEIL AB, )MCNEIL AB469.72
BIMIN-BM.2 3 10 (BIMIN, )BIMIN75.78
- /. 0,25% 400 1 ( , ) 22.55
. 100 10 (, )7.69
- - /. 2% 2 25 (-, )-84.96
() /.. 0,25% 10 1 (, )6.77
3% 10 1 (, )36.1
. / 100 60 (, )27.35
. . . . 6,5 (, )6.15
"" 2500 (, )14.09
HAPPY 1972 100 (TZMO SA, )TZMO SA107.8
./.. 500. 10 (, )363.06
./.. 500. 6 (, )218.34
. 20 (, )30.14
() 100 1 ( , ) 32.71
() 2 20 /. ( , ) 29.73
100 (, )4.97
- 50 (., ).32.29
( . ) .100 ( , ) 30.81
. 250 1 (, )32.97
- /. 50/ 10 10 (VASSERBURGER ARTZNEIMITTELVERK DR. MADAUS, )VASSERBURGER ARTZNEIMITTELVERK DR. MADAUS3013.5
. / 200 60 (ASTRA ZENECA, )ASTRA ZENECA3647.05
. / 20 28 (ZENTIVA/LECHIVA, )ZENTIVA/LECHIVA140.15
100 (, )12.4
D 1 (HUAFU, )HUAFU4.92
D 1 (HUAFU, )HUAFU4.92
. /. SFM 25 (SFM HOSPITAL GMBH, )SFM HOSPITAL GMBH 119.93
/ 0,25 (, )184.5
500 1 (, )33.97
PROFESSIONAL / - 100 (-119) (-, )-41.88
25 1 (, )25.65
./.- / / . 1 1 (POLFA TARCHOMIN PW, )POLFA TARCHOMIN PW85.36
9,54,80,5 1 (NYCOMED AUSTRIA GMBH, )NYCOMED AUSTRIA GMBH5283.32
. / 60 (SAGMEL IN, )SAGMEL IN224.23
. 30 (SAGMEL IN, )SAGMEL IN175.71
. 60 (SAGMEL IN, )SAGMEL IN257.63
- NARCOCHEK 3 1 (IND DIAGNOSTIC, )IND DIAGNOSTIC78.14
- ICHECK INFLUENZA A+B 1 (CERTEST BIOTEC S.L., )CERTEST BIOTEC S.L.125.78
- ICHECK+ 50 (DIAMEDICAL, )DIAMEDICAL168
0,25% 5 1 .-. (, )10.74
. / 5 50 ( , ) 16.39
. TRO-PULMOFLOW 8 (TROGE, )TROGE16.72
. TRO-PULMOFLOW 4 (TROGE, )TROGE19.73
100 (, )53.65
50 1 (MERCKLE GMBH, )MERCKLE GMBH37.79
../.- /. 40 1 (KRKA/SOFARIMEX INDUSTRIA, /)KRKA/SOFARIMEX INDUSTRIA148.22
50 (, )6.41
50/ 120 1 (GLAXO SMITH KLINE, )GLAXO SMITH KLINE166.02
. 150 1 (, )20.97
. 250 14 (KRKA, )KRKA134.63
. . . . L (117) . 1 (MOLNLYCKE HEALTH CARE, )MOLNLYCKE HEALTH CARE199.26
- /. 100 / 3 5 (ELI LILLY, )ELI LILLY711.19
- /. 1 10 (-, )-88.88
. 250 16 (HEMOFARM, )HEMOFARM51.19
. 250 30 (, )30.14
./.- / / . 1 1 (GEPACH INTERNATIONAL, )GEPACH INTERNATIONAL84.39
./.- /. 1 1 . (LEK, )LEK45.83
- /. 200 1 10 ( , ) 8.13
- 60 ( , ) 28.33
. 25 50 (, )4.09
1,5 20 /. (, )9.92
. 90 ( , ) 58.94
50 1 ( , ) 21.96
10 (3-) KD 1 (WUXI YUSHOU MEDICAL APPLIANCES, )WUXI YUSHOU MEDICAL APPLIANCES2.33
-307 . 100 1 (, )71.03
-308 . 100 1 (, )49.72
. / 250 10 (RANBAXY, )RANBAXY237.87
-HL . 10 + 12,5 20 (KRKA/-, )KRKA/-102.21Rambler's Top100 @Mail.ru